Podržavam ideju ukidanja Oružanih snaga BIH.
Treba formirati učinkovitu policiju, specijalnu i specijalnu antiterorističku policiju.

Vojska je nepotrebna za BIH.

Novac usmjeriti u jačanje organa pravosuđa i porezne uprave.