Hrvati su došli u 9.stoljeću, an e u 7.stoljeću kako pjeva Đuka Čaić..