Thread za diskusiju o djelovanju zidovske dijaspore, te mozebitne sukobe i ideoloske sukobe Izraelaca i spomenute dijaspore.