Vidi rezultate ankete: Koje rješenje smatrate najboljim?

Glasači
7. Ne možete glasovati u ovoj Anketi.
 • status quo

  0 0%
 • federalizacija BiH

  2 28.57%
 • razdruživanje BiH

  5 71.43%
+ Odgovori na temu
Stranica 1 od 11 1 2 3 ... PosljednjePosljednje
Prikaz rezultata str. 1/208

Tema: Samoodređenje Herceg-Bosne

 1. #1

  Lightbulb Samoodređenje Herceg-Bosne

  Opstanak Bosne i Hercegovine nije nužnost, ni prirodna ni društvena

  piše: Dražen Pehar

  U službenome i javnome političkome diskursu u Republici Hrvatskoj, a to uglavnom važi i za diskurs hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini, skoro je nemoguće čuti tvrdnju ili propoziciju da je opstanak Bosne i Hercegovine manje smislen, ili da bi mogao biti manje smislen, od njezine podjele i ubrzanog nestanka.
  „Najradikalniji“ stav do kojeg hrvatski politički diskurs danas dopire jest taj da bi unutar BH, čija se daljnja pravna egzistencija predstavlja kao neupitna, trebalo osigurati hrvatsku ravnopravnost u nekome obliku, eventualno u obliku zasebne hrvatske federalne jedinice (Dragan Čović u rujnu je ove godine za TV1 izjavio da je njegov prijedlog, „odavno poznat,“ reorganizirati BH u četiri federalne jedinice, te da nije riječ o „podjeli nego jačanju BH“).


  Imajući na umu iskustvo Hrvata BH kao političkoga naroda tijekom posljednjih petnaestak godina implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma, takav je politički stav vrlo enigmatičan. O čemu je riječ, i zašto bismo trebali pozdraviti radikalnu promijenu takvoga stava?  Pođimo od nekih neporecivih činjenica. Za bilo koju državu danas vrijedi da je njeno pravno postojanje nemoguće opravdati povijesnim, a naročito ne zemljopisnim, faktorima. Kao odrasli i obrazovani ljudi s početka 21-og stoljeća, znamo što od države možemo potraživati i što od nje trebamo dobiti da bismo njeno postojanje smatrali legalnim i legitimnim. Država je skup institucija koji počiva na jednoj vrsti ugovora: određenim institucionalnim tijelima (parlamentima, policiji, izvršnoj vlasti, vladi i ministarstvima…) dajemo legitimitet, to jest, pravno-političku moć u skladu sa zakonima, zbog toga što nam ta tijela osiguravaju pravednu i za sve korisnu provedbu zakona.

  Jesu li Hrvati legalisti?

  Glasujemo i dajemo uvjetnu vlast kako bismo dobili sigurnost, pravedan tretman, i mir. Ukoliko se zakon ne sprovodi, ili ukoliko su neke skupine i pojedinci diskriminirani u tome procesu, država bi skoro automatski trebala izgubiti legitimirajuću podršku svoje populacije, ili barem njezinog većeg dijela. Drugim riječima, među dotičnom populacijom trebale bi se češće početi javljati ideje o poželjnosti nestanka dotičnog državnog okvira i konzekventne zamjene tog okvira nekim bitno drugačijim. Nešto specifičnije, multietničke su federacije/konsocijacije poput bračnih ugovora, a loše je brakove poželjno razvesti na miran i trajan način.

  Na ovo bi netko mogao odgovoriti rečenicom da su Hrvati legalisti, da je RH potpisnica daytonskog sporazuma, i da pravno postojanje BH, prema važećem sporazumu, predstavlja jednu od neupitnih premisa. No, pravno postojanje BH moguće je samo u onome obliku u kojem je to zamišljeno izvornim sporazumom, u smislu u kojem je on potpisan, ne u smislu kojeg su visoki predstavnici i međunarodna zajednica nametnuli početkom 2000ih, a koji određuje naše živote i danas.

  Taj smisao, koji značajno odstupa od smisla “multetničke federacije” izvorno zamišljene Daytonom, federacije u kojoj konstitutivni narodi su-odlučuju kroz kanale jasno djelujućih entitetskih institucija, bez preglasavanja i bez diskriminacije, nije smisao na kojeg je pristala RH niti sam hrvatski narod u BiH. Moje je pitanje: zašto u javnome diskursu u RH ta činjenica nije registrirana?

  Lučić, Vukoja, Pavković…

  Drugim rječima, pod postojećim uvjetima, i Hrvati u BiH i RH kao država imaju pravo zaustaviti proces implementacije Daytona, odnosno, povući svoju podršku koja legitimira jedan skup institucija koje zovemo državnim (i na središnjoj i na entitetskoj razini, ukljućujući županije). To se može učiniti na nekoliko načina, primjerice povlačenjem veleposlanika (bilateralnim sredstvima) ili diplomatskog predstavništva u potpunosti, iz BiH, te diplomatskim uvjetovanjem unutar (multilateralnih) procesa u kojima RH sudjeluje, primjerice EU ili NATO. Dodatna sredstva vršenja pritiska, ili iskazivanja prosvjeda, ovdje nije potrebno navoditi.

  U posljednje vrijeme, nekoliko je hrvatskih intelektualaca u BiH i RH, uključujući Ivicu Lučića, Ivana Vukoju i Jozu Pavkovića, glavnu boljku BH pokušalo svesti na sukob između unitarizma i separatizma, dva politička pokreta koje su ti intelektualci skloni izjednačiti sa bošnjačko-muslimanskom i srpskom komponentom u BiH. Dotični intelektualci dodatno tvrde da Hrvati BiH u tome sukobu zauzimaju, ili bi trebali zauzeti, neku vrstu srednjeg, pro-federalističkog stajališta koje je jedino obećavajuće za, oni impliciraju “poželjan”, opstanak BiH.  Nažalost, problem se BiH ne može svesti na ta dva ekstremistička pokreta. Prvo, dotični intelektualci se uglavnom ne bave sljedećim pitanjem: ukoliko je izvorno daytonsko uređenje BiH federalističko, otkud uopće unitarizam u BiH i tko ga legitimira? Drugo, projekcija “separatizma” u srpsku stranu ne odgovara u potpunosti povijesnim i političkim činjenicama i odnosima: u posljednje vrijeme, koje bismo mogli označiti terminom “Dodikova era”, skoro je nemoguće nekvalificirano govoriti o srpskom “separatizmu”.

  Naime, cijela “buka” i “svađa” oko referenduma RS (o obilježavanju dana RS) ne tiče se srpske volje da se odvoje od BiH, i proglase odmah neovisnost, nego da uopće odlučuju o pitanjima za koja smatraju da su od važnosti, pogotovo simboličke, za njhov nacionalni identitet u okviru daytonski definirane BiH. Drugim rječima, Dodik je, u okviru problema referenduma RS o danu RS, glavni problem vidio ne toliko u bošnjačko-muslimanskom unitarizmu, nego u Izetbegovićevoj apsolutnoj nesklonosti da tolerira srpsku autonomiju unutar BiH oko nekih pitanja koje BH-Srbi sami smatraju bitnima za svoj identitet, odnosno da uopće tolerira institucionalno potvrđene razlike unutar BH.


  Secesionistički pokreti jedina preostala opcija

  To nas međutim vodi pravome pitanju u svezi sa BiH. Ukoliko u BiH postoji jedna toliko jaka strana u političkome smislu, a ta strana naprosto ne želi tolerirati institucionalno potvrđene i već dogovorene razlike unutar BiH (primjerice, između predstavnika jednoga entiteta i predstavnika drugoga, ili između predstavnika jednoga naroda i drugih naroda), nije li pametno, ili razborito, početi razmišljati o razdruživanju u nekom ne-nasilnom modusu? I ne bi li prihvaćanje nestanka, disolucije BiH, kao moguće opcije, donijelo hrvatskoj strani veću slobodu pregovaračkog manevriranja, baš kao što je to slučaj sa srpskom komponentom u BiH?

  U trenucima kada je centripetalna sila u BiH u tolikoj mjeri podržana snažnim euro-atlantskim ideolozima i silama, usprkos katastrofalnoj naravi unutardržavnih odnosa, nije li neophodno pojačati centrifugalnu silu bez koje nacionalno-etnički identiteti u BH uskoro neće igrati više nikakvu značajniju ulogu? Možda bi minimalnu volju bošnjačke komponente da prihvati federalni ustroj trebalo odmah testirati: to bi se moglo osigurati ponudom novog izbornog zakona koji predviđa jednoznačno predstavljanje konstitutivnih naroda, u oba entiteta i na svim razinama, kroz tri etničke izborne jedinice. Ne prihvati li bošnjačka komponenta takvo logično i razborito implementiranje samoga daytonskog ustava, implementiranje koje znači i provedbu odluke Sejdic-Finci i ispravljanje diskriminacije koju postojeći izborni zakon izravno implicira, jasno je da će secesionistički pokreti biti jedina preostala opcija za najmanje dva konstitutivna naroda BiH, srpski i hrvatski.

  Gledano iz kuta zajedničke povijesti tako-zvanih “južnoslavenskih naroda”, nekoć udruženih u totalitarnom ideologijom “slijepljenu” Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (SFRJ), opstanak BiH, kao posebne države i nasljednice SFRJ, predstavlja aberaciju i izuzetak. Sve bivše republike, od kojih se sastojala nekadašnja SFRJ, na etničko-nacionalnome su identitetu, dakle, etničkoj kolektivnoj osnovi povjerenja i solidarnosti, utemeljile postsocijalistički društveni ugovor. Jedini izuzetak je Bosna i Hercegovina, koja je 1995. bitno modificirana kako bi se rješio unutardržavni inter-etnički sukob oko naravi poželjnog ustavnog oblika dotične države.

  Drugim rječima, jedino je BiH zadržala neku vrstu multietničke prirode i potrebe nakon raspada velike multietničke tvorevine koja joj je prethodila, i koje je BiH nekoć bila jedan bitan dio. No, gledano iz kuta naprednih ideologija i dinamike kasnijeg razvoja, BiH je zapravo u cijeli post-jugoslavenski proces ušla sa značajnim manjkom liberalne ideologije ili osjećaja za demokratske odnose i toleranciju kolektivnih, posebice etničkih, razlika.


  Uvođenje novog “Tita”

  Prisjetimo se da je, na izvanrednom 14. Kongresu SKJ u siječnju 1990., delegacija BiH spadala među nazadnije delegacije koje su, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, zagovarale politiku čvrste (komunističke) ruke (odnosno, šake), unitarizma i centralizma. Taj manjak demokratskog etosa, odnosno, nedostatak navike da se društveni sukobi rješavaju pregovorima i kompromisom na osnovi jednakopravnosti, a ne primjenom sile, odredio je i početak i trajanje i narav bosansko-hercegovačkog građanskog rata od travnja 1992. do rujna 1995.  Nakon Daytona, BiH je transformirana u jednu vrstu mini-Jugoslavije, nevjerojatno sličnu Jugoslaviji iz 1990., u vrijeme 14. Kongresa, iako je zamišljena tendencija bila progresivna, kao odmak od oružanoga sukoba, ka konsenzusu i pregovorima. No, međunarodna je zajednica, a prije svih SAD, napravila koncem 1997. užasnu pogrešku uvođenjem novoga “Tita” u BiH, Visokog Predstavnika, i, s druge strane, anti-federalističkim pokretom koji se manifestirao na dvije razine: kao povratak “vladavini većine” u entitetu Federacije BiH kroz prividno definiranje Srba kao “konstitutivnoga naroda” i u tome entitetu; te kao jačanje centralizma i državnosti BiH prisilnim prenošenjem izvorno entitetskih nadležnosti na središnje, državne.

  Zanimljivo je da je cijeli taj proces pokrenut u ime stvaranja “nove”, “bosanske”, “građanske” nacije koja u sebi treba i asimilirati i transcendirati postojeće, etničke kolektivne identitete. Dodatno, predstavnici najmanje dva naroda, srpskoga i hrvatskoga, taj su pokret shvatili kao slanje super-snažnoga vjetra u jedra predratnog, i ratnog, političkog projekta Alije Izetbegovića: BH kao država u kojoj bošnjačko-muslimanski narod ima barem minimalnu političko-legislativnu supremaciju u odnosu na druga dva (Odatle nedavni, izrazito cinični, komentar Bakira Izetbegovića, da, obzirom na njihov numerički status, Hrvati već uživaju višak prava u odnosu na Bošnjake, da su, dakle, BH-Hrvati pozitivno diskriminirani).

  Prema tome, razborito reagirati na takav razvoj političkih odnosa, a ne uvrstiti javno u svoje kalkulacije i opciju konačnog razdruživanja, nije moguće. Osim toga, ne uzeti ozbiljno takvu opciju značilo bi ne samo svjedočiti ponavljanju nečije nehumanosti, autizma, i radikalizma, nego i biti dijelom, i potporom, toga ponavljanja. Hrvatski secesionisti u BiH, kao i srpski, ne samo da se nemaju čega sramiti; njihov je politički stav zapravo jedini stav koji neuvijeno reflektira istinu o naravi dosadašnje sprovedbe Daytonskog mirovnog sporazuma.


  Autor: Dražen Pehar / Dnevno.ba

 2. #2
  Nikoga na forumu ne zanima samoodređenje Herceg-Bosne?

  Nedostaje li u anketi opcija unitarne BiH (bez RS-a)? Smatrao sam tu opciju nepotrebnom na hrvatskom forumu. Jesam li pogriješio?
  Posljednje uređivanje od iJozo : 23-02-2017 at 14:17 Razlog: anketa

 3. #3
  Što znači samoodređenje HercegBosne u današnjoj političkoj situaciji gdje nema nikakvih pretpostavki za to.

  Ni tvoja ljubljena RS nema muda da proglasi samoodređenje, tj otcjepljenje a tepaju si da su prva srpska država preko Drine. No, što se čeka. Di je zapelo.
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 4. #4
  Citiraj Prvotno napisano od iJozo Vidi poruku
  Nikoga na forumu ne zanima samoodređenje Herceg-Bosne?

  Nedostaje li u anketi opcija unitarne BiH (bez RS-a)? Smatrao sam tu opciju nepotrebnom na hrvatskom forumu. Jesam li pogriješio?
  ma jes evo tebe smo čekali za početi na tu temu
  i tekst Pehara nema nikakvu stvarnu težinu, on je bio kandidat na izborima nije ostvario nikakav rezultat
  Idemo dalje.
  u prirodi nam je svima želja za komunikacijom... za snovima..
  i oduvijek su ljudi pronalazili načine da budu povezani jedni s drugima,
  a svako vrijeme nosi sa sobom i svoje konce koji povezuju....
  taj labirint je život..

 5. #5
  Šušnjar evo ti pajdo na 1:26:30 pa dalje dvije tri minute.

  bil s njim lijepo ćasko..to ti je glasnogovornik vlade Srbije..a u studiju sjedi uvaženi povjesničar Marković i dvojica "viđenijih"! bosanskih Srba, Pandurović i Kovač..i nitko ne protestira.

  aj pogledaj pa mi javi..možda si FB prijatelj s njim

  najmanje..

  Posljednje uređivanje od Inkvizitor : 23-02-2017 at 14:36
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 6. #6
  Citiraj Prvotno napisano od Inkvizitor Vidi poruku
  Što znači samoodređenje HercegBosne u današnjoj političkoj situaciji gdje nema nikakvih pretpostavki za to.

  Ni tvoja ljubljena RS nema muda da proglasi samoodređenje, tj otcjepljenje a tepaju si da su prva srpska država preko Drine. No, što se čeka. Di je zapelo.
  Meni je RS ljubljena puno manje nego tebi Bošnjakistanska džamahirija. Molim bez takvih podvala. Hoće li proglasiti neovisnost? Nadam se da hoće, što prije. Mislim da im ne bismo trebali praviti prepreke jer razdruživanje BiH vodi ujedno prema slobodi za Hrvate.

  Kažeš nema pretpostavki za slobodu za Hrvate. Da se tako razmišljalo pred raspad Jugoslavije i danas bi pod Beogradom bili. Stvar je baš tome suprotna. Danas smo u boljoj poziciji nego ikada. Ujedno, pet do dvanaest je gledajući demografske, kulturne i ekonomske posljedice života u tamnici naroda BiH.

  Jesi li ti Inkvizitoru pravaš? To bi mi objasnilo anti-hrvatski karakter tvojih upisa kada se radi o H-B.

 7. #7
  Citiraj Prvotno napisano od Inkvizitor Vidi poruku
  Šušnjar evo ti pajdo na 1:26:30 pa dalje dvije tri minute.

  bil s njim lijepo ćasko..to ti je glasnogovornik vlade Srbije..a u studiju sjedi uvaženi povjesničar Marković i dvojica "viđenijih"! bosanskih Srba, Pandurović i Kovač..i nitko ne protestira.

  aj pogledaj pa mi javi..možda si FB prijatelj s njim

  najmanje..

  u ovom emisiji šušnjo je izletio s reakcijom, naime podupro je tezu kako je tek "odlazeća administracija " Dodiku stavila sankcije. Inače ameri svjetska velesila a kao naivno bi nasjeli na neku priču. Kasniji događaji su demantirali i šušnju i dodu. Ne ulazim u svrhu i razloge tzv "sankcija " govorim isključivo i ishitrenoj i neutemeljenoj reakciji.
  triba naglasiti kako nam je dijalog potreban i poželjan, samo mi nije jasno kako je za dijalog odabrana "baš" vladajuća ekipa u ERS ??
  u prirodi nam je svima želja za komunikacijom... za snovima..
  i oduvijek su ljudi pronalazili načine da budu povezani jedni s drugima,
  a svako vrijeme nosi sa sobom i svoje konce koji povezuju....
  taj labirint je život..

 8. #8
  Citiraj Prvotno napisano od kiša Vidi poruku
  ma jes evo tebe smo čekali za početi na tu temu
  i tekst Pehara nema nikakvu stvarnu težinu, on je bio kandidat na izborima nije ostvario nikakav rezultat
  Idemo dalje.
  Nisam primjetio da već postoji tema slične tematike. Je li uspjeh na izborima mjerilo vrijednosti ovog analitičkog teksta? Koji dio teksta je po tebi bezvrijedan? S čime se točno ne slažeš?

 9. #9
  Citiraj Prvotno napisano od iJozo Vidi poruku
  Meni je RS ljubljena puno manje nego tebi Bošnjakistanska džamahirija. Molim bez takvih podvala. Hoće li proglasiti neovisnost? Nadam se da hoće, što prije. Mislim da im ne bismo trebali praviti prepreke jer razdruživanje BiH vodi ujedno prema slobodi za Hrvate.

  Kažeš nema pretpostavki za slobodu za Hrvate. Da se tako razmišljalo pred raspad Jugoslavije i danas bi pod Beogradom bili. Stvar je baš tome suprotna. Danas smo u boljoj poziciji nego ikada. Ujedno, pet do dvanaest je gledajući demografske, kulturne i ekonomske posljedice života u tamnici naroda BiH.

  Jesi li ti Inkvizitoru pravaš? To bi mi objasnilo anti-hrvatski karakter tvojih upisa kada se radi o H-B.
  jesi li ti Šušnjaru srbofil i orjunaš. jel te malo sram radi toga što ste ti i slični tebi sramota hrvatskog naroda a najveća sramota Hrvata Hercegovine.

  jesi pogledao clip i pajde Vučičevića, hoćete li se naći ove godine na Ravnoj, Gučoj gori ili kojoj već gori..slažeš li se s njim o Hrvatskoj kao ustaškoj zločinačkoj državi..
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 10. #10
  Ne mislim da je RH ustaška i zločinačka. Nisam ni Šušnjar ni srbofil ni orjunaš ni sramota hrvatskog naroda, a ponajmanje Hrvata Hercegovine kad s Hercegovinom nemam nikakve veze.

  Kako bi bilo da se vratimo na temu? Što te žulja u želji Hrvata da Herceg-Bosna ima slobodu od Sarajeva?

 11. #11
  Hrvatsku slobodu u Bh će raditi i radili su i opet će Hrvati. Nikakvi srbofili niti speleolozi po četničkim anusima.

  To nije vaša briga.
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 12. #12
  Citiraj Prvotno napisano od iJozo Vidi poruku
  Nisam primjetio da već postoji tema slične tematike. Je li uspjeh na izborima mjerilo vrijednosti ovog analitičkog teksta? Koji dio teksta je po tebi bezvrijedan? S čime se točno ne slažeš?
  Analitika je poželjna , naravno ovakva ni ne prejudicira nikakav ishod. I ostaje na razini analitike. Demokracije je svatko ima pravo izraziti svoj stav, slobodno i neopterećeno, ali imamo i obvezu ne vrijeđati se međusobno ni na koji način.
  Zašto ne bi izborni rezultat bio mjerilo stupnja prihvatljivosti nečije ideje?
  Osobno nisam za secesiju niti za unitarizam, bezbroj je opcija koje bi mogle voditi uzajamnom kompromisu i dogovoru. zanimljivo kako vam je bošnjački unitarizam neprihvatljiv a srpski jest ? Meni nije ni jedan ni drugi .
  u prirodi nam je svima želja za komunikacijom... za snovima..
  i oduvijek su ljudi pronalazili načine da budu povezani jedni s drugima,
  a svako vrijeme nosi sa sobom i svoje konce koji povezuju....
  taj labirint je život..

 13. #13
  Citiraj Prvotno napisano od Inkvizitor Vidi poruku
  jesi li ti Šušnjaru srbofil i orjunaš. jel te malo sram radi toga što ste ti i slični tebi sramota hrvatskog naroda a najveća sramota Hrvata Hercegovine.

  jesi pogledao clip i pajde Vučičevića, hoćete li se naći ove godine na Ravnoj, Gučoj gori ili kojoj već gori..slažeš li se s njim o Hrvatskoj kao ustaškoj zločinačkoj državi..
  ma nije ti ovo zriki, kao prvo on ti nije fan Pehara tako da ni ne bi promovirao za početak teme upravo njegov stav , a i šušnjo bi pisao ka on, ako ništa on otvoreno promovira svoje ideje
  u prirodi nam je svima želja za komunikacijom... za snovima..
  i oduvijek su ljudi pronalazili načine da budu povezani jedni s drugima,
  a svako vrijeme nosi sa sobom i svoje konce koji povezuju....
  taj labirint je život..

 14. #14
  Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja?

  Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?

 15. #15
  Citiraj Prvotno napisano od iJozo Vidi poruku
  Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja?

  Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?
  e ova "turska " čizma ti je trojanski konj upravo prosrpske struje, al dok to "neki " skontaju, isss
  u prirodi nam je svima želja za komunikacijom... za snovima..
  i oduvijek su ljudi pronalazili načine da budu povezani jedni s drugima,
  a svako vrijeme nosi sa sobom i svoje konce koji povezuju....
  taj labirint je život..

 16. #16
  Citiraj Prvotno napisano od iJozo Vidi poruku
  Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja?

  Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?
  jel tebi imalo neugodno što si srbofil..zašto nas daviš kad imaš poskok i hercegsrpsku kao jazbinu srbofila..ne kužim..

  ja političko Sarajevo i politički Beograd i ono što je ostalo od Banjaluke prezirem

  dakle to je razlika između mene i tebe, nas Hrvata i vas šačice srbofila..

  jesi gledao clip..imaš li Vučičevića na FB pajdu..
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 17. #17
  Citiraj Prvotno napisano od kiša Vidi poruku
  Zašto ne bi izborni rezultat bio mjerilo stupnja prihvatljivosti nečije ideje?
  Osobno nisam za secesiju niti za unitarizam, bezbroj je opcija koje bi mogle voditi uzajamnom kompromisu i dogovoru. zanimljivo kako vam je bošnjački unitarizam neprihvatljiv a srpski jest ? Meni nije ni jedan ni drugi .
  Biračko tijelo se ne vodi objavljenim tekstovima, a ni stavovima nekog kandidata. Mnogo je čimbenika koji određuju izborni uspjeh. Ja eto nisam ni znao da se Pehar kandidirao niti imam pojma na kojoj je listi bio. To je nebitno. Mesića je narod RH izabrao za predsjednika nakon što prethodno nije uspio ući u Sabor. Uspjeh na izborima dakle ne poklapa se s vrijednošću nekog teksta ili stava.

  Kažeš nisi za secesiju, znači po tebi je puno poželjnija opcija BiH, nego li ujedinjena Hrvatska? Bi li se potrudila obrazložiti zašto? Zašto misliš da je srpski unitarizam poželjan? Nitko ne zagovara neku novu Jugoslaviju, ne računajući BiH kao malu Jugoslaviju.

 18. #18
  Biskupski ordinarijat u Mostaru, na čelu s biskupom Ratkom Perićem iznio jasne zahtjeve Hrvata Mostarsko-duvanjske biskupije kakva je BiH prihvatljiva. Ako se malo bolje pogleda, to je popis razloga zašto BiH nije prihvatljiva i treba ju zamijeniti boljim državnim okvirom, kako sugerira Pehar u gornjem tekstu.

  prvo, u kojoj će hrvatski građani birati svoje predstavnike na svim razinama, a ne da ih drugi biraju i nameću;

  drugo, gdje će legalno i legitimno izabrani predstavnici moći donositi i provoditi zakone, a ne da nam ih strani dužnosnici po nečijem diktatu donose i nameću;

  treće, gdje će Hrvati moći organizirati školstvo i obrazovni sustav po hrvatskom planu i programu, a ne da se to naziva segregacijom;

  četvrto, gdje će medijski prostor biti otvoren i za hrvatski jezik, kulturu, tradiciju, misao, kršćanski i katolički nauk i svjetonazor a da se ne poteže institut „zaštite vitalnoga interesa“ pripadnika drugoga naroda;

  peto, gdje će se moći uspostaviti porezni i fiskalni sustav u kojem će i hrvatski građani imati koristi od novca hrvatskih poreznih obveznika;

  šesto, gdje će se moći organizirati održiv sustav višega i nižega obrazovanja, zdravstva, kulture i drugih slojeva javnoga života, a ne da takve institucije životare i krpare svoj proračun od danas do sutra, bez riješena statusa i financiranja;

  sedmo, gdje će gospodarski subjekti moći poslovati slobodno i po zakonima, a ne da strahuju od oduzimanja privatne imovine;

  osmo, gdje će birači moći izraziti svoju građansku i političku volju i znati da će se ona poštovati, a ne da nam strani veleposlanici na odlasku poručuju da se mi hrvatski građani moramo „asimilirati ili emigrirati“;

  deveto, gdje će svi živjeti u slobodi, sigurnosti i dostojanstvu, uživajući plodove svoga rada i znanja.
  Po meni je ovo peto (podebljano) najbitnije jer ostalo više-manje proizlazi iz toga.

  Kolika je šansa da Hrvati imaju vlastiti porezni sustav i zakonodavstvo u doglednoj budućnosti i nije li to izglednije postići razdruživanjem BiH?

  Čak i kada bi dobili nekakav Treći na jedvite jade, što je jamac da taj Treći ne bi bio ogolićen prvom prilikom po uzoru na oduzimanje daytonskih nadležnosti RS-u?

 19. #19
  Hoćeš li ti ratovati ako zatreba za osamostaljenje.

  Mislim tzv Republike srpske. Hoš navuć kokardu na se.
  Slava Ukrajini-Herojima slava


  Zbog Eline i bokala vina
  zapalit ću Krajinu do Krima

  Zapalit ću dva-tri ruska štaba
  da ja nisam dolazio džaba

 20. #20
  A ti, hoćeš li navući fes po uzoru na Pavelića i Mesića i pomagati džihad?
  Posljednje uređivanje od iJozo : 23-02-2017 at 15:35 Razlog: dodao sliku

+ Odgovori na temu

Tags for this Thread

Pravila pisanja poruke

 • Ne možeš otvoriti novu temu
 • Ne možeš ostaviti odgovor
 • Ne možeš stavljati dodatke
 • Ne možeš uređivati svoje postove