Poslat balića u mirovinu pa početi graditi ekipu za velike stvari.