Angela Merkel ja na njemačkoj nacionalnoj televiziji upozorila Nijemce, da prikupe hrane, vode, i druge potrebštine za dva dana, jer naime kako je u rukavicama rečeno, najvjerovatnije se radi o terorističkoj prijetnji, jer je Njemačka prepuna izbjeglica, među kojima se nalaze i mnogi ubačeni teroristi. Ova mjera opreza, nije nikada u zadnje vrijeme bila izrečena, jer Nijemci pored snažnih tajnih službi, koje imaju, raspolažu i sa ogromnom mrežom, ubačenih agenata, koji su spremni svoj život dati, te sačuvati granice te sve građane Njemačke te njihovu sigurnost.

O daljnjim događanjima morate potražiti u sljedećim satima, jer ništa još nije na tražilicama upisano!

Izvor: https://hrvatskoobrambenostivo.com/2...ravnog-stanja/