Englezi se di god dođu na odmor ponašaju kao bagra. Ovi su vojnici, pa su vjerojatno fizički jači i još bahatiji od normalnih ljudi. Da sam na čelu policije u Zadru, organizirao bih jedan dan izlet specijalne policije po gradu, da zahvali u ime Zadrana vojnicima na divnom ponašanju.