Sveti Ivan Pavao II. bio je mistik. Imao je i proročke vizije.

Jedna od tih vizija odnosila se na budućnost Europe i na “islamističku invaziju”. Vijest o ovoj papinoj viziji objavljena je na predavanju mons. Maura Longhia, svećenika koji je deset godina bio u službi Kongregacije za kler, na sam spomendan svetog Ivana Pavla II. To viđenje Ivan Pavao II. je imao još 1992. godine, a papa je to Lonhiu povjerio tijekom njihovih mnogobrojnih zajeničkih šetnji.

Mons. Longhi tako navodi da mu je papa Ivan Pavao II. tijekom jedne šetnje u planinama rekao sljedeće: „Recite onima koje ćete susresti u Crkvi trećeg tisućljeća. Vidim Crkvu zahvaćenu smrtnom ranom. Dubljom i bolnijom od onih u ovom stoljeću”, kazao je Papa pozivajući se na rane komunizma, nacizma i totalitarizma, te nastavio: “Zove se islamizacija. Oni će preplaviti Europu”.

Zatim je papa nastavio i opisao mjesta i države iz kojih će krenuti invazija na Europu:

“Vidio sam horde koje dolaze od Maroka preko Libije do Egipta pa sve do istoka. Oni će izvršiti invaziju na Europu. Europa će biti poput podruma, stare relikvije, polusjene, paučine. Obiteljsko nasljeđe.”
https://narod.hr/kultura/22-listopad...oj-rani-europe