Bosanska posavina uz Vukovar predstavlja drugu najkontroverniju točku domovinskog rata.
čak i više jer su priče oko prodaje, izdaje, namještanja, dogovora izraženije nego na bilo kojem drugom mjestu.
može li se analizom vojnih aspekata doći do istine ili će se uvijek tražiti neka skrivena istina.