Zanimljivo je da se nitko nije ozbiljnije osvrnuo na dio školskog programa koji educira djecu i omladinu u ovom smislu i smijeru.
Pitanje je da li su naša djeca i mladež dovoljno kvalitetno upoznata sa ekologijom, ekološkim principima i svim onim što su oni u mogućnosti u tom smislu i smijeru da promijenu, poprave i učine...