Ekologija kao nauka se bavi međusobnim odnosima živih bića i njihovim odnosima prema sredini u kojoj se nalaze.
Široka nauka, nema što, ali ja sam ovu temu zamislio nešto uže, kao priću o nama samim i našem osobnom doprinosu u sklopu ekologije, a prema zaštiti čovjekove životne sredine...
Činimo li uistinu sve što možemo da smanjimo zagađenje naše životne sredine, da svojim primjerom educiramo druge, da radimo na korist i sebi i drugim ili pak to nešto što učinimo lijepo i od koristi za buduće naraštaje, skromno držimo za sebe.

Bez skromnosti pričajmo o sebi svojim korisnim ekološkim navikama i osvještavajmo svojim dobrim primjerima druge...