Jelenski svati

Sigečki jarek vu hipu je pretrnol
gda se spod vrbe opsekače jelen zmogel.
Spod kukovače i neroda se obrnol
i začel tuliti kak da je znorel.

Rog mu je bil scifran z prelepim vencem,
i z krunom kakvo ni jeden kral nema.
Sigetec se tekarek budil z pevcem
a jelen je več v Dravi lukal klena.

Megla mu je prek lica navlekla vel
gda je košuti na pleča glavo del.
Norija je blago večernjih cajti.

Coprije se vžiješ če jo znaš najti.
Spuhni vu vrbe, one so naivni soldati,
spod kojih tancajo jelenski svati

M. Frčko: Kmični valcer - gruntajuče popefke