Kako je uslijed seljenja došlo do određenih poremećaja primiječeno je da su nestali profili nekih članova.
Članovi koji uoče da su im profili nestali neka se ponovno registriraju ili neka prijave nestanak na HRHB.info@gmail.com (tomahawk isto, ne radi se o konspiraciji nego o višoj sili)