http://www.vecernji.ba/vijesti/jedna...-clanak-221420

ako već nemamo svoju teritorijalnu jedinicu, ako unatoč želji i pokušajima nemamo za sada uspjeha, nije loše se barem ponašati kao da je to nešto što svi zajednički hoćemo, čemu težimo i za što na kraju svi zajedno radimo.