Eurofili u Engleskoj krše demokraciju, ometaju referendumsku odluku naroda, pritom ne žele izaći na izbore, jer znaju da su manjina i da gube.
Slično je i u Italiji, gdje eurofili nameću svoju volju većini, stvaraju čudnovatu koaliciju, a naravno i oni baš ne bi na izbore. Tj. ne bi se baš izložili demokraciji.
A sada iz jedne male i ponosne članice, stiže dužnosnica, koja će biti zadužena za demografiju (??) i još luđe, za demokraciju (???!!!???).

Podučiti će EU-ropljane, kako se ruše narodni referendumi, a demografija rješava ilegalnim imigrantima.