Ma to je ono što znamo.A gdje je sve što ne znamo.