Klimatske promjene su se uvijek zbivale i nastavit će se zbivati bez obzira na čovjeka jer je za skoro sve njih odgovorno Sunce a kada nije onda se radilo uglavnom o vulkanskim erupcijama i sličnim...