To je porez na sve osim na super bogate koji defacto vladaju svijetom. I, važnije, to je izgovor za stvaranje centralizirane svjetske totalitarne vlade. Jesam li rekao i da je to ogromna laž?