Nažalost točno. Imali smo takvih najava u zadnjih 15 godina masu a na kraju sve više manje ćorci