Nažalost imam dojam da ništa ne će biti niti od ovog naraštaja a niti od bilo kojeg drugog. Prvo su nam banditi uništili prvenstvo stvaranjem usrane neojugoslavenske lige koja je spriječila razvoj...