Splitska Riva, Splicanke, sa sve cetnickim subarama sa kokardama, verne kralju, vjerojatno 41.

http://i1296.photobucket.com/albums/ag9/andrasd91/Svasta/c4gfcyw3_zps032aca5a.jpg~original