Vrijeme nastanka Hrvata odavno je predmet znanstvenih rasprava i uvijek je izgledalo da će vječno ostati tajna ali se ono danas lako može utvrditi. Dosadašnja istraživanja daju nam tri jasna dokaza...