Dakle, danas je praktično kao nevažna fusnota u dnu ekrana provučeno da se od 1.1.2018. uvodi porez na nekretnine. Porez koji ni jedna stranka nije najavila u svom programu uoči izbora, a kojeg je...