Ne mora ga raznježiti, ali je Šola smatrao da to treba napisati, pa je napisao. U tome nema ničega lošega. Loše će biti jedino ako Plenković to odignorira, kao što nažalost vjerojatno hoće.