Angela Merkel je samo Hitler 2.0-
Pljunuta Hitler, po svemu. Cak i po izgledu i jalovosti. Kao da ju je on pravio ili oni koji su i njega postavili.