Možda i tu leži odgovor zašto je Hrvatska bila dio Ugarske a ne Ugarska dio Hrvatske.

Samo još kod nas ima toliko tih kvaziljeivčara, u Mađarskoj su oni svedeni na efemeriju.

pa Orbanu je...