ako Bog da za Glasnovića
a da sam u Hrvatskoj onda za Pravaše...