Za obične prvenstvene i kup utakmice 40 kn (10 KM),za derbije i euro utakmice 60 kn (15 KM),a znalo je biti i 80 kn (20 KM).