Toliko ideoliški zanimljivih ministarstava, kultura, obrazovanje, policija da se ne ponovi Darko Pajičić...kad ono ćorak. Ništa od ovoga nisu ni tražili...taj Vujnovac,PPD, astronomski uzlet, smrde...