Prvo bi trebali napraviti stadione i imati te stadione pune...
Mislim da tessere imaju samo talijani, ostali nemaju...ne znam kakva je situacija sada tamo, ali mislim da su još uvijek u funkciji...