Hrvati će se osvijestiti,vidjet ćete.Treba još malo vremena.
Hrvati su odnosu na južno-tužne zemlje u boljem položaju.
Jedino što ćemo morati poraditi na glavi.Ako to uspijemo,onda smo na konju.