Kako se ti tu držiš u tom nabijanju ?

Napucaš li kojega Hrvata i Hrvaticu?