:kez
Kakvo je onda bilo ono jugosalvenstvo kad su se "prćili"međusobno još i više?