Sve što je prošlo izgleda lijepo i divno. Stariji ljudi se sjećakju kako je bilo lijepo kad su imali 20 godina, nisu imali čir i glavobolje.

To je većina nostalgije.

Inače ljudi više sigurnost...