http://www.vecernji.hr/zg-vijesti/koliko-u-zagrebu-moramo-raditi-da-platimo-rezije-evo-usporedbe-s-ostalim-gradovima-u-eu-996789

:bravo

Jugovići, ali bitno da nam vi pričate o antifašizmu, i...