A problem je taj što ne znam čemu služi ovaj ugovor ako nas najmodavac misli držat na crno?