Drugim riječima tema o nečemu o čemu nemaš pojma. Uvod ti je prva liga, ne bi da ga je mamić pisa lol