Josip smodlaka je 1908.g. napisao pjesmu o pobuni protiv mletaka iz 16. stoljeća . Na kraju je partizani prisvojili.Šteta,jer mi pjesma odlična. Ustaška se vojska diže i Padaj silo i nepravdo nemaju...