Jest čudo fakat ali vidjećeš ti moj Mile kad poleti betonsko-čelični labud sa Pelješca na kopno i sastavi našu Hrvatsku kopnenim putem, to će biti čudo nad čudima u ovom dijelu svijeta.