View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

  1. Recimo nešto o njima.. koji dolaze

    Dragan Markovina


    Rođen je 6. februara 1981. u Mostaru, BiH.

    Osnovnu školu pohađa u Mostaru, nakon toga upisuje opću gimnaziju u Korčuli koji završava 1999. godine. U rujnu iste godine upisuje studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je završio u rujnu 2004. diplomiravši na temu "ZAVNOH-temelji ...