PDA

Pogledaj Full Version : Samoodređenje Herceg-BosneiJozo
22-02-2017, 21:24
Opstanak Bosne i Hercegovine nije nužnost, ni prirodna ni društvena

piše: Dražen Pehar (https://goo.gl/3mSZOF)

U službenome i javnome političkome diskursu u Republici Hrvatskoj, a to uglavnom važi i za diskurs hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini, skoro je nemoguće čuti tvrdnju ili propoziciju da je opstanak Bosne i Hercegovine manje smislen, ili da bi mogao biti manje smislen, od njezine podjele i ubrzanog nestanka.
„Najradikalniji“ stav do kojeg hrvatski politički diskurs danas dopire jest taj da bi unutar BH, čija se daljnja pravna egzistencija predstavlja kao neupitna, trebalo osigurati hrvatsku ravnopravnost u nekome obliku, eventualno u obliku zasebne hrvatske federalne jedinice (Dragan Čović u rujnu je ove godine za TV1 izjavio da je njegov prijedlog, „odavno poznat,“ reorganizirati BH u četiri federalne jedinice, te da nije riječ o „podjeli nego jačanju BH“).

Imajući na umu iskustvo Hrvata BH kao političkoga naroda tijekom posljednjih petnaestak godina implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma, takav je politički stav vrlo enigmatičan. O čemu je riječ, i zašto bismo trebali pozdraviti radikalnu promijenu takvoga stava?


http://www.dnevno.ba/wp-content/uploads/2016/10/vukoja-lucic13102016.jpg


Pođimo od nekih neporecivih činjenica. Za bilo koju državu danas vrijedi da je njeno pravno postojanje nemoguće opravdati povijesnim, a naročito ne zemljopisnim, faktorima. Kao odrasli i obrazovani ljudi s početka 21-og stoljeća, znamo što od države možemo potraživati i što od nje trebamo dobiti da bismo njeno postojanje smatrali legalnim i legitimnim. Država je skup institucija koji počiva na jednoj vrsti ugovora: određenim institucionalnim tijelima (parlamentima, policiji, izvršnoj vlasti, vladi i ministarstvima…) dajemo legitimitet, to jest, pravno-političku moć u skladu sa zakonima, zbog toga što nam ta tijela osiguravaju pravednu i za sve korisnu provedbu zakona.

Jesu li Hrvati legalisti?

Glasujemo i dajemo uvjetnu vlast kako bismo dobili sigurnost, pravedan tretman, i mir. Ukoliko se zakon ne sprovodi, ili ukoliko su neke skupine i pojedinci diskriminirani u tome procesu, država bi skoro automatski trebala izgubiti legitimirajuću podršku svoje populacije, ili barem njezinog većeg dijela. Drugim riječima, među dotičnom populacijom trebale bi se češće početi javljati ideje o poželjnosti nestanka dotičnog državnog okvira i konzekventne zamjene tog okvira nekim bitno drugačijim. Nešto specifičnije, multietničke su federacije/konsocijacije poput bračnih ugovora, a loše je brakove poželjno razvesti na miran i trajan način.

Na ovo bi netko mogao odgovoriti rečenicom da su Hrvati legalisti, da je RH potpisnica daytonskog sporazuma, i da pravno postojanje BH, prema važećem sporazumu, predstavlja jednu od neupitnih premisa. No, pravno postojanje BH moguće je samo u onome obliku u kojem je to zamišljeno izvornim sporazumom, u smislu u kojem je on potpisan, ne u smislu kojeg su visoki predstavnici i međunarodna zajednica nametnuli početkom 2000ih, a koji određuje naše živote i danas.

Taj smisao, koji značajno odstupa od smisla “multetničke federacije” izvorno zamišljene Daytonom, federacije u kojoj konstitutivni narodi su-odlučuju kroz kanale jasno djelujućih entitetskih institucija, bez preglasavanja i bez diskriminacije, nije smisao na kojeg je pristala RH niti sam hrvatski narod u BiH. Moje je pitanje: zašto u javnome diskursu u RH ta činjenica nije registrirana?

Lučić, Vukoja, Pavković…

Drugim rječima, pod postojećim uvjetima, i Hrvati u BiH i RH kao država imaju pravo zaustaviti proces implementacije Daytona, odnosno, povući svoju podršku koja legitimira jedan skup institucija koje zovemo državnim (i na središnjoj i na entitetskoj razini, ukljućujući županije). To se može učiniti na nekoliko načina, primjerice povlačenjem veleposlanika (bilateralnim sredstvima) ili diplomatskog predstavništva u potpunosti, iz BiH, te diplomatskim uvjetovanjem unutar (multilateralnih) procesa u kojima RH sudjeluje, primjerice EU ili NATO. Dodatna sredstva vršenja pritiska, ili iskazivanja prosvjeda, ovdje nije potrebno navoditi.

U posljednje vrijeme, nekoliko je hrvatskih intelektualaca u BiH i RH, uključujući Ivicu Lučića, Ivana Vukoju i Jozu Pavkovića, glavnu boljku BH pokušalo svesti na sukob između unitarizma i separatizma, dva politička pokreta koje su ti intelektualci skloni izjednačiti sa bošnjačko-muslimanskom i srpskom komponentom u BiH. Dotični intelektualci dodatno tvrde da Hrvati BiH u tome sukobu zauzimaju, ili bi trebali zauzeti, neku vrstu srednjeg, pro-federalističkog stajališta koje je jedino obećavajuće za, oni impliciraju “poželjan”, opstanak BiH.


http://www.dnevno.ba/wp-content/uploads/2016/10/bih-regije13102016.jpg

Nažalost, problem se BiH ne može svesti na ta dva ekstremistička pokreta. Prvo, dotični intelektualci se uglavnom ne bave sljedećim pitanjem: ukoliko je izvorno daytonsko uređenje BiH federalističko, otkud uopće unitarizam u BiH i tko ga legitimira? Drugo, projekcija “separatizma” u srpsku stranu ne odgovara u potpunosti povijesnim i političkim činjenicama i odnosima: u posljednje vrijeme, koje bismo mogli označiti terminom “Dodikova era”, skoro je nemoguće nekvalificirano govoriti o srpskom “separatizmu”.

Naime, cijela “buka” i “svađa” oko referenduma RS (o obilježavanju dana RS) ne tiče se srpske volje da se odvoje od BiH, i proglase odmah neovisnost, nego da uopće odlučuju o pitanjima za koja smatraju da su od važnosti, pogotovo simboličke, za njhov nacionalni identitet u okviru daytonski definirane BiH. Drugim rječima, Dodik je, u okviru problema referenduma RS o danu RS, glavni problem vidio ne toliko u bošnjačko-muslimanskom unitarizmu, nego u Izetbegovićevoj apsolutnoj nesklonosti da tolerira srpsku autonomiju unutar BiH oko nekih pitanja koje BH-Srbi sami smatraju bitnima za svoj identitet, odnosno da uopće tolerira institucionalno potvrđene razlike unutar BH.

Secesionistički pokreti jedina preostala opcija

To nas međutim vodi pravome pitanju u svezi sa BiH. Ukoliko u BiH postoji jedna toliko jaka strana u političkome smislu, a ta strana naprosto ne želi tolerirati institucionalno potvrđene i već dogovorene razlike unutar BiH (primjerice, između predstavnika jednoga entiteta i predstavnika drugoga, ili između predstavnika jednoga naroda i drugih naroda), nije li pametno, ili razborito, početi razmišljati o razdruživanju u nekom ne-nasilnom modusu? I ne bi li prihvaćanje nestanka, disolucije BiH, kao moguće opcije, donijelo hrvatskoj strani veću slobodu pregovaračkog manevriranja, baš kao što je to slučaj sa srpskom komponentom u BiH?

U trenucima kada je centripetalna sila u BiH u tolikoj mjeri podržana snažnim euro-atlantskim ideolozima i silama, usprkos katastrofalnoj naravi unutardržavnih odnosa, nije li neophodno pojačati centrifugalnu silu bez koje nacionalno-etnički identiteti u BH uskoro neće igrati više nikakvu značajniju ulogu? Možda bi minimalnu volju bošnjačke komponente da prihvati federalni ustroj trebalo odmah testirati: to bi se moglo osigurati ponudom novog izbornog zakona koji predviđa jednoznačno predstavljanje konstitutivnih naroda, u oba entiteta i na svim razinama, kroz tri etničke izborne jedinice. Ne prihvati li bošnjačka komponenta takvo logično i razborito implementiranje samoga daytonskog ustava, implementiranje koje znači i provedbu odluke Sejdic-Finci i ispravljanje diskriminacije koju postojeći izborni zakon izravno implicira, jasno je da će secesionistički pokreti biti jedina preostala opcija za najmanje dva konstitutivna naroda BiH, srpski i hrvatski.

Gledano iz kuta zajedničke povijesti tako-zvanih “južnoslavenskih naroda”, nekoć udruženih u totalitarnom ideologijom “slijepljenu” Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (SFRJ), opstanak BiH, kao posebne države i nasljednice SFRJ, predstavlja aberaciju i izuzetak. Sve bivše republike, od kojih se sastojala nekadašnja SFRJ, na etničko-nacionalnome su identitetu, dakle, etničkoj kolektivnoj osnovi povjerenja i solidarnosti, utemeljile postsocijalistički društveni ugovor. Jedini izuzetak je Bosna i Hercegovina, koja je 1995. bitno modificirana kako bi se rješio unutardržavni inter-etnički sukob oko naravi poželjnog ustavnog oblika dotične države.

Drugim rječima, jedino je BiH zadržala neku vrstu multietničke prirode i potrebe nakon raspada velike multietničke tvorevine koja joj je prethodila, i koje je BiH nekoć bila jedan bitan dio. No, gledano iz kuta naprednih ideologija i dinamike kasnijeg razvoja, BiH je zapravo u cijeli post-jugoslavenski proces ušla sa značajnim manjkom liberalne ideologije ili osjećaja za demokratske odnose i toleranciju kolektivnih, posebice etničkih, razlika.

Uvođenje novog “Tita”

Prisjetimo se da je, na izvanrednom 14. Kongresu SKJ u siječnju 1990., delegacija BiH spadala među nazadnije delegacije koje su, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, zagovarale politiku čvrste (komunističke) ruke (odnosno, šake), unitarizma i centralizma. Taj manjak demokratskog etosa, odnosno, nedostatak navike da se društveni sukobi rješavaju pregovorima i kompromisom na osnovi jednakopravnosti, a ne primjenom sile, odredio je i početak i trajanje i narav bosansko-hercegovačkog građanskog rata od travnja 1992. do rujna 1995.


http://www.dnevno.ba/wp-content/uploads/2016/10/josipbroztito13102016.jpg


Nakon Daytona, BiH je transformirana u jednu vrstu mini-Jugoslavije, nevjerojatno sličnu Jugoslaviji iz 1990., u vrijeme 14. Kongresa, iako je zamišljena tendencija bila progresivna, kao odmak od oružanoga sukoba, ka konsenzusu i pregovorima. No, međunarodna je zajednica, a prije svih SAD, napravila koncem 1997. užasnu pogrešku uvođenjem novoga “Tita” u BiH, Visokog Predstavnika, i, s druge strane, anti-federalističkim pokretom koji se manifestirao na dvije razine: kao povratak “vladavini većine” u entitetu Federacije BiH kroz prividno definiranje Srba kao “konstitutivnoga naroda” i u tome entitetu; te kao jačanje centralizma i državnosti BiH prisilnim prenošenjem izvorno entitetskih nadležnosti na središnje, državne.

Zanimljivo je da je cijeli taj proces pokrenut u ime stvaranja “nove”, “bosanske”, “građanske” nacije koja u sebi treba i asimilirati i transcendirati postojeće, etničke kolektivne identitete. Dodatno, predstavnici najmanje dva naroda, srpskoga i hrvatskoga, taj su pokret shvatili kao slanje super-snažnoga vjetra u jedra predratnog, i ratnog, političkog projekta Alije Izetbegovića: BH kao država u kojoj bošnjačko-muslimanski narod ima barem minimalnu političko-legislativnu supremaciju u odnosu na druga dva (Odatle nedavni, izrazito cinični, komentar Bakira Izetbegovića, da, obzirom na njihov numerički status, Hrvati već uživaju višak prava u odnosu na Bošnjake, da su, dakle, BH-Hrvati pozitivno diskriminirani).

Prema tome, razborito reagirati na takav razvoj političkih odnosa, a ne uvrstiti javno u svoje kalkulacije i opciju konačnog razdruživanja, nije moguće. Osim toga, ne uzeti ozbiljno takvu opciju značilo bi ne samo svjedočiti ponavljanju nečije nehumanosti, autizma, i radikalizma, nego i biti dijelom, i potporom, toga ponavljanja. Hrvatski secesionisti u BiH, kao i srpski, ne samo da se nemaju čega sramiti; njihov je politički stav zapravo jedini stav koji neuvijeno reflektira istinu o naravi dosadašnje sprovedbe Daytonskog mirovnog sporazuma.

Autor: Dražen Pehar / Dnevno.ba (https://goo.gl/3mSZOF)

iJozo
23-02-2017, 15:09
Nikoga na forumu ne zanima samoodređenje Herceg-Bosne?

Nedostaje li u anketi opcija unitarne BiH (bez RS-a)? Smatrao sam tu opciju nepotrebnom na hrvatskom forumu. Jesam li pogriješio?

Inkvizitor
23-02-2017, 15:20
Što znači samoodređenje HercegBosne u današnjoj političkoj situaciji gdje nema nikakvih pretpostavki za to.

Ni tvoja ljubljena RS nema muda da proglasi samoodređenje, tj otcjepljenje a tepaju si da su prva srpska država preko Drine. No, što se čeka. Di je zapelo.

kiša
23-02-2017, 15:24
Nikoga na forumu ne zanima samoodređenje Herceg-Bosne?

Nedostaje li u anketi opcija unitarne BiH (bez RS-a)? Smatrao sam tu opciju nepotrebnom na hrvatskom forumu. Jesam li pogriješio?

ma jes evo tebe smo čekali za početi na tu temu :raspa
i tekst Pehara nema nikakvu stvarnu težinu, on je bio kandidat na izborima nije ostvario nikakav rezultat
Idemo dalje.

Inkvizitor
23-02-2017, 15:30
Šušnjar evo ti pajdo na 1:26:30 pa dalje dvije tri minute.

bil s njim lijepo ćasko..to ti je glasnogovornik vlade Srbije..a u studiju sjedi uvaženi povjesničar Marković i dvojica "viđenijih"! bosanskih Srba, Pandurović i Kovač..i nitko ne protestira.

aj pogledaj pa mi javi..možda si FB prijatelj s njim

najmanje..


http://www.youtube.com/watch?v=wmIcqfD9yLc

iJozo
23-02-2017, 15:52
Što znači samoodređenje HercegBosne u današnjoj političkoj situaciji gdje nema nikakvih pretpostavki za to.

Ni tvoja ljubljena RS nema muda da proglasi samoodređenje, tj otcjepljenje a tepaju si da su prva srpska država preko Drine. No, što se čeka. Di je zapelo.

Meni je RS ljubljena puno manje nego tebi Bošnjakistanska džamahirija. Molim bez takvih podvala. Hoće li proglasiti neovisnost? Nadam se da hoće, što prije. Mislim da im ne bismo trebali praviti prepreke jer razdruživanje BiH vodi ujedno prema slobodi za Hrvate.

Kažeš nema pretpostavki za slobodu za Hrvate. Da se tako razmišljalo pred raspad Jugoslavije i danas bi pod Beogradom bili. Stvar je baš tome suprotna. Danas smo u boljoj poziciji nego ikada. Ujedno, pet do dvanaest je gledajući demografske, kulturne i ekonomske posljedice života u tamnici naroda BiH.

Jesi li ti Inkvizitoru pravaš? To bi mi objasnilo anti-hrvatski karakter tvojih upisa kada se radi o H-B.

kiša
23-02-2017, 15:53
Šušnjar evo ti pajdo na 1:26:30 pa dalje dvije tri minute.

bil s njim lijepo ćasko..to ti je glasnogovornik vlade Srbije..a u studiju sjedi uvaženi povjesničar Marković i dvojica "viđenijih"! bosanskih Srba, Pandurović i Kovač..i nitko ne protestira.

aj pogledaj pa mi javi..možda si FB prijatelj s njim

najmanje..


http://www.youtube.com/watch?v=wmIcqfD9yLc

u ovom emisiji šušnjo je izletio s reakcijom, naime podupro je tezu kako je tek "odlazeća administracija " Dodiku stavila sankcije. Inače ameri svjetska velesila a kao naivno bi nasjeli na neku priču. Kasniji događaji su demantirali i šušnju i dodu. Ne ulazim u svrhu i razloge tzv "sankcija " govorim isključivo i ishitrenoj i neutemeljenoj reakciji.
triba naglasiti kako nam je dijalog potreban i poželjan, samo mi nije jasno kako je za dijalog odabrana "baš" vladajuća ekipa u ERS ??

iJozo
23-02-2017, 15:55
ma jes evo tebe smo čekali za početi na tu temu :raspa
i tekst Pehara nema nikakvu stvarnu težinu, on je bio kandidat na izborima nije ostvario nikakav rezultat
Idemo dalje.

Nisam primjetio da već postoji tema slične tematike. Je li uspjeh na izborima mjerilo vrijednosti ovog analitičkog teksta? Koji dio teksta je po tebi bezvrijedan? S čime se točno ne slažeš?

Inkvizitor
23-02-2017, 15:57
Meni je RS ljubljena puno manje nego tebi Bošnjakistanska džamahirija. Molim bez takvih podvala. Hoće li proglasiti neovisnost? Nadam se da hoće, što prije. Mislim da im ne bismo trebali praviti prepreke jer razdruživanje BiH vodi ujedno prema slobodi za Hrvate.

Kažeš nema pretpostavki za slobodu za Hrvate. Da se tako razmišljalo pred raspad Jugoslavije i danas bi pod Beogradom bili. Stvar je baš tome suprotna. Danas smo u boljoj poziciji nego ikada. Ujedno, pet do dvanaest je gledajući demografske, kulturne i ekonomske posljedice života u tamnici naroda BiH.

Jesi li ti Inkvizitoru pravaš? To bi mi objasnilo anti-hrvatski karakter tvojih upisa kada se radi o H-B.

jesi li ti Šušnjaru srbofil i orjunaš. jel te malo sram radi toga što ste ti i slični tebi sramota hrvatskog naroda a najveća sramota Hrvata Hercegovine.

jesi pogledao clip i pajde Vučičevića, hoćete li se naći ove godine na Ravnoj, Gučoj gori ili kojoj već gori..slažeš li se s njim o Hrvatskoj kao ustaškoj zločinačkoj državi..

iJozo
23-02-2017, 16:00
Ne mislim da je RH ustaška i zločinačka. Nisam ni Šušnjar ni srbofil ni orjunaš ni sramota hrvatskog naroda, a ponajmanje Hrvata Hercegovine kad s Hercegovinom nemam nikakve veze.

Kako bi bilo da se vratimo na temu? Što te žulja u želji Hrvata da Herceg-Bosna ima slobodu od Sarajeva?

Inkvizitor
23-02-2017, 16:02
Hrvatsku slobodu u Bh će raditi i radili su i opet će Hrvati. Nikakvi srbofili niti speleolozi po četničkim anusima.

To nije vaša briga.

kiša
23-02-2017, 16:05
Nisam primjetio da već postoji tema slične tematike. Je li uspjeh na izborima mjerilo vrijednosti ovog analitičkog teksta? Koji dio teksta je po tebi bezvrijedan? S čime se točno ne slažeš?

Analitika je poželjna , naravno ovakva ni ne prejudicira nikakav ishod. I ostaje na razini analitike. Demokracije je svatko ima pravo izraziti svoj stav, slobodno i neopterećeno, ali imamo i obvezu ne vrijeđati se međusobno ni na koji način.
Zašto ne bi izborni rezultat bio mjerilo stupnja prihvatljivosti nečije ideje?
Osobno nisam za secesiju niti za unitarizam, bezbroj je opcija koje bi mogle voditi uzajamnom kompromisu i dogovoru. zanimljivo kako vam je bošnjački unitarizam neprihvatljiv a srpski jest ? Meni nije ni jedan ni drugi .
:)

kiša
23-02-2017, 16:07
jesi li ti Šušnjaru srbofil i orjunaš. jel te malo sram radi toga što ste ti i slični tebi sramota hrvatskog naroda a najveća sramota Hrvata Hercegovine.

jesi pogledao clip i pajde Vučičevića, hoćete li se naći ove godine na Ravnoj, Gučoj gori ili kojoj već gori..slažeš li se s njim o Hrvatskoj kao ustaškoj zločinačkoj državi..

ma nije ti ovo zriki, kao prvo on ti nije fan Pehara tako da ni ne bi promovirao za početak teme upravo njegov stav , a i šušnjo bi pisao ka on, ako ništa on otvoreno promovira svoje ideje :)

iJozo
23-02-2017, 16:07
Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja? :D

Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?

kiša
23-02-2017, 16:08
Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja? :D

Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?

e ova "turska " čizma ti je trojanski konj upravo prosrpske struje, al dok to "neki " skontaju, isss

Inkvizitor
23-02-2017, 16:11
Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja? :D

Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?

jel tebi imalo neugodno što si srbofil..zašto nas daviš kad imaš poskok i hercegsrpsku kao jazbinu srbofila..ne kužim..

ja političko Sarajevo i politički Beograd i ono što je ostalo od Banjaluke prezirem

dakle to je razlika između mene i tebe, nas Hrvata i vas šačice srbofila..

jesi gledao clip..imaš li Vučičevića na FB pajdu..

iJozo
23-02-2017, 16:14
Zašto ne bi izborni rezultat bio mjerilo stupnja prihvatljivosti nečije ideje?
Osobno nisam za secesiju niti za unitarizam, bezbroj je opcija koje bi mogle voditi uzajamnom kompromisu i dogovoru. zanimljivo kako vam je bošnjački unitarizam neprihvatljiv a srpski jest ? Meni nije ni jedan ni drugi .
:)

Biračko tijelo se ne vodi objavljenim tekstovima, a ni stavovima nekog kandidata. Mnogo je čimbenika koji određuju izborni uspjeh. Ja eto nisam ni znao da se Pehar kandidirao niti imam pojma na kojoj je listi bio. To je nebitno. Mesića je narod RH izabrao za predsjednika nakon što prethodno nije uspio ući u Sabor. Uspjeh na izborima dakle ne poklapa se s vrijednošću nekog teksta ili stava.

Kažeš nisi za secesiju, znači po tebi je puno poželjnija opcija BiH, nego li ujedinjena Hrvatska? Bi li se potrudila obrazložiti zašto? Zašto misliš da je srpski unitarizam poželjan? Nitko ne zagovara neku novu Jugoslaviju, ne računajući BiH kao malu Jugoslaviju.

iJozo
23-02-2017, 16:25
Biskupski ordinarijat u Mostaru, na čelu s biskupom Ratkom Perićem iznio jasne zahtjeve Hrvata Mostarsko-duvanjske biskupije kakva je BiH prihvatljiva. Ako se malo bolje pogleda, to je popis razloga zašto BiH nije prihvatljiva i treba ju zamijeniti boljim državnim okvirom, kako sugerira Pehar u gornjem tekstu.


prvo, u kojoj će hrvatski građani birati svoje predstavnike na svim razinama, a ne da ih drugi biraju i nameću;

drugo, gdje će legalno i legitimno izabrani predstavnici moći donositi i provoditi zakone, a ne da nam ih strani dužnosnici po nečijem diktatu donose i nameću;

treće, gdje će Hrvati moći organizirati školstvo i obrazovni sustav po hrvatskom planu i programu, a ne da se to naziva segregacijom;

četvrto, gdje će medijski prostor biti otvoren i za hrvatski jezik, kulturu, tradiciju, misao, kršćanski i katolički nauk i svjetonazor a da se ne poteže institut „zaštite vitalnoga interesa“ pripadnika drugoga naroda;

peto, gdje će se moći uspostaviti porezni i fiskalni sustav u kojem će i hrvatski građani imati koristi od novca hrvatskih poreznih obveznika;

šesto, gdje će se moći organizirati održiv sustav višega i nižega obrazovanja, zdravstva, kulture i drugih slojeva javnoga života, a ne da takve institucije životare i krpare svoj proračun od danas do sutra, bez riješena statusa i financiranja;

sedmo, gdje će gospodarski subjekti moći poslovati slobodno i po zakonima, a ne da strahuju od oduzimanja privatne imovine;

osmo, gdje će birači moći izraziti svoju građansku i političku volju i znati da će se ona poštovati, a ne da nam strani veleposlanici na odlasku poručuju da se mi hrvatski građani moramo „asimilirati ili emigrirati“;

deveto, gdje će svi živjeti u slobodi, sigurnosti i dostojanstvu, uživajući plodove svoga rada i znanja.

Po meni je ovo peto (podebljano) najbitnije jer ostalo više-manje proizlazi iz toga.

Kolika je šansa da Hrvati imaju vlastiti porezni sustav i zakonodavstvo u doglednoj budućnosti i nije li to izglednije postići razdruživanjem BiH?

Čak i kada bi dobili nekakav Treći na jedvite jade, što je jamac da taj Treći ne bi bio ogolićen prvom prilikom po uzoru na oduzimanje daytonskih nadležnosti RS-u?

Inkvizitor
23-02-2017, 16:28
Hoćeš li ti ratovati ako zatreba za osamostaljenje.

Mislim tzv Republike srpske. Hoš navuć kokardu na se.

iJozo
23-02-2017, 16:32
A ti, hoćeš li navući fes po uzoru na Pavelića i Mesića i pomagati džihad?
http://serbianna.com/blogs/savich/wp-content/uploads/2011/08/unafesu.jpghttp://cdn.quotesgram.com/img/75/9/1165291603-stjepan_mesic_fes.jpg

Inkvizitor
23-02-2017, 16:38
Prvo ti odgovori a ne na pitanja odgovarat protupitanjem

Dakle jesi li spreman ratovati za nezavisnu tzv Republiku Srpsku?

iJozo
23-02-2017, 16:41
Ne, ne bih ratovao za srpsku stvar. Koliko god ona bila u datoj situaciji korisna za hrvatsku stvar. Rata uostalom ni ne može biti. Ajd sad ti? Jesi li vjerni sljedbenik učenika iz medrese?

Usput, jedno pitanje u vezi koncepcije foruma, pošto si ti vlasnik... Zašto je Herceg-Bosna strpana integralistički s ostatkom BiH, a Hrvatska odvojena od Herceg-Bosne anti-integralistički?

Inkvizitor
23-02-2017, 16:45
Ako nećeš ratovati za srpsku stvar onda nećeš ni vidjeti nezavisnost tzv RS.

Svi moji bili u ustašama kao i 99% Hrvata u BiH. Gdje su tvoji bili.

iJozo
23-02-2017, 16:52
Meni nije bitna nezavisnost RS, bitno je razdruživanje Turkoslavije.

Pretci su mi bili gdje i 99% Hrvata u BiH - u domobranima većinom, koje je ustaška vlast izigrala i prodala za muslimanske interese ili kako bi oni rekli za interese nepostojećih "Hrvata islamske vjere". No, kakve to veze s temom ima? Hoćeš reći da su pravaši danas ti koji su protiv slobode za Hrvate jer više vole Muslimane?

Inkvizitor
23-02-2017, 16:55
I domobrani i ustaše su bili pod komandom "učenika iz medrese". Čak 1944-te ujedinjeni u HOS

Ti si to pitanje potegnuo. Ne pamtiš dulje od dvije minute??

iJozo
23-02-2017, 16:59
Bi li se složio da je Islam najveći povijesni neprijatelj Hrvata? Smatraš li da je hrvatska kultura dijelom islamska kultura? Ili se islam i hrvatstvo međusobno isključuju?

Inkvizitor
23-02-2017, 17:00
Meni nećeš podmetati ta pitanja srbofilu.

Na koji način su to ustaše izdali domobrane za muslimanski interes. prvi put čujem za tu teoriju. Možeš li malo obrazložiti iz srpskog kuta gledanja što si pod tim mislio.

iJozo
23-02-2017, 17:04
Nisu ustaše izdale, već ustaško vodstvo, Pavelić u prvom redu, kojima su bili bitniji interesi Muslimana od interesa Hrvata. Iz njegovog kuta gledišta to je jedan te isti interes. On je naime poistovjećivao Turke i Hrvate. Po njemu je to jedan te isti narod. Jedna te ista kultura. Po njemu je islam dio hrvatske kulture. Pa te pitam razmišljaš li ti na isti način?

Kako je izdao pitaš. Pa u prvom redu izmjenom banovinskih granica i stavljanjem hrvatske vojske u funkciju džihada. Da ne bilo te bolesne ideologije po kojoj je hrvatska kultura islamska i ima se za islam boriti, Hrvatska bi završila u zapadnom bloku, a Srbija u istočnom. Danas bi nam Česi, Slovaci i Mađari dolazili raditi kod nas. I ne bismo imali problem s Turcima, imali bi ga Srbi od kojih su i potekli.

Inkvizitor
23-02-2017, 18:55
Ne, ne i ne. Ti si rekao da je ustaška vlast imala drugi cilj od domobrana. Koji su to domobrani u NDH imali drugi cilj da bi ih netko zajebo.

iJozo
23-02-2017, 19:07
Velika većina domobrana Hrvata (ne računajući Muslimane) je imala za cilj hrvatsku državu i slobodu. Ustaško vodstvo je imalo za cilj katoličko-muslimansku bućkuriš umjetnu naciju i državu. Tako ih je ona budaletina Starčević koji je obožavao i divio se islamu naučio. Isto tako i Pavelić koji se školovao u medresi, a u Zagrebu podigao džamiju s četiri visoka minareta u centru grada. Oni su praktično radili na islamizaciji hrvatske kulture i države.

Ima takvih umobolesnika pravaša i danas. Srećom sve manje. Hrvatska misao danas ima manje neprijatelja unutar hrvatskog korpusa nego ikada prije. Ali da i dalje ima izdajica, što titoista u RH, što pravaša - ima. Međutim, značaj im pada nepovratno.

iJozo
23-02-2017, 19:12
To su međutim 100 puta prožvakane teme i gubljenje vremena. Tema je samoodređenje Herceg-Bosne. Hrvatski interes DANAS, a ne prebiranje po kostima što su ih ostavili socijalisti Pavelić i Tito.

Inkvizitor
23-02-2017, 19:15
odgovor je ono..za maloumnike. Ničim nisi potkrijepio da su domobrani kao vojska imali neki drugi cilj od ustaša..ili ustaškog vodstva Ti si potegao tu temu i zapleo se u svoje konstrukcije pa se vadiš ..opet neuvjerljivo.

iJozo
23-02-2017, 19:18
To je tema za maloumnike. Prožvakana. Ima tih rasprava koliko hoćeš. Ova tema - samoodređenje Herceg-Bosne - nije. Ajmo bit konstruktivni oko toga. Ti izloži zašto misliš da je bolje da Herceg-Bosna ne bude teritorijalno definirana i da bude pod Sarajevom. Ja ću izlagati zašto mislim da je razdruživanje BiH ono čemu valja težiti. Pa možda jedan od drugoga štogod naučimo.

Puntar2.0
23-02-2017, 19:25
Ti si Hrvat jer smatraš robovanje Hrvata pod Sarajevom optimalnim rješenjem u sadašnjem trenutku, a ja sam speleolog jer mislim da nam ne bi škodilo iskoristiti RS kao trojanskog konja? :D

Manje si Hrvat ako želiš slobodu Hrvatima, a više si Hrvat ako im želiš tursku čizmu dovijeka?

Tebi realnost nije jaca strana, rslije hoce takve poput tebe izkoristiti kao budalu koja ce poceti sukob sa Muslimanima dok oni sa strane gledaju razplet.

Kada ce to rslije krenuti u razbijanje te drzave, i zasto tebi gori pod nogama, i zasto ti sada, totalno nerealno zagovaras odcjepljene sa strane Hrvata, potpomognuto od strane Hrvatske.

Ko tebi garantira da ce Srbi krenuti istodobno u takvo sto, ko tebi kaze da ce drzati takvo ''saveznistvo'', posto si tako mudar znas kako je zavrsilo ''saveznistvo'' sa Muslimanima.

Ko tebi kaze da Srbi nece stati na stranu Muslimana i izposlovati sa njima totalni potop Hrvata u BiH, za njihov odlazak iz BH.

Ko tebi to sve garantira?

iJozo
23-02-2017, 19:34
Nisam za otpočinjenje sukoba s Muslimanima, ako misliš na vojni sukob. Nipošto. Treba li Srbima pustiti da razvale BiH? Mislim da da jer je nestanak BiH s karte hrvatski interes. Da Herceg-Bosna ostvari svoju slobodu i samoodređenje.

Nisam za nikakvo savezništvo sa Srbima ili s Muslimanima. Za svoj interes samo. A to što se taj interes dijelom poklapa s interesom Srba (razdruživanje BiH), to u meni ne izaziva frustracije. Nekima da jer misle da se hrvatski interes nipošto ne bi smio niti u najmanjoj sitnici poklapati sa srpskim. I ako je već tako, umjesto hrvatskog radije biraju muslimanski interes. Po meni to je šizofrenija, kompleksaštvo, a u konačnici i izdaja.

Puntar2.0
23-02-2017, 19:42
Ja tebe pitan kada ti procjenjujes da ce Srbi pokrenuti izlazak rs iz BH. Koji vrimenski period.

Slozit ces se da su njima uvjeti deset puta bolji nego Hrvatima, a i Srbija kao blockfrei velesila ima veceg diplomatskog prostora.

Kada je za ocekivati izlazak Srba iz BH?

iJozo
23-02-2017, 19:49
Osamostaljenje RS uvelike ovisi o Zagrebu, o signalima koji od tamo dolaze. Puno više nego što su Srbi voljni priznati.

iJozo
23-02-2017, 19:56
Mislim da RH vodi pogrešnu politiku utoliko što ne prepoznaje da su interesi Srba u RS-u i Srbije donekle oprečni i suprostavljeni i bit će sve više kako se Srbija približava EU. Dijalog nije uspostavljen s Banja Lukom, već se pitanju RS "pregovara" sa Srbijom. To je fundamentalno pogrešno. Između njih bi valjalo zabijati kolac. Preduvjeti za to postoje, ali se ne koriste.

RS će biti samostalna (ili u okviru Srbije) prije ili kasnije. To uopće nije upitno. Pitanje je samo kakvu ćemo mi korist od toga izvući za:

- Herceg-Bosnu
- Hrvate u RS-u

Valjalo bi imati bolji dijalog s Banja Lukom i izvući što je moguće više za Hrvate u RS-u. Da budu konstitutivan narod čiji je pristanak nužan za svaku odluku. Pa i za sjedinjenje sa Srbijom, da ga mogu efektivno blokirati. Za to bi se u SNSD-u možda moglo naći saveznika. Ima ih koji razumiju tu stvar da bi oni kao dio Srbije bez autonomije propali.

I pored toga, možda su spremni i na neke ustupke, političku trgovinu. Jer, kako sam već napisao, koliko god to oni odbijali priznati, oni znaju da se Hrvatsku pita i da im je pristanak Hrvatske jedino što stoji na putu.

Crni Božo
23-02-2017, 20:31
Prva stvar koju treba shvatiti jest činjenica kako je teško ostvariti dijalog, pa čak i onaj forumski, kada se na suprotnim stranama nađu "dva ovna na brvnu", odnosno nabrijani i nadrkani likovi koji ne žele shvatiti poruke onog drugog, nego im je od samog starta cilj nekakvo nezrelo pubertetsko nadjebavanje.

A sad da rasčlanimo temu...
Ono što svi trebaju shvatiti je činjenica kako nama ni Srbi, a bogami niti Bošnjaci/Muslimani ne žele ništa dobra u nacionalnom, društvenom i geopolitičkom smislu.

Dakle, Bošnjaci nisu naša zabludjela islamizirana braća, niti islamizirani Hrvati, nego su pro-arapsko-turski nastrojena nacija koja sve više teži ka radikalnom islamizmu, i koja uzgred rečeno, svoje težnje ka širenju etničkih teritorija želi ostvariti na uštrb hrvatskog naroda.

Sa druge strane, Srbe u BiH sigurno ne zanima nekakva dobrobit Hrvata, nego im politički dogovori koje rade služe za zadržavanje visokog nivoa samostalnosti RS dok ne dođe povoljna međunarodna situacija (i mig od njima nastrojenih moćnih država poput Rusije i Kine) kada bi mogli pokrenuti postupak osamostaljenja svog današnjeg entiteta.

U takvoj konstelaciji snaga unutar BiH jasno je kako su hrvatski politički predstavnici jednostavno primorani raditi političke dogovore sa srpskom stranom kako bi se oduprjeli iznimno agresivnim pokušajima bošnjačke/muslimanske majorizacije, odnosno kako bi spriječili ponavljanje slučajeva Komšić i Lijanović.
Sa druge strane, Srbi u tome nalaze interes zadržavanja svojih trenutnih položaja do trenutka kada bi krenuli u osamostaljenje (koje im omogućiti može jedino ruski politički i međunarodni utjecaj, dakle to sa hrvatskom politikom nema nikakve veze).

E sada se ovdje postavlja pitanje, zašto bi BiH Hrvati željeli nastaviti društveno-politički suživot sa takvim hijenama, Bošnjacima i Srbima, na razini BiH, te kako ostvariti prvo nekakvo teritorijalno razgraničenje sa bošnjačkom/muslimanskom stranom (entitet), a potom osamostaljenje i željeno pripajanje RH.

I sa druge strane se postavlja pitanje čemu bojazan od nekakvog srpskog separatizma, odnosno odvajanja područja koje je već preko 20 godina etnički i politički pod njihovom vlašću, a u isto vrijeme zanemarivati činjenicu da ti bošnjačka/muslimanska strana radi o glavi, te planira kako istjerati hrvatski narod sa onih područja FBiH koje zaista etnički držimo, ili što je još gore, idiotski smatrati Bošnjake/Muslimane nekakvom zabludjelom braćom (u situaciji gdje je veoma jasno da su oni jednakim, ako ne i većim brojem nastali od islamiziranog pravoslavnog/vlaškog stanovništva, te da su oduvijek bliži pro-turskim ili pro-arapskim interesima, nego onim hrvatskim ili srpskim).

I u konačnici, treba dobro promisliti kako bi Hrvati u BiH trebali reagirati prema svojim entitetskim partnerima u slučaju nekakvog budućeg odvajanja RS, da u konačnici nebi zapeli u samostalnom "Bošnjakistanu" (FBiH).
Rekao bih kako bi to trebao biti značajniji politički prioritet od zadržavanja Srba u sklopu BiH (o tome neka brinu i spletkare oni kojima je cilj unitarizam i brojčana dominacija na razini čitave BiH, dakle Bošnjaci/Muslimani).

Inkvizitor
23-02-2017, 20:33
To je tema za maloumnike. Prožvakana. Ima tih rasprava koliko hoćeš. Ova tema - samoodređenje Herceg-Bosne - nije. Ajmo bit konstruktivni oko toga. Ti izloži zašto misliš da je bolje da Herceg-Bosna ne bude teritorijalno definirana i da bude pod Sarajevom. Ja ću izlagati zašto mislim da je razdruživanje BiH ono čemu valja težiti. Pa možda jedan od drugoga štogod naučimo.

Gle, nađi ovdje jedan post kojim se zagovara podčinjavanje Hrvata Sarajevu, predoči ga inače ćeš letit s foruma.

Ako si ti kmet i podanik ne znači da su ostali.

Ti ćeš ovdje postavljat svoje insinuacije bez osnove i tražit od nas da odgovaramo na tvoje insinuacije.

Jebala te RS. Što ti brineš njihovu brigu. Odi stavi šajkaču i pomozi im, vidiš da se nećkaju. A nećkaju se zato jer znaju da nikad u ratu nisu mogli izdržati okruženje 24 sata. Nigdje nisu poput Vukovara, Bihaća, Goražda, Žepe, Srebrenice, Žepča, Kiseljaka i Kreševa , Lašvanske doline nigdje nisu stali na crtu. Kordunaški korpus se predao čim je dospio u okruženje.

Ti bi još da Hrvatska podupire otcjepljenje tzv RS. Pa ti si lud čovjek.

Inkvizitor
23-02-2017, 20:36
Prva stvar koju treba shvatiti jest činjenica kako je teško ostvariti dijalog, pa čak i onaj forumski, kada se na suprotnim stranama nađu "dva ovna na brvnu", odnosno nabrijani i nadrkani likovi koji ne žele shvatiti poruke onog drugog, nego im je od samog starta cilj nekakvo nezrelo pubertetsko nadjebavanje.

A sad da rasčlanimo temu...
Ono što svi trebaju shvatiti je činjenica kako nama ni Srbi, a bogami niti Bošnjaci/Muslimani ne žele ništa dobra u nacionalnom i geopolitičkom smislu.

Dakle, Bošnjaci nisu naša zabludjela islamizirana braća, niti islamizirani Hrvati, nego su pro-arapsko-turski nastrojena nacija koja sve više teži ka radikalnom islamizmu, i koja uzgred rečeno, svoje težnje ka širenju etničkih teritorija želi ostvariti na uštrb hrvatskog naroda.

Sa druge strane, Srbe u BiH sigurno ne zanima nekakva dobrobit Hrvata, nego im politički dogovori koje rade služe za zadržavanje visokog nivoa samostalnosti RS dok ne dođe povoljna međunarodna situacija (i mig od njima nastrojenih moćnih država poput Rusije i Kine) kada bi mogli pokrenuti postupak osamostaljenja svog današnjeg entiteta.

U takvoj konstelaciji snaga unutar BiH jasno je kako su hrvatski politički predstavnici jednostavno primorani raditi političke dogovore sa srpskom stranom kako bi se oduprjeli iznimno agresivnim pokušajima bošnjačke/muslimanske majorizacije, odnosno kako bi spriječili ponavljanje slučajeva Komšić i Lijanović.
Sa druge strane, Srbi u tome nalaze interes zadržavanja svojih trenutnih položaja do trenutka kada bi krenuli u osamostaljenje (koje im omogućiti može jedino ruski politički i međunarodni utjecaj, dakle to sa hrvatskom politikom nema nikakve veze).

E sada se ovdje postavlja pitanje, zašto bi BiH Hrvati željeli nastaviti društveno-politički suživot sa takvim hijenama, Bošnjacima i Srbima, na razini BiH, te kako ostvariti prvo nekakvo teritorijalno razgraničenje sa bošnjačkom/muslimanskom stranom (entitet), a potom osamostaljenje i željeno pripajanje RH.

I sa druge strane se postavlja pitanje čemu bojazan od nekakvog srpskog separatizma, odnosno odvajanja područja koje je već preko 20 godina etnički i politički pod njihovom vlašću, a u isto vrijeme zanemarivati činjenicu da ti bošnjačka/muslimanska strana radi o glavi, te planira kako istjerati hrvatski narod sa onih područja FBiH koje zaista etnički držimo, ili što je još gore, idiotski smatrati Bošnjake/Muslimane nekakvom zabludjelom braćom (u situaciji gdje je veoma jasno da su oni jednakim, ako ne i većim brojem nastali od islamizirano pravoslavnog/vlaškog stanovništva, te da su oduvijek bliži pro-turskim ili pro-arapskim interesima, nego onim hrvatskim ili srpskim).

Ovdje nitko ne smatra bosanske muslimane zabludjelom braćom. Ali se niti ne bavi speleologijom po srpskim anusima što rade poskoklije i oni sa Herceg srpske. Niti će tko ovdje zagovarati.

pa će mi doć ovdje prosrpski i pročetnički Hrvati i solit nam pamet i još usput izmišljati da smo mi ovdje za podčinjavanje Hrvata Sarajevu.

Puntar2.0
23-02-2017, 20:38
Osamostaljenje RS uvelike ovisi o Zagrebu, o signalima koji od tamo dolaze. Puno više nego što su Srbi voljni priznati.

A tako znaci. Hrvatska ce morati izigravati budalu i omoguciti rs odcjepljenje, tako da Srbija ostane diplomatski netaknuta, jer tamosnji cetnici nece osamostaljenje kako bi glumili pravednike prid zapadnjacima.

Koja logika, saka brade za rs i srbiju, a kurac od tovara za RH i HB Hrvate koji ce nositi teret pokusaja Muslimana nadvladati komplet federaciju.

Koji si ti genij.

Inkvizitor
23-02-2017, 20:40
A tako znaci. Hrvatska ce morati izigravati budalu i omoguciti rs odcjepljenje, tako da Srbija ostane diplomatski netaknuta, jer tamosnji cetnici nece osamostaljenje kako bi glumili pravednike prid zapadnjacima.

Koja logika, saka brade za rs i srbiju, a kurac opd tovara za RH i HB Hrvate koji ce nositi teret pokusaja Muslimana nadvladati komplet federaciju.

Koji si ti genij.


Zamisli budale..on bi odcjepljivao RS i još da Hrvati i Hrvatska dadnu tome ruke da bi se Muslimani svog snagom okomili na federaciju.

Ti filosrbi i četnikofili su stvarno komadi budaletina kakvih nigdje nema.

Vjerovatno im se i sami četnici smiju kolike su to budaletine.

Puntar2.0
23-02-2017, 20:50
Zamisli budale..on bi odcjepljivao RS i još da Hrvati i Hrvatska dadnu tome ruke da bi se Muslimani svog snagom okomili na federaciju.

Ti filosrbi i četnikofili su stvarno komadi budaletina kakvih nigdje nema.

Vjerovatno im se i sami četnici smiju kolike su to budaletine.

Naravno da se smiju, pa to nema nigdi. To su ti teze za anale, zagovaras razcjepkivanje Hrvatske, zagovaras oduzimanje tereta od Srbije, pa se na kraju cudis kad te neko prozove da si orjunas, ceskas se po glavici.

Crni Božo
23-02-2017, 20:58
Ako se RS otcjepi iz BiH, dali su u tom slučaju BiH Hrvati bliže ili dalje nekakvoj samostalnosti i izlazu iz neravnopravne zajednice sa Bošnjacima/Muslimanima, te razdruživanju entiteta FBiH.

To je ključno i veoma problematično pitanje, jer je teško dokučiti dali bi pokušaj razdruživanja doveo do novog rata sa muslimanima, ili još gore, situacije gdje bi voljom zapadnih saveznika ostali u nekakvom većinski muslimanskom "Bošnjakistanu".

A sa druge strane, naravno da prilikom osamostaljenja RS hrvatska politika to ne treba popratiti sa odobravanjem, ali kao što rekoh, srpska strana neće ići u tako nešto bez podrške svojih utjecajnih saveznika na međunarodnoj sceni, Rusije i Kine, a onda Hrvatsku nitko neće ništa pitati.
A ako Bošnjaci i SAD toliko žele zadržavanje BiH okvira, onda neka oni poduzimaju vojne akcije kontra srpske strane kako bi sprječili odvajanje, bilo bi iznimno glupo da iti jedan Hrvat pogine u takvom sukobu.

Inkvizitor
23-02-2017, 21:00
Naravno da se smiju, pa to nema nigdi. To su ti teze za anale, zagovaras razcjepkivanje Hrvatske, zagovaras oduzimanje tereta od Srbije, pa se na kraju cudis kad te neko prozove da si orjunas, ceskas se po glavici.

Još im je četništvo folklor a ustaše su im ko i onom Vučičeviću s linka.

Pa dobro smo mi i opstali pored takvih etnomazohista i onima koji podržavaju ideje neprijatelja. Pa nismo mi slučajno imali autonomaše u Dalmaciji, Mađarone na sjeveru, orjunaše, srbofile..ne financira slučajno HAVC srpsku propagandu..Hrvatska je prepuna izdajnika...to nema nigdje na svijetu.

Pa se pojavile i tako čudne biljke ko srbofilni Hrvati u BiH i to u Hercegovini a ima ih i u drugim dijelovima među Hrvatima BiH. malobrojni ali dreče ko papagaji.

Glupi, tupi ali uporni.

Inkvizitor
23-02-2017, 21:05
Ako se RS otcjepi iz BiH, dali su u tom slučaju BiH Hrvati bliže ili dalje nekakvoj samostalnosti i izlazu iz neravnopravne zajednice sa Bošnjacima/Muslimanima, te razdruživanju entiteta FBiH.

To je ključno i veoma problematično pitanje, jer je teško dokučiti dali bi pokušaj radruživanja doveo do novog rata sa muslimanima, ili još gore, situaciju gdje bi voljom zapadnih saveznika ostali u nekakvom većinski muslimanskom "Bošnjakistanu".

A sa druge strane, naravno da prilikom osamostaljenja RS hrvatska politika to ne treba popratiti sa odobravanjem, ali kao što rekoh, srpska strana neće ići u tako nešto bez podrške svojih utjecajnih saveznika na međunarodnoj sceni, Rusije i Kine, a onda Hrvatsku nitko neće ništa pitati.
A ako Bošnjaci i SAD toliko žele zadržavanje BiH okvira, onda neka oni poduzimaju vojne akcije kontra srpske strane kako bi sprječili odvajanje, bilo bi iznimno glupo da iti jedan Hrvat pogine u takvom sukobu.

Ako se ..ako se...to je sve hipotetski. Međunarodna zajednica odlučuje o BiH i kako oni odluče tako će bit. Naravno narod se može i pobunit protiv toga ali to bi bio težak posao.

Srpska strana samo laje, oni nemaju ratnog potencijala..izumiru više nego mi..oni nisu mogli ratne ciljeve ostvariti kad su bili najjači a kamoli će sad.

U nekakvom unutrašnjem sukobu bez miješanja sa strane oni nemaju šanse samo s Muslimanima. Bez Hrvata bez ikog drugog. Lajanje s druge strane Drine će ostati samo na lajanju. Moš mislit da će Srbijanci nagrnut njima upomoć da ginu. Nisu nagrtali ni 90-tih osim nekih pljačkaša ala Arkan i slični.

bolje im je da ne čačkaju mečku, zato samo i laju.

Crni Božo
23-02-2017, 21:11
Još jedna stvar koju treba shvatiti je činjenica kako je ugroza od srpskog društveno-političkog subverzivnog faktora na razini RH značajna, no na razini BiH, odnosno nivou BiH Hrvata, nekakva srpska ugroza niti pretenzije ne postoje, nego su umjesto njih tamo veliko-bošnjačke pretenzije usporedive sa onim srpskim na nivou RH iz recimo perioda početka 90-ih.

Zato je teško ostvariti razumijevanje između hrvatskih rodoljuba iz RH, te onih iz BiH, jer oni u RH još uvijek smatraju Srbe glavnom prijetnjom, dok su na nivou BiH (odnosno FBiH) Hrvatima najveća prijetnja Bošnjaci i njihov islamski nacionalizam.


A u konačnici, zar nebi bilo najljepše kada bi se ostvarilo da svi Hrvati, oni iz RH, i oni iz BiH žive u jednoj državi, odnosno da dođe do podjele BiH (iliti neo-mini-jugoslavije).

ZGabriel
23-02-2017, 21:16
Ako se RS otcjepi iz BiH

neće se RS odcijepiti od BiH. ne zato što ja to ne želim, nego bi to bio vrlo nezgodan presedan za druge. eno Katalonci dižu rep već godinama, pa ništa. za njima bi krenuli Baski, pa Valonci u Belgiji...zadnje što Europi treba je još takvih problema. ionako su kilavi.
tzv. međunarodna zajednica si je skuhala finu kašu njegujući guju u njedrima. imaju etničko čišćenje u tzv. Srpskoj i radikalni islam u Federaciji. da tamo nema Hrvata i da nam nisu susjedi, rekla bih - boli me briga.

Inkvizitor
23-02-2017, 21:29
Još jedna stvar koju treba shvatiti je činjenica kako je ugroza od srpskog društveno-političkog subverzivnog faktora na razini RH značajna, no na razini BiH, odnosno nivou BiH Hrvata, nekakva srpska ugroza niti pretenzije ne postoje, nego su umjesto njih tamo veliko-bošnjačke pretenzije usporedive sa onim srpskim na nivou RH iz recimo perioda početka 90-ih.

Zato je teško ostvariti razumijevanje između hrvatskih rodoljuba iz RH, te onih iz BiH, jer oni u RH još uvijek smatraju Srbe glavnom prijetnjom, dok su na nivou BiH (odnosno FBiH) Hrvatima najveća prijetnja Bošnjaci i njihov islamski nacionalizam.


A u konačnici, zar nebi bilo najljepše kada bi se ostvarilo da svi Hrvati, oni iz RH, i oni iz BiH žive u jednoj državi, odnosno da dođe do podjele BiH (iliti neo-mini-jugoslavije).

Prijetnja su i jedni i drugi.

veći su sukobi sa bosanskim Muslimanima u federaciji jer je dijelimo. Sa Srbima ne može niti biti sukoba jer su tzv RS skoro do kraja očistili od Hrvata. Znači, nemaju ni s kim imati problema.

jel to priželjivani model za nas Hrvate iz BiH. Da nas nema i onda nemamo ni problema..Jel to to.

Puntar2.0
23-02-2017, 23:47
Ako se RS otcjepi iz BiH, dali su u tom slučaju BiH Hrvati bliže ili dalje nekakvoj samostalnosti i izlazu iz neravnopravne zajednice sa Bošnjacima/Muslimanima, te razdruživanju entiteta FBiH.

To je ključno i veoma problematično pitanje, jer je teško dokučiti dali bi pokušaj razdruživanja doveo do novog rata sa muslimanima, ili još gore, situacije gdje bi voljom zapadnih saveznika ostali u nekakvom većinski muslimanskom "Bošnjakistanu".

A sa druge strane, naravno da prilikom osamostaljenja RS hrvatska politika to ne treba popratiti sa odobravanjem, ali kao što rekoh, srpska strana neće ići u tako nešto bez podrške svojih utjecajnih saveznika na međunarodnoj sceni, Rusije i Kine, a onda Hrvatsku nitko neće ništa pitati.
A ako Bošnjaci i SAD toliko žele zadržavanje BiH okvira, onda neka oni poduzimaju vojne akcije kontra srpske strane kako bi sprječili odvajanje, bilo bi iznimno glupo da iti jedan Hrvat pogine u takvom sukobu.

Srpska strana hoce u EU, Vucic, Nikolic, Dacic, Vulin ne daju nikakave naznake da se hoce sukobit ozbiljno sa Muslimanima, dok sa Hrvatima ocito imaju velikih problema.

Rusi samo mic po mic priznaju one republike po istocnoj Ukrajini, a oni ce kao vaditi kestenje Srbima, koji igraju dvolicnu igricu izmedj' plesanja na zapadu i istoku. Da, da.

rs se moze samo odcjepiti ako sami pokrenu, i ako imaju podrsku Srbije, a Srbija tu podrsku ne daje.

Koliko je tebi sad logicno traziti da Hrvatska podupire odcjepljenje rs u trenutku kad Hrvati nemaju treci entitet, niti bilo sto opipljivo, a Srbija sama ne podupire odcjepljenje.

Naravno da se mora sa Muslimanima obracunavati, i mehanizmi za to postoje, evo ove HDZlije koliko mlohave bile su polako pocele, a ovi iz SDPa BH odma krecu traziti konstitutivnost Srba u RH, ajd sad zamisli sto bi oni dogovorili sa Srbima da Hrvatska daje potporu odcjepljenju rs.

Srbi u rs su vruci krumpir, a taj krumpir ima samoobrambeni mehanizam zvan rs, Hrvati trenutacno nemaju nista, a imaju najvise za izgubiti.

A ovo sa ne triba ni jedan Hrvat ginuti za muslimanski interes, daj Bozo nemoj bar ti zajebavati, kad ovaj lik sara svoje slike o Mesicu koji ce jurisati na tu republicicu, ta nismo sa kruske pali.

Mene nije briga da se pokokaju do zadnjega medjusobno.

Crni Božo
24-02-2017, 03:25
jel to priželjivani model za nas Hrvate iz BiH. Da nas nema i onda nemamo ni problema..Jel to to.

Priželjkivani model bi bio da zaštitimo, te radimo na odvajanju onih prostora gdje nas ima, a ne ugrožavamo to što imamo radi onoga što smo nekad imali, ili što bi htjeli imati.

Nažalost tako je kako je, cijela BiH nikad neće biti hrvatska (za to možemo zahvaliti Osmanlijama koji su "preko Drine" donijeli i prenijeli islam, te pravoslavlje), a ratovi u 20.stoljeću su samo još više degradirali ionako brojčano i teritorijalno nezavidno stanje, i na kraju smo u posljednjem ratu '90-ih sa jedne strane ispali naivci, a sa druge bili politički primorani raditi neželjene kompromise.
Pa smo morali pristati na rasformiranje HRHB poradi budućeg ratnog savezništva sa Bošnjacima, i ključno kako bi dobili potporu MZ za završne ratne operacije, zatim se u Daytonu nismo izborili za povratak većeg dijela Posavine, od svih smo nacija ispali najveći naivci i pošteno dopuštali povratak nehrvatskog stanovništva, dok su drugi i dalje radili na "zapišavanju" ratom osvojenih teritorija, i na kraju su nam zakulisni BiH vlastodršci kao zahvalu za poštenje preradili odredbe Daytonskog sporazuma, čime je praktično dopuštena/ozakonjena majorizacija i obespravljenje hrvatskog naroda u entitetu FBiH, a na korist veliko-muslimanske unitarističke ideologije.

Znači, mogu naši političari svirati neoliberalnim, federalističkim notama, te raditi sporazume i sa crnim vragom (Srbima jelte) kako bi zaštitili ono preostalo hrvatsko stanovništvo od bošnjačkih pretenzija prema hrvatskom teritoriju u BiH, no svaki bi pošteni hrvatski rodoljub trebao shvatiti da je krajnji i ultimativni cilj hrvatske politike u BiH odvajanje teritorija nad kojim Hrvati drže društveno-političku kontrolu (odnosno koji su zadržani nakon prošlog rata), te njihovo pripajanje matici.

ZGabriel
24-02-2017, 09:36
no svaki bi pošteni hrvatski rodoljub trebao shvatiti da je krajnji i ultimativni cilj hrvatske politike u BiH odvajanje teritorija nad kojim Hrvati drže društveno-političku kontrolu (odnosno koji su zadržani nakon prošlog rata), te njihovo pripajanje matici.

kako ćeš odvojiti Vitez i ostatak srednje Bosne?
Hrvate u i oko Sarajeva?

p.s. Hrvatska NIJE matica bosanskohercegovačkim Hrvatima. mi smo tamo starosjedioci.

iJozo
24-02-2017, 10:42
Priželjkivani model bi bio da zaštitimo, te radimo na odvajanju onih prostora gdje nas ima, a ne ugrožavamo to što imamo radi onoga što smo nekad imali, ili što bi htjeli imati.

Nažalost tako je kako je, cijela BiH nikad neće biti hrvatska (za to možemo zahvaliti Osmanlijama koji su "preko Drine" donijeli i prenijeli islam, te pravoslavlje), a ratovi u 20.stoljeću su samo još više degradirali ionako brojčano i teritorijalno nezavidno stanje, i na kraju smo u posljednjem ratu '90-ih sa jedne strane ispali naivci, a sa druge bili politički primorani raditi neželjene kompromise.
Pa smo morali pristati na rasformiranje HRHB poradi budućeg ratnog savezništva sa Bošnjacima, i ključno kako bi dobili potporu MZ za završne ratne operacije, zatim se u Daytonu nismo izborili za povratak većeg dijela Posavine, od svih smo nacija ispali najveći naivci i pošteno dopuštali povratak nehrvatskog stanovništva, dok su drugi i dalje radili na "zapišavanju" ratom osvojenih teritorija, i na kraju su nam zakulisni BiH vlastodršci kao zahvalu za poštenje preradili odredbe Daytonskog sporazuma, čime je praktično dopuštena/ozakonjena majorizacija i obespravljenje hrvatskog naroda u entitetu FBiH, a na korist veliko-muslimanske unitarističke ideologije.

Znači, mogu naši političari svirati neoliberalnim, federalističkim notama, te raditi sporazume i sa crnim vragom (Srbima jelte) kako bi zaštitili ono preostalo hrvatsko stanovništvo od bošnjačkih pretenzija prema hrvatskom teritoriju u BiH, no svaki bi pošteni hrvatski rodoljub trebao shvatiti da je krajnji i ultimativni cilj hrvatske politike u BiH odvajanje teritorija nad kojim Hrvati drže društveno-političku kontrolu (odnosno koji su zadržani nakon prošlog rata), te njihovo pripajanje matici.

Amen. S tim da bih se složio da RH nije matica i da nije dobro govoriti o pripajanju, već je prikladniji termin ujedinjenje. Ali mislimo na isto.

Inkvizitor
24-02-2017, 10:47
Priželjkivani model bi bio da zaštitimo, te radimo na odvajanju onih prostora gdje nas ima, a ne ugrožavamo to što imamo radi onoga što smo nekad imali, ili što bi htjeli imati.

Nažalost tako je kako je, cijela BiH nikad neće biti hrvatska (za to možemo zahvaliti Osmanlijama koji su "preko Drine" donijeli i prenijeli islam, te pravoslavlje), a ratovi u 20.stoljeću su samo još više degradirali ionako brojčano i teritorijalno nezavidno stanje, i na kraju smo u posljednjem ratu '90-ih sa jedne strane ispali naivci, a sa druge bili politički primorani raditi neželjene kompromise.
Pa smo morali pristati na rasformiranje HRHB poradi budućeg ratnog savezništva sa Bošnjacima, i ključno kako bi dobili potporu MZ za završne ratne operacije, zatim se u Daytonu nismo izborili za povratak većeg dijela Posavine, od svih smo nacija ispali najveći naivci i pošteno dopuštali povratak nehrvatskog stanovništva, dok su drugi i dalje radili na "zapišavanju" ratom osvojenih teritorija, i na kraju su nam zakulisni BiH vlastodršci kao zahvalu za poštenje preradili odredbe Daytonskog sporazuma, čime je praktično dopuštena/ozakonjena majorizacija i obespravljenje hrvatskog naroda u entitetu FBiH, a na korist veliko-muslimanske unitarističke ideologije.

Znači, mogu naši političari svirati neoliberalnim, federalističkim notama, te raditi sporazume i sa crnim vragom (Srbima jelte) kako bi zaštitili ono preostalo hrvatsko stanovništvo od bošnjačkih pretenzija prema hrvatskom teritoriju u BiH, no svaki bi pošteni hrvatski rodoljub trebao shvatiti da je krajnji i ultimativni cilj hrvatske politike u BiH odvajanje teritorija nad kojim Hrvati drže društveno-političku kontrolu (odnosno koji su zadržani nakon prošlog rata), te njihovo pripajanje matici.

Znam ja to sve kao i ti ali mi ipak pored toliko rečenica nisi odgovorio na pitanje..kad ti kažeš, Hrvati u BiH sa Srbima nemaju problema jel to ono "nema ljudi nema, problema".

Bi li rekao npr da nas nedajBože Muslimani očiste iz cijele federacije koju bi željeli pretvoriti u svoju inačicu tzv RS, bi li ti par godina nakon toga rekao..mi Hrvati u Bih nemamo s Muslimanima nikakvih problema.

iJozo
24-02-2017, 10:56
Evo ga opet. Znači RH se nije trebala osamostaljivati od Jugoslavije bez istočnog Srijema koji bijaše nekoć hrvatski. Utopili bi slona radi muhe. Herceg-Bosnu s dijelom Posavine gdje Hrvati zaista žive zarad nekakve Drine gdje tko zna je li ikada i bilo Hrvata.

Pitam se nekad jesu li starčevićanci neinteligentni ili im manjka domoljublja ili su zapravo prosto izdajice, muslimanski lobisti.

Inkvizitor
24-02-2017, 10:59
Pitanje budalašu nije bilo upućeno tebgi. Ti si ionako na konac do bana jer si tvrdio da mi ovdje zagovaramo podčinjavanje Hrvata Sarajevu i tražen je jedan jedini post da to dokažeš. Još ga nisi podastro i curi ti pješčani sat. Zato bolje traži, traži.

A na pitanje će odgovorit onaj tko ga razumi jer ti to očito nisi u stanju, zato ne trabunjaj neke stvari koje nemaju veze s pitanjem.

iJozo
24-02-2017, 11:14
Čim sam napisao prvi post ti i neki balavci počeli ste se nabacivati blatom pa čak i etiketama izdaje. Što je krajnje licemjerno kada je upućeno od pravaša. Kakav je osjećaj kad se pila okrene naopako? Ban je hrabri izlaz i pokriće?

Inkvizitor
24-02-2017, 11:43
Ne, nego kad imaš posla s lajavcem koji nepovezano priča, naziva ovdje nas slugama Sarajeva i pravašima ( to bi trebala biti kao neka uvreda) iako ja ovdje ja nisam vidio da se itko deklarira kao pravaš ni ideološki ni stranački, dakle kad se ima posla s nekim poput tebe koji slaže svoje konstrukcije u glavi i ovdje ih nama podastire, lupa idiotske postavke bez truna rezone i ili argumenta, koji lupa o nekim domobranskim ciljevima i izdaji ustaške vlasti a kad ga pitaš koji je to bio samostalni cilj domobranstva u NDH, onda lajavac šuti i maše repićom u nadi da će se to zaboraviti..pa onda opet ispočetka..opet konstrukcije, podvale pa opet mavanje repićem ..itd itd

Vi poskoklije ste stvarno intelektualno inferiorni a poprimili ste i najgoru srpsku osobinu....da lažete.

Evo npr ti nećeš moći u pet postova da bar u jednom nešto ne slažeš i ne izmisliš.

I šta će ti takav forumaš. Komu to treba. To ide na wc općilišta poput poskoka ili hercegsrpske. tamo se četnikuje, laže, psuje ustaška mater, katolička crkva se naziva sotonističkom pedofilskom sektom, četništvo se fura ko na Ravnoj gori..to je to hrvatstvo koje vi nudite

Jel tako Šušnjaru jebo te Rajko Vasić zajedno s Vedranom Rudan i Borisom Dežulovićem. Figurativno naravno jer ne promičem homoseksualnost. S čim poskok koliko se ima znati, nema problema..ta niste li davali podrški šupak meraklijama iz Zagreba..A''

I da malo kažem poput tvog idola Srbina..koji ćeš mi moj takav..

iJozo
24-02-2017, 12:02
Ti si očito u svojoj glavi složio konstrukciju o meni, koja se sa stvarnošću gotovo nimalo ne poklapa. I šta ti ja mogu. Baniraj. Moja namjera je bila biti konstruktivan. Ali kad te netko napada s desetak strawmana po postu, nevezno uz temu - kao što uostalom ti upravo ponovno činiš - šta drugo nego okrenuti pilu?

Inkvizitor
24-02-2017, 12:09
Ne, ti si sam stvorio sam sliku o sebi svojim kretenskim postovima i lažljivim bezobraznim konstrukcijama.

Inače koji je bio cilj domobranstva mimo i protivan ustaškoj vlasti.?? Zabezekni sve povjesničare i otkrij nam taj dosad nepoznati detalj iz života NDH.

Da ne bi ispalo da si eto proganjan odvdje.

iJozo
24-02-2017, 12:17
Napisao sam ti već. Većina hrvatskog naroda s prostora današnje Turkoslavije bila je u domobranima, tek manjim dijelom u ustašama i nije bila politički zadojena anti-hrvatskim pravaštvom. Željeli su hrvatsku državu i slobodu za svoj narod, a ne umjetnu naciju u kojoj su Muslimani zapravo "najčišći" Hrvati, a islam dio hrvatske kulture. Ustaška vlast s druge strane, koja je rukovodila vojskom i državom je imala druge ciljeve. Umjetnu hrvatsku naciju, a s njom je povezana islamizacija hrvatske kulture i stavljanje hrvatske vojske u funkciju džihada protiv pravoslavaca. Umjesto obrane države u granicama Banovine. To nas je koštalo. A danas bi neki sljedbenici tog đaka iz medrese istim stopama.

Grunf
24-02-2017, 12:23
Evo ga opet. Znači RH se nije trebala osamostaljivati od Jugoslavije bez istočnog Srijema koji bijaše nekoć hrvatski. Utopili bi slona radi muhe. Herceg-Bosnu s dijelom Posavine gdje Hrvati zaista žive zarad nekakve Drine gdje tko zna je li ikada i bilo Hrvata.

Pitam se nekad jesu li starčevićanci neinteligentni ili im manjka domoljublja ili su zapravo prosto izdajice, muslimanski lobisti.

Razumljivo je da si ogorčen izdajom HB HSP-a u onom mandatu u vladi, ali smiješno je da ti koji si srpski lobist zbog toga presuđuješ Starčeviću i pravaštvu kao muslimanskim lobistima. Pokazatelj velikog neznanja, ili velike pokvarenosti. Budući da si srpski lobist, vjerojatno se radi o oboje. :D

Inkvizitor
24-02-2017, 12:27
Napisao sam ti već. Većina hrvatskog naroda s prostora današnje Turkoslavije bila je u domobranima, tek manjim dijelom u ustašama i nije bila politički zadojena anti-hrvatskim pravaštvom. Željeli su hrvatsku državu i slobodu za svoj narod, a ne umjetnu naciju u kojoj su Muslimani zapravo "najčišći" Hrvati, a islam dio hrvatske kulture. Ustaška vlast s druge strane, koja je rukovodila vojskom i državom je imala druge ciljeve. Umjetnu hrvatsku naciju, a s njom je povezana islamizacija hrvatske kulture i stavljanje hrvatske vojske u funkciju džihada protiv pravoslavaca. Umjesto obrane države u granicama Banovine. To nas je koštalo. A danas bi neki sljedbenici tog đaka iz medrese istim stopama.


To nije nikakav odgovor. Ti ne znaš što je željelo dombranstvo. To su tovje tlapnje što bi ti htio da su oni željeli. Za to nema nikakvog povijensog dokaza. nema pobune nijedne domobrnaks ejedinice protiv vlasti NDH. Doduše često su se predavali partizanima, neke jedinice, ali sigurno ne iz razloga o kojim ti budalačeš. isto tkao neke dombranske jedinice su bile jako borbene kao npr gorski zdrugovi. I nisu se bulili kontra politike NDH.

Nisu vlasti NDH bile protusrpske zbog Muslimana nego zbog Hrvata. pa nisu muslimanske predstavnike ubijali u beogradskoj skupštini nego hrvatske. I seljake po Sibinju, Senju i Omišu. i provodili žandarski teror naplaćujući čak i metak ubijenoga njegovoj obitelji.

srpsko-hrvatski obračun neuki stvore nema nikakve veze s Muslimanima niti se vodio zarad njih iako su oni naravno jer žive tu bili umješani u to. Pavelić je htio njih iskoristiti u borbi protiv velikosrpstva a ne oni njega.

90-tih nije bilo nikakvog Pavelića pa je došlo do srpsko-hrvatskog obračuna. to je čista relanost kao i ta da ti npr nemaš pojma o ničemu i da ti je srpska silikonska sisa udarila u glavu.

iJozo
24-02-2017, 12:28
Pročitao sam više knjiga o pravaštvu i Starčeviću nego pola foruma vjerojatno. Tako da kada kažem da je Starčević izdajica i izrod hrvatskog naroda, a pogotovo njegova bolesna jakobinska ideologija stvaranja umjetne nacije začinjene islamom... znam što govorim.

Sve bi to meni nekako i bilo ok da vi pojedini njega i dalje slavite kao oca nacije i štogod vam volja da nije slučaj takav da mnogi iz Hrvatske zbog istih tih likova (Starčević-Pavelić) danas imaju anti-hrvatske poglede kada je u pitanju Herceg-Bosna. I to još imaju obraza podastirati kao domoljublje.

Inkvizitor
24-02-2017, 12:28
Razumljivo je da si ogorčen izdajom HB HSP-a u onom mandatu u vladi, ali smiješno je da ti koji si srpski lobist zbog toga presuđuješ Starčeviću i pravaštvu kao muslimanskim lobistima. Pokazatelj velikog neznanja, ili velike pokvarenosti. Budući da si srpski lobist, vjerojatno se radi o oboje. :D

Ma nije onrazočaran s time. briga njega za to. On je srpki lobist i prosrpski budalaš koji ne zna u što i gdje udara.

iJozo
24-02-2017, 12:30
To nije nikakav odgovor. Ti ne znaš što je željelo dombranstvo. To su tovje tlapnje što bi ti htio da su oni željeli. Za to nema nikakvog povijensog dokaza. nema pobune nijedne domobrnaks ejedinice protiv vlasti NDH. Doduše često su se predavali partizanima, neke jedinice, ali sigurno ne iz razloga o kojim ti budalačeš. isto tkao neke dombranske jedinice su bile jako borbene kao npr gorski zdrugovi. I nisu se bulili kontra politike NDH.

Nisu vlasti NDH bile protusrpske zbog Muslimana nego zbog Hrvata. pa nisu muslimanske predstavnike ubijali u beogradskoj skupštini nego hrvatske. I seljake po Sibinju, Senju i Omišu. i provodili žandarski teror naplaćujući čak i metak ubijenoga njegovoj obitelji.

srpsko-hrvatski obračun neuki stvore nema nikakve veze s Muslimanima niti se vodio zarad njih iako su oni naravno jer žive tu bili umješani u to. Pavelić je htio njih iskoristiti u borbi protiv velikosrpstva a ne oni njega.

90-tih nije bilo nikakvog Pavelića pa je došlo do srpsko-hrvatskog obračuna. to je čista relanost kao i ta da ti npr nemaš pojma o ničemu i da ti je srpska silikonska sisa udarila u glavu.

Došli smo do merituma. Tko je koga iskoristio? Pavelić Muslimane ili oni njega tj. oni Hrvate? Što je bilo uspješnije, džihad ili stvaranje hrvatske države? Nemojmo smetati s uma da su mnogi Pavelićevi cvjetići nastavili džihad s petokrakom na glavi, ovaj put protiv onih drugih kršćana.

Inkvizitor
24-02-2017, 12:31
Pročitao sam više knjiga o pravaštvu i Starčeviću nego pola foruma vjerojatno. Tako da kada kažem da je Starčević izdajica i izrod hrvatskog naroda, a pogotovo njegova bolesna jakobinska ideologija stvaranja umjetne nacije začinjene islamom... znam što govorim.

Sve bi to meni nekako i bilo ok da vi pojedini njega i dalje slavite kao oca nacije i štogod vam volja da nije slučaj takav da mnogi iz Hrvatske zbog istih tih likova (Starčević-Pavelić) danas imaju anti-hrvatske poglede kada je u pitanju Herceg-Bosna. I to još imaju obraza podastirati kao domoljublje.


Buljenje u koricu knjige sa zebnjom da je otvoriš , nije čitanje.

Sve i da je Starčević to zagovarao, to je bio drugi povijesni kontekst.

Ti si npr napisoa da su Muslimani, bosanski naravno srpskog porijekla. odakle ti to npr kad je Osmanlijsko carstvo doseglo Liku i došlo pred Split, Šibenik, Zadar a sve dalje na istok potpalo pod njih. Koga su oni tu islamizirali. Srbe?. Pa njih tu uopće nema u tom periodu, dok ih same Osmanlije tu ne dovuku.

Vidiš koliko si neuk. ne znaš osnovne stvari a kurčiš se tu.

iJozo
24-02-2017, 12:34
Nisam napisao da su svi, nego većinom. Ostavi se strawmana ako ćemo normalno raspravljat. I bilo bi vrijeme da se vratimo na temu. Samoodređenje Herceg-Bosne. Voditi izgubljene džihade pod krinkom hrvatstva može se i na nekoj od stotina drugih tema te tematike na ovom forumu.

Grunf
24-02-2017, 12:35
Pročitao sam više knjiga o pravaštvu i Starčeviću nego pola foruma vjerojatno. Tako da kada kažem da je Starčević izdajica i izrod hrvatskog naroda, a pogotovo njegova bolesna jakobinska ideologija stvaranja umjetne nacije začinjene islamom... znam što govorim.

Sve bi to meni nekako i bilo ok da vi pojedini njega i dalje slavite kao oca nacije i štogod vam volja da nije slučaj takav da mnogi iz Hrvatske zbog istih tih likova (Starčević-Pavelić) danas imaju anti-hrvatske poglede kada je u pitanju Herceg-Bosna. I to još imaju obraza podastirati kao domoljublje.

I to bi nas trebalo zaplašiti, ja mogu izjaviti da sam pročitao više knjiga od svih forumaša zajedno. Ajmo, prekid rasprave, ja sam u pravu. :D

Tvoje mišljenje kao srpskog lobista i čovjeka koji želi cjepkanje Hrvatske je dobronamjerno isto kao i Vučića tako da nije ni čudno da imate iste poglede na hrvatske velikane. Ali to je nama nebitno kaj naši dušmani misle o našim velikanima.

Inkvizitor
24-02-2017, 12:35
Došli smo do merituma. Tko je koga iskoristio? Pavelić Muslimane ili oni njega tj. oni Hrvate? Što je bilo uspješnije, džihad ili stvaranje hrvatske države? Nemojmo smetati s uma da su mnogi Pavelićevi cvjetići nastavili džihad s petokrakom na glavi, ovaj put protiv onih drugih kršćana.

Ni do čeg ti nisi došao. Tvoji odgovori o objašnjenja su karikature ljudskog uma. Jesi li podastro neki dokaz da se domobranstvo bunilo protiv ustaške vlasti. Nisi?. I što hoćeš.

Pavelić je iskoristio Muslimane naravno. Nikakv džihad nije vođen, to je konstrukcija u tovjoj glavi. Pavelić nije vodio džihad za stvaranje islamske države. To je džihad. On je imao za cilj stvaranje hrvatske države.

I Hitler je imao SS trupe sačinjene od Muslimana.

Po tvojoj logici i Hitler je provodio džihad.

I Napoleon.

I Britanci i Francuzi u prvom svjetskom ratu.

Svi su imali muslimane vojnike u svojim redovima.

Kretenu.

Grunf
24-02-2017, 12:38
Ma nije onrazočaran s time. briga njega za to. On je srpki lobist i prosrpski budalaš koji ne zna u što i gdje udara.

Zna on dobro di udara. Osamostaljenje RS, cjepkanje Hrvatske, mržnja prema Muslimanima. Da nekoga pitaš koje nacionalnosti je čovjek koji ima ova 3 stava, kaj misliš kaj bi ti odgovorio? :D

Inkvizitor
24-02-2017, 12:39
Nisam napisao da su svi, nego većinom. Ostavi se strawmana ako ćemo normalno raspravljat. I bilo bi vrijeme da se vratimo na temu. Samoodređenje Herceg-Bosne. Voditi izgubljene džihade pod krinkom hrvatstva može se i na nekoj od stotina drugih tema te tematike na ovom forumu.

Nitko nikad nije vodio džihad pod kontom hrvastva. Nitko nikad. najmanje Pavelić. Silikonlijo. To pričaj tamo na svom kretenskom portalu. Izmišljaj, laži, maži, četnikuj, koga briga.

O samoodređenju Herceg Bosne neće voditi brigu srbofili i orjunaši. Kao što to nisu nikad. Nije srbofil Tugomir Alaupović vodio hrvatske trupe u BiH u 2. svj. ratu nego politički Hrvati. tako da se ti kao politički Srbin ( što si po rođenju etnički nebitno) sigurno nećeš pitati.

iJozo
24-02-2017, 12:41
Hitler i Napoleon imali su visoko mišljenje o islamu, poput Starčevića. Cijenili su islam više od kršćanstva, poput Starčevića. I žalili za time što europska civilizacija nije islamska. To su povijesni fakti.

Hoćemo li konačno na temu samoodređenja Herceg-Bosne ili ćemo još deset stranica provesti u opravdavanju Hitlera i Pavelića i stavljanja hrvatske nacionalne ideje u funkciju islamizacije Zapada?

Inkvizitor
24-02-2017, 12:51
Nisam napisao da su svi, nego većinom. Ostavi se strawmana ako ćemo normalno raspravljat. I bilo bi vrijeme da se vratimo na temu. Samoodređenje Herceg-Bosne. Voditi izgubljene džihade pod krinkom hrvatstva može se i na nekoj od stotina drugih tema te tematike na ovom forumu.

Ni to "većinom" ne možeš ničim dokazati. To ti kao srbofil podmuklo podmećeš da su bosanski Muslimani srpskog porijekla iako je to kretenizam prvog reda jer su Osmanlije ostavili Srbima i patrijaršiju, tj obnovili ju i dali čak povlastice poput toga da kupe porez od svih kršćana pod vlašću Osmanlija i tako su ne samo sačuvali srpstvo nego preveli i masu Hrvata katolika, prvo u pravoslavlje (a sve, vidi ovo budalašu..pod pokroviteljstvom Osmanlija) a automatski time i u srpstvo..i ti to podmećeš, tu izmišljotinu da bi podastro srpsku tezu "Srbi sve i svuda" pa ako su bosanski Muslimani bivši Srbi zašto to ne bi bili i Hrvati.

Prodaješ ovdje jeftine velikosrpske štoseve.

jesi ti čitao knjigu čitaoče vrli Ćorovića, srpskog povjesničara npr..ili jesi čuo za postavku dijela srpskih povjesničara da se "Srbija ili srpstvo najviše proširilo za otomana" ne liče li Šešljeve granice ne dosežu li taman točke dokle su došle Osmanlije.

Velika Srbija je Osmanlijski projket. Projekt držanja u pokornosti naroda jugoistoka Europe.

Inkvizitor
24-02-2017, 12:53
Hitler i Napoleon imali su visoko mišljenje o islamu, poput Starčevića. Cijenili su islam više od kršćanstva, poput Starčevića. I žalili za time što europska civilizacija nije islamska. To su povijesni fakti.

Hoćemo li konačno na temu samoodređenja Herceg-Bosne ili ćemo još deset stranica provesti u opravdavanju Hitlera i Pavelića i stavljanja hrvatske nacionalne ideje u funkciju islamizacije Zapada?


Ti kao politički Srbin nemaš što o tome razbijati glavu. Ti razmišljaj o srpskim ciljevima. O hrvatskim ciljevima će razmišljati Hrvati.

Grunf
24-02-2017, 13:10
Ti kao politički Srbin nemaš što o tome razbijati glavu. Ti razmišljaj o srpskim ciljeima. O hrvatskim ciljevima će razmišljati Hrvati.

Pa i razmišlja o tome i gura te srpske ciljeve posvuda. :D

iJozo
24-02-2017, 13:31
Klanjaš li, Grunf? Neće te Alah nagraditi djevicama za takijanje na forumu. Ili klanjaj ili u pravedni rat u Siriju.

Grunf
24-02-2017, 13:38
Čuj, ako se ti klanjaš četnicima, ne znači da se drugi klanjaju džihadistima. Ne sudi druge po sebi. :D

sagitarius
24-02-2017, 13:38
Hitler i Napoleon imali su visoko mišljenje o islamu, poput Starčevića. Cijenili su islam više od kršćanstva, poput Starčevića. I žalili za time što europska civilizacija nije islamska. To su povijesni fakti.

Hoćemo li konačno na temu samoodređenja Herceg-Bosne ili ćemo još deset stranica provesti u opravdavanju Hitlera i Pavelića i stavljanja hrvatske nacionalne ideje u funkciju islamizacije Zapada?

Povjest kaže da je Hitler smatrao arape nižom rasom, no to ga nije ometalo u njegovim pohodima da bude saveznik sa muslimanima prema zajednickom neprijatelju, te su u par navrata čak zabilježeni i nekakvi kurtoazni komplimenti, na njihov račun, nakon nekih bitki, mada je bjelodano bilo da ih je Hitler načelno prezirao.

iJozo
24-02-2017, 13:40
Rasu da. Islam je obožavao i smatrao ga poželjnijim od kršćanstva. Isto kao i Napoleon i Starčević. Tema je međutim samoodređenje Herceg-Bosne. Zanima li to ikoga ovdje?

sagitarius
24-02-2017, 13:52
Rasu da. Islam je obožavao i smatrao ga poželjnijim od kršćanstva. Isto kao i Napoleon i Starčević. Tema je međutim samoodređenje Herceg-Bosne. Zanima li to ikoga ovdje?

Hitler je imao na umu dvije religije podobne Njemačkoj i to katoličanstvo gdje bio on bio Isus ili bar božji poslanik i misticizam, kao dio nasljeđa starogermanskih kultova i mitologije.
Njegov stav o katiličanstvu načelno je bio negativan, a u gradaciji Islam mu je bio ispod protestantizma kojeg je javno prezirao.
U Mein Kampf-u u muslimanskim zemljama koje su mu bile naklonjene izbačena su poglavlja u kojim je govorio o islamu.
Dakle, nisi u pravu.
Glede teme, ako bi se izbacio backgrund i pobude iz kojih pišeš i forsiraš temu možda bismo i mogli da se osvrnemo na stav HNS-a, kao najvišeg svehrvatskog zakonodavnmog i političkog organa - sabora, čiju politiku sprovodi rukovodstvo Sabora (Vlada Trećeg entitea), kao i njen Predsjednik.

iJozo
24-02-2017, 14:12
Vidite, naša je nesreća što imamo pogrešnu religiju. Zašto nemamo religiju Japanaca, koji vrednuju žrtvu za otadžbinu kao najviše dobro? Muhamedova religija također bi bila puno kompatibilnija nama nego li kršćanstvo. Zašto nas je baš snašlo kršćanstvo sa svom svojom slabošću i podčinjenosti.

On smatra Arape nižom rasom. Ali žudi za islamom, poput Starčevića. Ne zato što bi on osobno vjerovao u islamske demone Alaha i Muhameda. Već zato što on u religiji traži služenje potrebama države, a ne čovjeka. U tom smislu on drži da bi islam bio prikladniji. I zaista bi. Jer islam i jest nastao baš u tu svrhu. Da služi potrebama arapske države.

Ako bi dalje o Hitleru, Paveliću, Starčeviću, Napoleonu i islamu, otvori temu za to. Da, možemo i o HNS-u ovdje. Zašto ne.

sagitarius
24-02-2017, 14:26
On smatra Arape nižom rasom. Ali žudi za islamom, poput Starčevića. Ne zato što bi on osobno vjerovao u islamske demone Alaha i Muhameda. Već zato što on u religiji traži služenje potrebama države, a ne čovjeka. U tom smislu on drži da bi islam bio prikladniji. I zaista bi. Jer islam i jest nastao baš u tu svrhu. Da služi potrebama arapske države.

Ako bi dalje o Hitleru, Paveliću, Starčeviću, Napoleonu i islamu, otvori temu za to. Da, možemo i o HNS-u ovdje. Zašto ne.

Čuj žudi za islamom, to je baš onako bagatelno odvaljivanje,koje apsolutno nema povjesno uporište, posebice ne radi služenja državi kako ti to pokušavaš da izvedeš površno pokušavajući da prenebregneš Hitlerovu egomanijakalnost, u kojoj mu ne treba ni Isus ni Muhamed, što će reći da je on taj kojemu narod ima da služi.
Što se tiče ovog dijela priće, ti si je zapravo osobno nametnuo, pokušavajući nešto da dokažeš, pa kad sam ti dao suprotnu činjenicu, onda hajdmo se ostaviti toga..he,he..., pa kao možemo i o HNS-u, kao eto i o tome možemo...he..he..he..
Čuj prijatelju, stav HNS-a je stvar svehrvatskog plebiscita u BiH i stavovi koji odatle dolaze su uglavnom impregnirani u biće Hrvata iz BiH i obrnuto, disperzirana je volja naroda u ovo tijelo, praktično Sabor Trećeg, koji je kako znamo tehnički egzistentan.

sagitarius
24-02-2017, 15:08
Problem Hrvata iz BiH je višeslojan da bi se samo tek tako mogla proglasiti teritorijalna jedinica sa hrvatskom večinom.
Prije svega treba znati da ne postoji teritorijalni kontinuitet između Hercegovine, Središnje bosne i Posavine, pa je to jedan od krucijalnih razloga što se ne može ići na radikalnu mjeru formiranja teritorijalne jedinice npr samo u Hercegovini, posebice, jer Hrvata iz BiH ima brojno gotovo jednako u Hercegovini i van nje u Središnjoj Bosni i Posavini i naravno u tipično bošnjačkim sredinama npr u Srajevu, gdje Hrvata ima više nego npr u Stocu ili Grudama, da ne nabrajam.
To je veoma ozbiljan problem, kojeg HNS razumijeva u punom kapacitetu i ne ishitrava svoje odluke.
S druge strane promjene izbornog zakona u okviru BiH omogučile bi diskontinualnu hrvatsku federalnu jedinicu, što bi u konačnom donijelo kvalitativne pomake u hrvatskoj konstitutivnosti i konačno ulaskom BiH u EU pale bi sve druge prepreke koje su u ovim uvjetima nepremostive.

Incidenti, koje su generirali Srbi i Bošnjaci, pa time stvorili jedno veoma turbulentno stanje u BiH, teško da bi mogli prerasti u nešto više, a što bi od Hrvata iz BiH tražilo akciju tipa hitne homogenizacije odnosno nekakvog masovnog preseljenja, koje bi inače u pogoršanim sigurnosnim okolnostima bilo neizvodljivo...odnosno bilo izvodljivo ali uz strašne žrtve, koje nitko ne bi htio sebi uzeti na dušu.
U biti sva prića ide u smijeru što bi bilo kad bi bilo.

I da se Srbi nekim slučajem (nemoguća stvar) odvoje od BiH, MZ ne bi dozvolila klasično teritorijalno razgraničenje muslimana i Hrvata, jer prema pitanju stvaranja muslimanske zemlje u Europi, već smo čuli dosta, što od EU, a što od Trumpove Amerike...

Dakle, ako se prednje ima u vidu onda je prejasno s koliko opreza i političke mudrosti treba tretirati ovo pitanje, posebice kroz prizmu nekakvog ishitrenog samoodređenja HB po mjeri srpskih naručitelja ovih poslova, na način kako bi to odgovaralo isključivo toj srpskoj stvari.

Ako se proanalizira gest Dragana Ćovića napuštanja sjednice predsjedništva BiH po prethodnom napuštanju Bakira Izetbegovića, onda je jasno s koliko je mudrosti postupio hrvatski Predsjednik, koji nije htio izazivati dodatnu napetost u državi da sa Ivanićem uradi preglasavanje, radije se povukao s obrazloženjem da na ovoj sjednici nije postignuta nikakva odluka u stvari "revizije".
Na ovaj način Ćović nije preeksponirao Hrvate, kupivši dodatno vrijeme ne samo HNS-u nego i BiH koja se pomalo smiruje nakon tektonike izazvane jednostranom predajom predmetne revizione dokumentacije Hagu.

Ne treba biti veliki analitičar i shvatiti da će život dobrano zagorčan ići i dalje svojim nenormalnim BiH kaljavim tijekom, mada će biti još turbulencija, ali analiza toga je predmet neke druge teme.

iJozo
24-02-2017, 15:12
Zašto je teritorijalni diskontinuitet Herceg-Bosne problem ako znamo da bi i Muslimanima također bio nužan slobodan protok ljudi i roba jer ni oni nisu teritorijalno u jednom komadu niti imaju izlaza na more i plovne rijeke?

sagitarius
24-02-2017, 15:17
Zašto je teritorijalni diskontinuitet Herceg-Bosne problem ako znamo da bi i Muslimanima također bio nužan slobodan protok ljudi i roba jer ni oni nisu teritorijalno u jednom komadu niti imaju izlaza na more i plovne rijeke?

Ne nije problem, ali ako pogledaš Jajce, Novi Travnik, Bugojno itd, gdje su Hrvati iz BiH gotovo prepolovljeni i dijele vlast sa Bošnjacima, prejasno je da bi te diskontinualne cjeline vrlo brzo bile izgubljene poznatim bošnjačkim masinžinjeringom, brzim preseljenjima i potonjem preuzimanju vlasti...

iJozo
24-02-2017, 15:29
Ček malo, Jajce i Novi Travnik (grad) su unutar HRHB granica priznatih u Daytonu koje stupaju na snagu u slučaju razdruživanja tj. istupanja jedne od strana (RS prva najvjerojatnije). Što se tiče Bugojna, Hrvati su manjina, to stoji. Ali njihov položaj ne bi mogao biti gori nego je danas. Barem bi dobili status manjine.

iJozo
24-02-2017, 15:30
Unutar granica HRHB priznatih u Daytonu bilo bi 80+% Hrvata u BiH.

sagitarius
24-02-2017, 15:37
Unutar granica HRHB priznatih u Daytonu bilo bi 80+% Hrvata u BiH.

Uzalud Dejton, kad su mnogi gradovi i naselja već pod upravom bošnjačke većine ili su ispražnjena raseljavanjem Hrvata i odlaskom vani...
To je labudova pjesma.
Nemože se uzimati Dejton za polazište, a razdruživanjem ga osporiti, to je pravni non sens.

sagitarius
24-02-2017, 15:43
Unutar granica HRHB priznatih u Daytonu bilo bi 80+% Hrvata u BiH.

Te granice i brojnost su podatkovani popisom iz 1991 i vošingtonskim sporazumom...
Neposredno iza rata Hrvati su izgubili 40% nacionalne supstance... to su danas točni zbirovi netočnih podataka, a niti teoretski nema govora o 80+.
I konačno Federacija je zapravo sklopljena Washington-skim sporazumom, koji je samo djelomice sproveden i koji daje uvid u teritorije pod kontrolom A BiH i teritorija pod kontrolom HVO, o čemu govoriš, kao teritorijalnim entitetima, koji su bili neuporedivo kompaktniji nego su ga ocrtale dejtonske granice... to je bit.
Duga je to prića...

iJozo
24-02-2017, 17:56
Zašto bi mirni/dogovoreni razlaz mogao biti najbolje rješenje za BiH - argumenti

http://www.dnevnik.ba/sites/default/files/styles/dnevnik__840x470_/public/novosti-slike/bih_zastave.jpg

Dražen Pehar u kolumni za Dnevnik.ba navodi tri argumenta u prilog tvrdnje da je mirni „razlaz“ najbolje rješenje za BiH. (https://goo.gl/rXDhni)

U prošloj sam kolumni obećao da ću u ovoj navesti dva argumenta koji snažno podupiru tvrdnju da mirni/dogovoreni „razlaz,“ to jest, podijela BiH na tri posve neovisne države, predstavlja najbolje rješenje za BiH. No, u ovoj ću kolumni navesti tri, a ne dva, argumenta u prilog moje tvrdnje o mirnome „razlazu.“ Treći je argument ustvari „gratis-argument“ za one najtolerantnije, i najliberalnije, bošnjačko-muslimanske komentatore moje prošle kolumne, koji su na moje tvrdnje odgovorili „sofisticiranim“ argumentom da „ako mi se BiH ne dopada, slobodan sam otići iz iste.“ Moj spontani odgovor na ovaj argument glasi da ne vidim zašto bi mi se BiH dopadala, ili ne dopadala; naprosto, ne postoje nikakvi valjani razlozi (osim u nekom paralelnom, idealno-platonovskom univerzumu) da ono što dotični komentatori nazivaju „BiH“ definiramo, ili shvaćamo, kao „državu.“ Također, nisam siguran da oni uopće mogu razumjeti da svojom implicitnom, i super-glupom, slikom „BiH“ kao ograđenoga prostora, u koji se ulazi ili izlazi, pokazuju da, za „BiH,“ lijeka ustvari nema. Odmah ću naglasiti i to da ovdje ne navodim argumente ekonomske/gospodarske naravi, premda valjanih argumenata takve vrste zasigurno ima; tu zadaću ostavljam stručnjacima za ekonomske odnose jer ja to nisam.

Dakle, prvi argument u prilog mirnom/dogovorenom razlazu nazivam argumentom „iz strategije „divide ut imperes“ (podijeli kako bi vladao)“ To je ona strategija koja se inače kod nas češće krsti nazivom „divide et impera“ (podijeli i vladaj, ili „zavadi pa vladaj“). Što nam taj argument, precizno, kaže? Premda ovdje, zbog ograničenoga prostora, to ne mogu u potpunosti dokazati, relativno se lako može pokazati da strategija ključnih igrača međunarodne zajednice, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u poslijedaytonskom razdoblju, ali i u vrijeme rata, svodi se na strategiju „divide ut imperes.“ Ukratko, ključni cilj međunarodne zajednice, pri tome uglavnom mislim na SAD, UK, i najveće države EU, ne sastoji se u tome da se implementira jedan kompromis na pravedan način i na dobrobit svih strana koje taj kompromis treba održati u mirnome suživotu. Ključni se cilj sastoji u tome da se, u post-Daytonskom razdoblju, „lonac održi u stanju krčkanja“ („to keep the pot simmering“).

Drugim riječima, jedna od domaćih strana biva svako malo podržavana od strane izvanjskih aktera kako bi se stalno iznova izazivao osjećaj nepravednosti, odnosno nepravednog odnosa i tretmana, kod ostalih strana. Nije nikakvo čudo da se, danas, primjerice na rijetkim emisijama BBC-radija posvećenima BiH, o Hrvatima govori kao o „manjini,“ a o Dodiku i srpskome elementu u BiH govori se isključivo kao o „secesionistima“ i „prekršiteljima Daytona.“ Također, nije nikakvo čudo da, svako malo, na naslovnicama američkih ili europskih časopisa osvane neki dramatičan naslov koji govori o tome da se BiH ponovno nalazi pred raspadom, da će se u BiH ponovno dogoditi „nasilje i genocid“, „da se međunarodna zajednica ponovno ne može dogovoriti o BiH-problemima“ i slično. Inzkovo i američko otvoreno koaliranje sa bošnjačko-muslimanskom političkom elitom, oko problema „Dana RS,“ dio je iste, već dosadne strategije „divide ut imperes.“ Na Dodika, ali i na sa Daytonskim Ustavom savršeno kompatibilan ugovor o posebnim paralelnim odnosima između Republike Srpske i Republike Srbije, koordinirani američko-europski napad traje još od vremena kada je Christian Schwarz-Schilling bio Visoki Predstavnik. A nedavno izvješće Valentina Inzka Vijeću Sigurnosti UN-a optužuje i vođstvo HDZa zbog secesionističkih tendencija samo zbog njihove proslave godišnjice HRHB (koju nikada nijedno zvanično tijelo u BiH nije proglasilo „kriminalnom“ tvorevinom ili, u političkome smislu, neuskladivom i neprijateljskom prema federalističkom konceptu post-Daytonske BiH, na i entitetskoj i državnoj razini). (1) Nikakvoga sličnoga napada na vodeće bošnjačko-muslimanske predstavnike, i politike, od strane snažnih i utjecajnih američkih i europskih predstavnika u BiH nije bilo unatoč vrlo čestome, i javnome, iskazivanju stava da dvo-entitetsko ustrojstvo BiH predstavlja privremeni, ili taktički, ustupak i aranžman koji se može reinterpretirati i relativirati.

Strategija „divide ut imperes“ može poslužiti mnogim svrhama. U posljednje vrijeme, čini se, u BiH ona u političkome smislu služi tome da se, zajedno s odnosima oko Ukrajine, obnovi atmosfera „Hladnoga rata,“ te da se simulira još jedna sigurnosna prijetnja, na obodu Europe, koja govori u prilog teze da će i u bližoj budućnosti postojanje NATO-saveza biti opravdano jasnim, realnim, i sigurnim razlozima i svrhama. No, glavno pitanje, koje si u vezi s tim možemo postaviti, glasi: „kako bi se razumni ljudi trebali postaviti u odnosu na dotičnu strategiju?“

Prije odgovora na to pitanje, trebamo primjetiti dvije stvari: nije nikakvo čudo da se strategija „divide ut imperes“ koristi u BiH. Riječ je o jednoj od najstarijih političkih i maksima i strategija, koja se bazira na opće-ljudskoj slabosti: ljudi su skloni o problemima drugih ljudi ponekad razmišljati kao šansama za sebe, a ne kao situacijama u kojima treba pokazati empatiju i drugome pomoći. (2) Dakle, nije nikakvo čudo da tako-zvana međunarodna zajednica koristi takvu strategiju koja ipak ne podrazumijeva da i neke druge, više benevolentne strategije nisu povremeno, iako u manjem broju slučajeva, primjenjivane. No, do sada, čini se da je to dominantna strategija, a to se jasno vidi i prema trenutnome stanju odnosa u BiH.

Druga ključna stvar u odnosu na ovu strategiju jest sljedeća: dotična strategija implicira da domaća strana A u BiH ne samo da doživljava značajne probleme u komunikaciji i pokušajima suradnje sa domaćom stranom B; nego, cijeli taj problemski sklop biva eksploatiran od strane neke treće, ili četvrte, izvanjske i inozemne strane, a to stoga što taj sklop za tu stranu ustvari ne predstavlja problem nego nešto što donosi dobit ili neku vrstu dobrobiti. Dakle, riječ je o problemskome sklopu sa obećanim značajnim razdobljem trajnosti. Toj izvanjskoj strani stalo je do toga da problem opstane, i to na dulji rok. Nama, unutarnjim, domaćim stranama, neugodno je; ali, inozemnome akteru naša neugoda donosi značajnu korist zbog koje on ima motiv tu neugodu, uzrokovanu našim političkim problemima, stalno iznova poticati. Dakle, onaj koji koristi strategiju „divide ut imperes“ na neizravan način priopćuje onima koji trpe sljedeću poruku: „Vi ste instrument u mojim rukama čije ću probleme, unatoč njihovim lošim efektima na vas, ja nastojati održati, očito na vašu štetu.“ U tome smislu ova strategija predstavlja jedan oblik „super-zla“ upravo zbog toga što ona, koristeći vještački proizvedenu vrstu zla (politički sukob), za neku treću, izvanjsku stranu osigurava jednu vrstu dobiti tj. dobra (političku supremaciju na nekoj teritoriji, ili opravdanje nekih političkih agendi koje se ne tiču lokalnih ili regionalnih, nego globalnih odnosa). (3)

To znači da, primjerice, kako stvari stoje do sada, cilj SAD u BiH nije u tome da se jedan mirovni sporazum implementira, ali nije niti u tome da se on zamijeni nekim boljim sporazumom; cilj se sastoji u tome da se, poticanjem sukoba oko sporazuma, održi neprijateljstvo između domaćih strana, a da niti jedna ne bude konačno poražena ili dovedena u potpuno bezizlaznu situaciju. To implicira da su, u mnogo većoj mjeri nego što je to slučaj s ostalim konstitutivnim narodima, Bošnjaci-Muslimani u BiH eksploatirani od strane prije svega SAD i UK, te od strane tih velesila održani u stanju iluzije da je obnova pred-daytonske „Republike BiH,“ koja se temelji ili na građanskome konceptu ili nekoj vrsti „bosanske nacije,“ moguća.

Primjetimo, sada, jednu važnu stvar: primjena strategije „divide ut imperes“ moguća je u svakoj situaciji u kojoj su dvije strane sa suprotstavljenim interesima prisiljene na nekoj razini surađivati ili naprosto interagirati u zajedničkom institucionalnom ili političkome kontekstu. Drugim rječima, postoji jedan jedini lijek protiv primjene dotične strategije: razvod. Jer jedino razlaz između samih strana, na koje je strategija primjenjivana, onemogućuje daljnju primjenu strategije. „Treći entitet,“ „dodatna federalizacija,“ ili čak „konfederalizacija,“ ne mogu rješiti problem primjene strategije „divide ut imperes.“ Naravno, kada između interesa Hrvata i interesa Bošnjaka, ili Srba u BiH, ne bi postojale nikakve razlike, onda također ne bi bilo moguće primijeniti dotičnu strategiju. Međutim, takvo potpuno koincidiranje interesa u BiH nije moguće što zbog povijesnih i kulturalnih, što zbog strukturalnih uzroka.

Drugi argument u prilog teze o „razvodu“ naroda BiH, kao najboljoj i najpoželjnijoj opciji za sve, nazivam „argumentom iz nepomirljivosti interpretacija.“ Ako nas je razdoblje poslije-Daytonske implementacije Daytonskog mirovnog okvira ičemu podučilo, podučilo nas je o ključnoj važnosti procesa interpretiranja (temeljnog zakona, ustava) za definiranje odnosa između ključnih aktera. Cijelo se poslije-Daytonsko razdoblje u biti i može shvatiti kao razdoblje unutar kojega se vodila nemilosrdna bitka oka prava na konačno tumačenje Ustava; u posljednje vrijeme, kako je uporaba izvanrednih ovlasti Visokoga predstavnika kao konačnoga tumača postala u međunarodnoj zajednici nepopularnom (a zapravo i opasnom zbog uglavnom ruskog oponiranja toj diktatorskoj i za BiH štetnoj praksi), i SAD i UK inzistiraju na odlukama Ustavnoga suda BiH, koji je ipak, još uvijek, u ključnome dijelu posve otvoren za utjecaj inozemnoga faktora; dakle, još uvijek, očevidno je autoritet interpretiranja izmješten iz BiH.

Na jednome je mjestu James O“Brien, jedan od ključnih američkih autora teksta Daytonskog Ustava, otvoreno rekao da je interpretabilnost i višeznačnost nekih ključnih odredbi Ustava iskorištena kako bi se, u implementaciji Daytona, dala prednost onome što je on, kao i mnogi američki skrbnici Bosne, nazvao „odredbama Daytona koje gledaju unaprijed“ (koje su progresivne: „forward-looking provisions“) pred onim što je u istome kontekstu nazvao „odredbama Daytona koje gledaju unatrag“ (koje su regresivne/zaostale) („backward-looking provisions“). Prema O“Brienu, sve odredbe koje štite kolektivna prava konstitutivnih naroda (primjerice, odredba o sastavu Predsjedništva BiH) spadaju u potonju skupinu; one pak koje štite i osiguravaju isključivo „individualna prava“ (kao prava etnički nemarkiranih građana BiH), po O“Brienu, spadaju u prethodnu, dakle poželjnu i američkom interpetacijom otvoreno promoviranu skupinu odredbi.

Drugim rječima, nasilna je interpretacija Amerikancima omogućila da jedan dio Daytona oslabe i potisnu nauštrb drugoga dijela Daytona. Posebno je, jednom začudnom interpretativnom strategijom, Ustavnome sudu BiH u jednome trenutku pošlo za rukom da, u Odluci U 5/98-III, izvede suludi zaključak da se prava svrha Daytonskog ugovora sastoji u tome da se obnovi multikulturalno društvo kakvo je postojalo prije izbijanja sukoba, primjerice tijekom 1991., što bi, naravno, bilo moguće samo ukoliko bi nestale sve ključne institucije Daytonske BiH, a jedna se, jedinstvena, nepodijeljena BiH obnovila upravo prema želji pokojnoga Alije Izetbegovića i njegovih političkih sljedbenika.

No, ono što je bitno za moj argument svodi se na sljedeće: u samoj BiH nastavile su paralelno postojati suprotstavljene i nepomirljive interpretacije Daytonskog Ustava/sporazuma upravo stoga što nametnuta interpretacija nije, u pravnom, politološkom, i epistemološkom smislu, uvjerljivo obrazložena, a nije ni obrazloživa; odnosno, nametnuta je interpretacija osigurala svoju samo privremenu premoć zbog institucionalnog utjecaja nekog ovlaštenog interpretatora: bilo Visokoga Predstavnika bilo Ustavnoga suda u postojećem sastavu definiranome u najvećoj mjeri inozemnim faktorom. U interpretativnoj realnosti, sam je Ustav od početka devalviran različitim i nepomirljivim interpetacijama u svijetlu kojih domaće strane razumijevaju, čitaju i tumače dotični Ustav. U tome smislu, mi zapravo nemamo Ustav. Naravno, ukoliko bi strane razgovarale, razmjenjivale argumente, tražile kompromisnu i uvjerljivu interpretaciju, možda bismo ga imali. Ali, upravo zbog strategije „divide ut imperes“ domaće strane to ne čine. Zapravo, bošnjačko-muslimanska politička elita otvoreno podržava činjenicu izvlaštenja svoje vlastite interpretativne moći od strane inozemnoga faktora, što znači da se stvarni i iskreni unutarnji konsenzus glede interpretacije niti ne može formirati.

Upravo stoga, u kojem god smjeru išli u budućnosti u BiH, ustav „naše“ quasi-države zadržat će status privida, odnosno praznoga papira. Opetovano: čak i ako bi se hrvatska strana izborila za treći entitet, imali bismo isti problem. Čak i ako bismo se, kako to Dodik traži, vratili u razdoblje „izvornih ovlasti“ entiteta, dakle godine 1996. i 1997., opet problem ne bi bio rješen jer i u tome razdoblju domaće su strane čitale Daytonske mirovne dokumente na različite i nepomirljive načine. (4) Drugim rječima, „izvorno shvaćeni“ Daytonski Ustav nije nikada bio na snazi. Prema tome, ukoliko se, kao ljudi, uskoro ne razvedemo, mi koji izvorno potječemo iz BiH uopće nećemo imati priliku doživjeti iskustvo zasnivanja pravno-političkoga institucionalnoga života (entiteta ili države) na „vladavini zakona/prava.“

Sjećam se jedne važne izjave Jadranka Prlića iz 1996. kada se u okviru Foruma Federacije raspravljalo o podijeli ovlasti između državne, središnje razine vlasti i federalne (entitetske) razine. Iako smo i u to vrijeme posjedovali sve relevantne dokumente, mi, kao predstavnici Hrvata, nismo se mogli dogovoriti sa predstavnicima Bošnjaka-Muslimana unatoč velikome broju primarno njemačkih i američkih diplomatskih posrednika (uključujući Johna Kornbluma, Michaela Steinera, i Christiana Schwarz-Schilinga). Prlić je na naše bezuspješne pokušaje reagirao sljedećim rječima: „ne ide nikako. Ispada kao da smo mi [Hrvati] za Federaciju, a oni [Bošnjaci-Muslimani] su isključivo za BiH.“ Drugim rječima, u bilo kojoj konstelaciji, bošnjačko-muslimanska politička elita nastojat će, interpretativnom strategijom, ovlasti akumulirati na središnjoj/zajedničkoj, tj. najvišoj razini vlasti jer će tzv. „nižu“ razinu vlasti, primjerice razinu „federalnih jedinica,“ smatrati razinom podijele, ili razinom destrukcije, agresije na „jednu jedinu BiH.“ Oni sebe vide uvijek na najvišoj razini vlasti, premda onda, upravo na toj razini, ne mogu i ne žele svoje interese prilagoditi interesima ostalih konstitutivnih naroda, što je pogubno za sve.

Ovime ne želim sugerirati da je spor oko „nadležnosti federalnih jedinica i središnje vlade federacije“ (obzirom na ili oba postojeća ili eventualno buduća tri entiteta) jedini problem oko kojega postoje značajni razlozi sporenja. Pod određenim okolnostima, svaki ustav može generirati sukobe oko ispravne interpretacije: dovoljno je da ključne odredbe čitamo u svijetlu različitih, ali za različite strane podjednako uvjerljvih političko-etičkih teorija, vjerovanja, ili kulturalno definiranih „narativa.“ Primjerice, da se poslužim njemačkim kontekstom, interpretacija člana 5 Odsječka o temeljnim pravima Njemačkoga Ustava, koji je jedan od najbolje pisanih, ponekad će biti sporna: naime, član 5.1 jamči slobodu izražavanja vlastitog mišljenja „rječju, pismom, i slikom“ te zabranjuje cenzuru. No, onda 5.2 dodaje da je ova sloboda ograničena „propisima općih zakona, pravnim odredbama glede zaštite mladeži, te pravom osobne časti.“ Hoće li, i u kojoj mjeri, 5.2 biti korištena kako bi se pravo definirano u 5.1 ograničilo, u velikoj će mjeri ovisiti o tome kako razumijemo pojam časti, kako gledamo na razvoj ljudske osobnosti, i pomoću kojih narativa definiramo ključne društvene vrijednosti zajednice kojoj pripadamo.

Moj, zbog njegove jednostavnosti, omiljeni primjer ustavne odredbe koja može proizvesti intenzivan i za sve poguban interpretativni sukob glasi ovako: zamislimo da ustav kaže kako „svi punoljetni državljani imaju pravo formirati političke udruge, ili stranke, prema vlastitoj savjesti, bez ograničenja;“ nadalje, zamislimo da je osnovana jedna stranka u čijem programu stoji sljedeće: „ova će stranka nastojati otežati formiranje, i eventualno zabraniti postojanje, stranaka sa jako izraženom multietničkom i multikulturalnom ideologijom i/ili porukom.“ Nadalje, zamislimo da ta stranka trenutno ima samo mali broj sljedbenika i simpatizera. Da li bi Ustavni sud trebao zabraniti rad dotične stranke na temelju tvrdnje da njezin program ima protuustavni karakter? Odgovor na ovo pitanje ovisit će prije svega o tome kako interpretiramo „pravo na udruživanje“ opisano navedenom ustavnom odredbom te kako razumijemo odnos između slobode i tolerancije.

Glede BiH, vjerujem da, upravo zbog toga što je vrlo malo vjerojatno da ćemo, razumnom i mirnom diskusijom, ikada u BiH doći do obrazloženoga i konsenzualnoga odgovora na navedeno pitanje, odgovora koji bi bio obvezujući za sve tri strane, najbolje je da iniciramo proces razdruživanja, odnosno razlaza, u cilju stvaranja tri neovisne države.

Na kraju, no ne kao posljednji i po važnosti, predložio bih i argument „iz preduvjeta vladavine zakona/prava.“ Naime, da bi se na nekome teritoriju mogla osigurati „vladavina zakona“ ili „vladavina prava,“ populacija mora uživati relativan mir, i sigurnost, prije svega u odnosu na izvanjske ugroze. To znači da, dokgod u BiH bude postojala dovoljna mjera neprozirnosti i nesigurnosti zbog međunacionalnoga sukoba, njeni narodi neće biti u stanju osloboditi se značajnoga utjecaja vlastitog kriminalnog elementa na politiku i društvene odnose općenito. Drugim rječima, na „brodu koji se ljulja i nalazi u opasnosti,“ odnosno u entitetu ugroženome nekom izvanjskom, važnom egzistencijalno-identitetskom ugrozom, gdje pojedinci nastoje zaštiti vlastiti identitet i stil života ne mareći mnogo za sigurnost ili dobrobit drugih (i gdje je, kao što vidimo, emigracija svakodnevna i frekventna pojava), nije moguće spriječiti donošenje svojevoljnih, ili proizvoljnih, brzih i prolaznih kolektivnih odluka te stoga nije moguće osigurati pravednu, beziznimnu i pravovremenu primjenu „vladavine prava/zakona.“

U jednome davnom razgovoru sa bivšom dekanicom Filozofskog fakulteta u Zapadnome Mostaru, Slavicom Jukom, požalio sam se na neke čudne i lako uklonjive nepravilnosti u radu fakulteta, na što je ona odgovorila rečenicom da „cjelokupno je stanje u BiH nažalost takvo kakvo jest.“ Dakle, ona je loše institucionalne prakse na fakultetu, za koji je bila nadležna, ustvari opravdavala prosječno lošim stanjem u cjelokupnoj državi. Siguran sam i da mnogi dužnosnici u BiH, zaduženi za vladavinu zakona na bilo kojoj razini (legislativnoj, sudskoj, ili policijskoj), svoj nerad opravdavaju rečenicom da su odnosi takvi kakvi jesu, da je BiH svakako u teškoj situaciji, i da stoga „ne treba previše talasati“ jer se svejedno ne može mnogo toga uraditi.

Za dominantne odnose na palestinskim teritorijama, koje se nalaze pod okupacijom Izraela od 1967., Baruch je Kimmerling skovao jedan vrlo primjeren termin: „trajna privremenost“ (permanent temporariness – koji je varijacija na termin što ga je, u odnosu spram Palestinaca, rabio Ariel Sharon kao cilj svoje strategije: „maintained uncertainty – održana/osigurana nesigurnost“) – osjećaj/dojam da je „sve ovo“ samo privremeno, da će se stvari uskoro promjeniti, ali da će, zbog izrazite nenormalnosti trenutnih uvjeta, promjena nekako doći sama od sebe zbog čega upravo, ali paradoksalno, ne dolazi do bilo kakve promjene. Takav dojam/atmosfera „trajne privremenosti“ stvoren je i u Bosni i Hercegovini, i to u većoj mjeri u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj zbog samo-razumljivih razloga.

A upravo je takva atmosfera savršeno prikladna za one koji žive od kršenja zakona ili djeluju u okvirima polulegalnih aktivnosti koje država, zbog svoje slabosti i manjka pravne regulacije, još uvijek nije stigla definirati kao ilegalne i štetne za zajednicu. To znači da stalni sporovi između pripadnika/predstavnika etničkih zajednica ne odgovaraju samo izvanjskim, inozemnim akterima koji primjenjuju strategiju „divide ut imperes,“ nego i unutarnjim društvenim elementima kojima, za njihove nelegalne aktivnosti, na ruku idu bilo društvena letargija/pasivnost nastala izostankom rješenja međuetničkoga sukoba (i opravdanim dojmom da je „država“ izrazito slaba jer je tek nastala, a i preopterećena je mnogobrojnim problemima), bilo prema vani/drugima usmjereni društveni fokus koji se bavi samo „izvanjskim neprijateljem,“ ali ne i „unutarnjim:“ primjerice, danas se, u atmosferi „trajne privremenosti,“ a protivno vlastitome interesu, Hrvati u BiH uopće ne bave, ili se ne bave dovoljno, mnogobrojnim nelegalnim praksama unutar vlastite zajednice: korupcijom na sveučilištu i fakultetima, nelegalnim i namještenim tenderima, korupcijom u zdravstvu i poraznim stanjem kliničkih bolnica, sudova i policije, reketarenjem, izbjegavanjem poreza, i mnogim drugim društveno štetnim radnjama. I mislim da bi Bošnjaci-Muslimani za sebe mogli reći isto. Primjer Zenice i njezina onečišćenja industrijskim plinovima jedan je od poraznijih u tome smislu. (5)

No, upravo zbog toga, potreban nam je „ljudski razvod“ između strana koje danas tvore „Bosnu i Hercegovinu.“ Hrvati će se moći potpuno posvetiti osiguravanju „vladavine prava/zakona“ u vlastitoj zajednici tek nakon što budu dobili svoju vlastitu državu jer, za osiguranje takve vrste vladavine, potrebno je raspolagati svim atributima, ovlastima i instrumentima državne vlasti. Toj potrebi, potrebi da se prema vlastitoj zajednici odnosimo bez politizacije, ili korumpiranja, pravosuđa i sigurnosnoga aparata, potrebno je pridodati još jednu: da drugoj zajednici, u ovome slučaju uglavnom bošnjačko-muslimanskoj, onemogućimo da se prema našoj zajednici odnosi posredstvom politiziranoga pravosuđa. Drugim rječima, Hrvatima je potrebna samostalna država, umjesto sadašnje quasi-federalne asocijacije sa Bošnjacima, kako bi sebe zaštitili od vlastitog kriminalnog elementa, za što je vlastito depolitizirano pravosuđe, i djelovanje policije, preduvjet, ali i kako bi pripadnike vlastitoga naroda, koji nisu kriminalni element, zaštitili od progona pravosuđa politiziranoga pod utjecajem bošnjačko-muslimanskog elementa (primjerice, odnos prema HVO-braniteljima i bošnjačko-muslimansko nastojanje da sve, koji su na bilo koji način sudjelovali u HRHB, optuže za „udruženi zločinački poduhvat“; odnosno, da naknadno „nacificiraju“ i HVO i HRHB te time post facto opravdaju dekonstituiranje Hrvata u Federaciji BiH). I naravno, Hrvatima je potrebna samostalna država kako ih Bošnjaci-Muslimani ne bi sputavali, ili posve onemogućavali, u kaznenome progonu pripadnika Armije RBiH odgovornih za mnogobrojne, još uvijek neprocesuirane, ratne zločine nad Hrvatima. Mislim da ista razmatranja važe i za odnos srpskoga entiteta prema bošnjačko-muslimanskome elementu i današnjim institucijama „BiH.“

Nakon što sam iznio navedena tri argumenta, moram naglasiti da bih u budućnosti volio izbjeći dvije situacije: 1. Situaciju u kojoj se na moje argumente odgovara ili ne-argumentima ili nerelevantnim argumentima, što se vjerojatno podrazumjeva; i posebice 2. Situaciju u kojoj se na moje argumente odgovara rječima: „uredu, ali kako bi na ovo, u smislu emocija, mogli reagirati „naši“ bošnjačko-muslimanski partneri u Federaciji ili ključni akteri međunarodne zajednice u BiH?“ Naime, smatram da, za „ljudski razvod,“ odnosno podijelu BiH na tri samostalne države, već sada raspolažemo dovoljnim stupnjem konsenzusa, ali je taj konsenzus, a riječ je o hrvatsko-srpskome konsenzusu, potrebno i ozvaničiti.NAPOMENE

(1) Zapravo, nepristrana analiza realno usvojenih i potpisanih sporazuma kao dijelova Daytonskog paketa jasno bi dokazala sljedeće: niti jedan „ratnodobni“ entitet, u ime kojih su se pojedinačne ratne frakcije u BiH borile kao samostalne i zaraćene oružane snage, nije od strane SAD, i relevantnih međunarodnih sudionika Daytonskog mirovnog procesa, definiran kao fundamentalno nelegitiman. Svi entiteti, uključujući i HRHB i srpski entitet u BiH (koji je nastao proglasom Srpske Skupštine 9. siječnja 1992.), shvaćeni su kao neposredni i legitimni izvori ustavnih ovlasti za pojedine Daytonske ili entitete ili razine vlasti unutar BiH.

(2) Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog, spominje se kao državnik i vojskovođa koji je među prvima koristio ovu strategiju. Zanimljivo je da Josip Flavije, u knjizi O Judejskome ratu, u prvome stoljeću p. Hr., napominje da je strategija „divide et impera“ korištena od strane Rimljana tijekom kolonizacije i potčinjavanja Židova tako što su Rimljani okupaciju počeli podijelivši židovsko pleme u pet sabora/zajednica. Sir Francis Bacon za strategiju koristi možda dijelom adekvatniji termin „separa et impera.“ Uporaba strategije navedena je kod Starih Rimljana, Napoleona, većine novovjekovnih kolonizatora (primjerice, Njemačka u Ruandi i Burundiju, te posebice Velika Britanija na Indijskome Podkontinentu), od strane sovjetskih Boljševika, Države Izrael u Libanonu, te Amerikanaca u odnosu između Irana i Iraka, u Afganistanu 1970ih i 1980ih, i tijekom posljednje okupacije Iraka (unošenje razdora među Šiite i Sunite). Utjecajna malteška novinarka, Daphne Caruana Galizia, tvrdi da, posebice, „mediteranski narodi i kulture“ lako padaju kao žrtve ove strategije zbog sklonosti individualizmu i kratkoročnome, kratkovidom planiranju, te da je ova tvrdnja potvrđena mnogim antropološkim istraživanjima.

(3) Stoga nije čudno da postoji značajan, visok stupanj vjerojatnosti da će se, u jednome trenutku, ona domaća strana, koja je u prošlosti bila podržana od strane izvanjske, intervenirajuće sile (koja primjenom strategije „divide ut imperes“ izvlači glavnu dobit), okrenuti protiv potonje i postati joj glavni neprijatelj. Prirodno je da se upravo ta strana osjeća najviše manipuliranom. Poznati primjeri uključuju kasnije djelovanje Al-Qaeda-e, formirane oko jezgre nastale američkom vojnom i političkom pomoći islamističkim mudžahedinima-pobunjenicima protiv sovjetske okupacije Afganistana, koja je počela 1979. Marek Čejka, češki teoretičar međunarodnih odnosa s fokusom istraživanja na suvremenome Izraelu, navodi i primjer izraelske početne podrške radikalnome islamskom, i pan-islamskom, elementu među Palestincima (a na štetu više nacionalističkoga Fataha i PLO) na osnovi kojeg je kasnije formiran Hamas.

(4) Vidi, primjerice, Kunić P., Trnka K. (1998), „Paralelni intervju,“ tjednik Svijet 21. lipanj, str. 19-21

(5) Neki su postmoderni teoretičari među Bošnjacima, primjerice Asim Mujkić, profesor filozofije na sarajevskom Fakultetu političkih nauka, zastupali bizarnu tezu da čak i sama etnička identifikacija znači podršku „kriminalnome elementu“ jer, kako on na jednome mjestu tvrdi, „najveći zločinac i najveći humanist kao članovi svojih etničkih kolektiva, u koncepciji etničke jednakosti, potpuno potiru svoje međusobne razlike.“ Ova je tvrdnja posve pogrešna jer „zločinac“ (ili naprosto „kriminalac“) neposredno krši „vladavinu prava/zakona,“ a etnička kohezija, i čak etnička jednakost (u Mujkićevom vokabularu), ne može postojati ukoliko toleriramo, ili namjerno izbjegavamo sankcionirati, takvo kršenje. Stoga bi svaki pojedinac iskreno zabrinut za stanje vlastite nacije ne samo trebao, nego i morao pozdraviti i podržati napore usmjerene ka osiguranju vladavine prava u vlastitoj zajednici, odnosno, smještanju kriminalnoga elementa, upravo „iz svojih etničkih redova,“ iza rešetaka.

Dnevnik.ba (https://goo.gl/rXDhni)

Puntar2.0
24-02-2017, 18:50
Hitler i Napoleon imali su visoko mišljenje o islamu, poput Starčevića. Cijenili su islam više od kršćanstva, poput Starčevića. I žalili za time što europska civilizacija nije islamska. To su povijesni fakti.

Hoćemo li konačno na temu samoodređenja Herceg-Bosne ili ćemo još deset stranica provesti u opravdavanju Hitlera i Pavelića i stavljanja hrvatske nacionalne ideje u funkciju islamizacije Zapada?

Na osnovi cega ti tvrdis da je Hitler prizeljkiva islamsku Europu. Ili Napoleon. Meni je poznat citat Hitlera da je islam muska religija, i to bi bilo to.

Zanimljivo bi bilo znati po kojoj osnovi zaljubljenik u germanstvo i arijevsku rasu ozbiljno prizeljkiva islamizaciju kontinenta Euroa.:kez

Hitler bi budala, ali tvoji spinovi su urnebes.

Isto kao prozivanje Starcevica, kao da zivi u danasnjici. To svijestno demoniziranje hrvatskog politicara koji je zivija u skroz drugacije doba, i koji je vidija hrvatski narod izvrgnut pokusaju srbizacije kroz svu srpsku inteligenciju.

sagitarius
25-02-2017, 12:52
Prije svega iJozo, pretjerao si sa ljepljenjem cijelog Peharovog teksta, dovoljna je bila i poveznica, no kad si već to uradio, vjerovatno si htio nešto extra poentirati.
OK.
Ne bih polemizirao preko tebe sa Peharom, radije bih to učinio osobno s njim, pa ne vrijedi niti da ovdje obaram neke stvari koje su preidealizirane s jedne i prenapuhane s druge strane, duboko otrgnute od stvarnosti, realnog života, mada neosporno ima stvari u tom tekstu- kolumni koje i stoje.
No ostavimo Pehara po strani, vratimo se kako ti to voliš reći temi i našim stavovima...:D

kiša
27-02-2017, 13:54
Biračko tijelo se ne vodi objavljenim tekstovima, a ni stavovima nekog kandidata. Mnogo je čimbenika koji određuju izborni uspjeh. Ja eto nisam ni znao da se Pehar kandidirao niti imam pojma na kojoj je listi bio. To je nebitno. Mesića je narod RH izabrao za predsjednika nakon što prethodno nije uspio ući u Sabor. Uspjeh na izborima dakle ne poklapa se s vrijednošću nekog teksta ili stava.

Kažeš nisi za secesiju, znači po tebi je puno poželjnija opcija BiH, nego li ujedinjena Hrvatska? Bi li se potrudila obrazložiti zašto? Zašto misliš da je srpski unitarizam poželjan? Nitko ne zagovara neku novu Jugoslaviju, ne računajući BiH kao malu Jugoslaviju.

Nisi odgovorio, zašto ti je srpski unitarizam ( možemo nazvati čak i fažizam ) prihvatljiv čak i poželjan, a islamski nije ? U čemu je "razlika " tebi kao Hrvatu ( tako si se barem predstavio )
Imao si potpis- Čitam Poskok -(ili nešt slično), meni ne smeta i neka ti stoji kao tvoj odabir, ali me zanima što nam time zapravo poručuješ ?

Inkvizitor
27-02-2017, 14:02
Gospodin laže kad kaže da mu je uklonjen potpis na kojem je pisao "ja čitam poskok info" ili nešto tako radi toga što on to čita nego je to bio link koji je vodio na neki tekst o Blažu Kraljeviću gdje je o dotičnom pokojniku svašta pisalo.

zamoljen je da ukloni taj link, jer nismo mi veslo sislai da nam on pod potpisom uvaljuje svašta..pogotovo jer se radi o pokojniku pa kakav bio da bio..nije to način..

On nije htio maknuti link i rekao da neki mrtvaci ne mogu imati mir..ako da on to određuje.

inače boli me briga koga će o što on čitat

kiša
27-02-2017, 14:16
Gospodin laže kad kaže da mu je uklonjen potpis na kojem je pisao "ja čitam poskok info" ili nešto tako radi toga što on to čita nego je to bio link koji je vodio na neki tekst o Blažu Kraljeviću gdje je o dotičnom pokojniku svašta pisalo.

zamoljen je da ukloni taj link, jer nismo mi veslo sislai da nam on pod potpisom uvaljuje svašta..pogotovo jer se radi o pokojniku pa kakav bio da bio..nije to način..

On nije htio maknuti link i rekao da neki mrtvaci ne mogu imati mir..ako da on to određuje.

inače boli me briga koga će o što on čitat

si vidio kako se bio zaholco , di nestade sada :kava
a Poskok čitamo i mi zašto ne, s uredničkim pristupom se nimalo ne slažem ali to opet nije razlog nekada pročitati u kojem smjeru sve to dalje ide.
Nekada je Poskok bio slobodarski, sada je režimski .
Pitala sam forumaša što njemu znači Poskok, je li on dio uredničke ekipe, ili formira svoje stavove temeljem pisanja Poskoka, ili želi naglasiti kako pripada aktivističkom pokretu ili.... eto zanima me njegov moto i motiv :)

Crni Božo
27-02-2017, 14:54
Nisi odgovorio, zašto ti je srpski unitarizam ( možemo nazvati čak i fažizam ) prihvatljiv čak i poželjan, a islamski nije ? U čemu je "razlika " tebi kao Hrvatu ( tako si se barem predstavio )

Samo da pitam što vi smatrate srpskim unitarizmom, jer je izraz potpuno pogrešan, odnosno Srbi u BiH podupiru separatizam te odvajanje RS iz BiH.

Jedino kada su Srbi težili unitarizmu sličnom onom kakvog Bošnjaci danas propagiraju na razini BiH (dakle želja za društveno-političkom dominacijom jednog naroda na temelju brojčane većine) je bilo početkom '90-ih na nivou cjelokupne Jugoslavije, što je poprilično simptomatično za današnju BiH (kao u biti Jugoslaviju u malom), te putanju gdje i kuda velikobošnjačka, ekspanzionistička politika vodi.


I onda možemo povući paralelu sa hrvatskim interesima, odnosno interesima BiH Hrvata, te razmisliti što je manje štetno po konstitutivnost, opstojnost, te društveno-političku slobodu hrvatskog naroda u BiH, srpska težnja prema separatizmu entiteta RS gdje Hrvata praktično nema, ili bošnjačka težnja za dominacijom i potlačivanjem drugih konstitutivnih naroda na cjelokupnom teritoriju BiH (a ako nemože na cijelom, onda svakako u FBiH entitetu, i to poglavito na štetu hrvatskog naroda).

Inkvizitor
27-02-2017, 15:16
Muslimani nas mogu pokušat eliminirat i podčinit ali neće uspjet..kao što to nisu uspjeli i u ratu.

Naše je da se borimo i postavimo svoje ciljeve..što je svakako bolja opcija nego da te počiste iz tzv. RS i gdje nemaš nikakve ciljeve. Znači u federaciji borba u tzv. RS kapitulacija

Crni Božo
27-02-2017, 15:46
Činjenica je da Hrvata u BiH ima u većem broju, odnosno da su opstali samo na teritorijima koje je držala HVO.
Činjenica je kako je dogovorom o okončanju rata stvoren jedan defacto srpski, te jedan zajednički, hrvatsko-bošnjački entitet.

Ono što smo zadržali ili zauzeli u ratu, na to danas možemo polagati pravo, na ono izgubljeno i što smo propustili vratiti u završnim akcijama, te pregovorima u Daytonu, to je (nažalost) izgubljeno.

A danas bi cilj hrvatske politike u BiH trebao biti očuvanje onoga što smo zadržali, a ne plakanje za izgubljenim ("prolivenim mlijekom") i zadržavanje u nekakvoj zajednici gdje samo i jedino možeš izgubiti dodatan teritorij od (bošnjačke) krvopije sa kojom živiš u zajedničkom entitetu.

Dakle, zapadna RS, od toga najveći dio Posavine, hrvatska područja između Banja Luke i Prijedora, te oko Kotor Varoša i Teslića, to se moglo očuvati (ili vratiti) samo i jedino u prošlom ratu, sada tamo (opet ponavljam nažalost) Hrvata gotovo da nema, te su ta područja izgubljena praktično zauvijek, a ti ljudi, izbjeglice žive u Hrvatskoj, inozemstvu i ne pomišljaju se vratiti u današnji srpski entitet.
Slična je situacija i sa hrvatskim područjima Bugojna, Travnika, Kaknja, Vareša koje smo izgubili na uštrb bošnjačke/muslimanske vojske.

Za nešto više po tom pogledu se, kao što sam već rekao, trebao isprsiti u prošlom ratu, nije se moglo, nije dala MZ, loše je ispregovarano, detalji nisu bitni, ali situacija je ispala kakva jest i ona je danas zacementirana, a mi možemo ili kmečati za "ispravljanjem krivih Drina", ili raditi na očuvanju i zaštiti onih hrvatskih područja koje smo zadržali, pa čak i raditi političke dogovore sa dojučerašnjim neprijateljima ako je tako nešto potrebno.

Jer treba shvatiti kako su prijateljstva, neprijateljstva prolazna, a jedina bitna stvar je dobrobit (onog preostalog) hrvatskog naroda u BiH.
Primjerice, tko je u periodu 15.-19. stoljeća bio najveći neprijatelj hrvatskog naroda, Turci, odnosno Osmanlije, jednako kao što su i danas oni (odnosno njihovi defacto potomci Bošnjaci) najveći neprijatelj i ugroza hrvatskom narodu u BiH, između toga se izredao niz neprijatelja, Mlećani, pa Mađari, pa Talijani kao nastavak mletačkih ideja, pa u proteklom stoljeću Srbi, dakle sve je to podložno promjeni, a jedino im je zajedničko da su svi oni u jednom trenutku željeli naškoditi i profitirati na uštrb hrvatskog naroda, i zato je besmisleno biti opsjednut samo jednom stranom i jednim neprijateljem.

Inkvizitor
27-02-2017, 16:07
A tko je doveo Srbe nego Osmanlije. To je zajednički neprijatelj od dolaska Osmanlija ovdje u ove krajeve.

Moj kraj nije pao ni pod Srbe ni pod Muslimane . Ali da je pao kojim slučajem kako bi se ja osjećao da Hrvati kažu..e ko te šiša što ti je kraj pao..mi sad imamo nove neprijatelje.

Mislim lako je za tuđim nosilima plakati.

Može čovjek shvatiti da se čovjek bori gdje ga još ima ali taj beskrupulozni cinizam...to laganje, ta briga za srpske interese pod krinkom " ako se oni otcjepe i mi ćemo lakše" iako bi svaka budala znala da bi se tek tada sva silina muslimanske ekspazionističke politike okrenula prema područjima gdje žive Hrvati. ( iako se to ne može dogoditi jer Srbi niti imaju snage za to, niti će im se dopustiti, o tome sanjare više hercegsrpci nego sami Srbi a kamoli Srbijanci)

A sa Srbima raditi dogovor dok su im na vlasti čisti četnici koji još sanjaju srpsku luku Zadar..to je čisti mazohizam.

da su se Srbi i Srbija nešto promjenili pa ajde, da kažeš, bili su nekad ludi, pa više nisu

Već su luđi nego ikad.

Ali da da, to oni ne vole samo Hrvate iz Hrvatske vi ste im nešto spešl dragi..ko i Muslimanima..ista šema.

Crni Božo
27-02-2017, 16:32
Krivo tumačiš, nije to pitanje ljubavi, nego interesa.

Čak i najveći neprijatelji mogu postati suradnici ako im se negdje poklapaju interesi, to je pogotovo točno u politici ("neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj").

Znači, ako se mi možemo okoristiti trenutnom suradnjom sa Srbima kako bi se zaštitili od direktne bošnjačke ugroze, bilo bi nepromišljeno to ne učiniti i ostaviti onaj preostali hrvatski narod u BiH da ispašta (poglavito područja srednje Bosne i doline Neretve na koja su Bošnjaci "bacili oko").

A to naravno ne znači da u nekakvom slučaju promjene situacije (i ugroze od druge strane), nebi došlo i do promjene suradnje, jbg. to je politika, za to prvo i ponajprije treba imati želudac (za probaviti stvari na rubu morala, odnosno kada treba povući poteze za dobrobit većine naroda, a znaš da jednostavno nećeš moći usrećiti svakog).

I na kraju, u situaciji, odnosno etničkoj izmješanosti kakva je bila u BiH prije rata, jasno je bilo da u konačnici jednostavno neće biti svi zadovoljni kada krene podjela po etničkoj pripadnosti i samim time podjela (te zaposjedanje) teritorija, jedina opcija mirnog života je bila neki oblik zadržavanja statusa quo, odnosno jugo-unitarizma, koji je čak bio pokušan (odnosno nametnut od strane visokog predstavnika i SAD ambasade) u poraću, ali je sada veoma jasno kako su podjele jednostavno preduboke, te kako je podjela jedino realno i smisleno rješenje.

Inkvizitor
27-02-2017, 16:54
BIh se neće podijelit. jednostavno nitko ne želi muslimansku državicu u srcu Europe. Inače bi se podijelila 95-te.

To šta o tome bulazne četnici i četnikofili na hercegsrpskoj..to ima vrijednost, tj veću vrijednost je imalo lagano tračanje naših baba uz šalicu kave.

A i da se podijeli..to bi bila samo odskočna daska za daljnje velikosrpsko obračunavanje s Hrvatima sa bosanskog sidrišta.

Sanjerenje kako će Srbi ostati mirni ako dobiju tzv RS i zadovoljit se s time..da će se Muslimani zadovoljit svojom državicom oko Sarajeva a da ćemo se priključit Hrvatskoj ili bit druga samostalna Hrvatska,a da će međunarodna zajednica sve to potvrdit, o tome može maštat samo, ne politički neopismena osoba, nego politički degenerik..

Dobri Pastir
27-02-2017, 22:14
Pisati o Ocu Domovine tj. o čovjeku koji je zaslužan za nacionalno osviješćenje svih Hrvata, svih staleža može jedino bolesnik.

iJozo, uzmi komad špaga i objesi se. Ukoliko nisi gladom i bradom četnik. Ako si kojim slučajem biološki Hrvat, ubij se. Ti se ne smiješ ponoviti.

iJozo
27-02-2017, 22:46
Nacionalno osvješćivanje ili nacionalnu stranputicu? Starčević je hrvatski nacionalizam deformirao u cuck nacionalizam, u pičkasti, feminizirani nacionalizam koji žudi za islamizacijom.

Nacija koja slavi tog bolesnika i islamoljupca kao "oca nacije", koja mu podiže spomenike, sliku mu stavlja na novčanice i daje mu ulice i trgove zaslužuje islamizaciju ne manje od Švedske. Nacija koja djecu u školama uči da je taj njegov prema islamu servilni i submisivni, a prema zapadnoj kršćanskoj civilizaciji neprijateljski nacionalizam nešto divno i krasno i temelj države ne zaslužuje ništa drugo doli ono što su ustaše pokušale provesti - džamije posvuda. Nacija koja taj jadni i kukavni i samoponižavajući "nacionalizam" smatra nacionalizmom srlja (opet) u samoubojstvo.

Pravašima očito nije dovoljno što njihov atentat na hrvatski narod prethodno nije uspio.

Inkvizitor
27-02-2017, 22:50
Neko koga ti predlažeš da slavimo. Tita, Dražu..????

Grunf
27-02-2017, 22:53
Neko koga ti predlažeš da slavimo. Tita, Dražu..????

Neeee. Gavrila Principa. :D

Grunf
27-02-2017, 22:56
Nacionalno osvješćivanje ili nacionalnu stranputicu? Starčević je hrvatski nacionalizam deformirao u cuck nacionalizam, u pičkasti, feminizirani nacionalizam koji žudi za islamizacijom.

Nacija koja slavi tog bolesnika i islamoljupca kao "oca nacije", koja mu podiže spomenike, sliku mu stavlja na novčanice i daje mu ulice i trgove zaslužuje islamizaciju ne manje od Švedske. Nacija koja djecu u školama uči da je taj njegov prema islamu servilni i submisivni, a prema zapadnoj kršćanskoj civilizaciji neprijateljski nacionalizam nešto divno i krasno i temelj države ne zaslužuje ništa drugo doli ono što su ustaše pokušale provesti - džamije posvuda. Nacija koja taj jadni i kukavni i samoponižavajući "nacionalizam" smatra nacionalizmom srlja (opet) u samoubojstvo.

Pravašima očito nije dovoljno što njihov atentat na hrvatski narod prethodno nije uspio.

Otkud tebi tolka mrznja prema Islamu i hrvatskim velikanima, jel ti to na uvce saptao neki cica uz brlju na Guci, a ti rekao pa gle fakat, ovo ima smisla. :D

iJozo
27-02-2017, 22:56
Neko koga ti predlažeš da slavimo. Tita, Dražu..????

Blaž Kraljević nije junak, već izdajica roda i domovine. Junak je Mijat Tomić koji bi ga na banderu objesio. Dakle HVO, a ne HOS submisivan Harmiji. Josip Stadler, a ne Ante Starčević. Franjo Tuđman, a ne Ante Pavelić. Itd.

iJozo
27-02-2017, 22:58
Otkud tebi tolka mrznja prema Islamu i hrvatskim velikanima, jel ti to na uvce saptao neki cica uz brlju na Guci, a ti rekao pa gle fakat, ovo ima smisla. :D

Islam je najveći povijesni neprijatelj Hrvata, bez ikakve sumnje. Pogotovo Hrvata Herceg-Bosne. Oni koji su velikani Turcima, nisu velikani Hrvatima. Ni Srba kod nas ne bi bilo bez islama kojega ti obožavaš.

Inkvizitor
27-02-2017, 22:58
Blaž Kraljević nije junak, već izdajica roda i domovine. Junak je Mijat Tomić koji bi ga na banderu objesio. Dakle HVO, a ne HOS submisivan Harmiji. Josip Stadler, a ne Ante Starčević. Franjo Tuđman, a ne Ante Pavelić. Itd.

Što ti uopće znaš o HOS-u?

iJozo
27-02-2017, 22:59
Što ti uopće znaš o HOS-u?

Dovoljno za ono što napisah.

Inkvizitor
27-02-2017, 23:01
Dovoljno za ono što napisah.

Po ovome što si napisao izgleda da nemaš pojma..

iJozo
27-02-2017, 23:03
Turčine, editiraj mi postove pa da stoji da sam pisao što se tebi sviđa. Kako već radite ovdje. I onda nastavi takijat da si protiv komunizma. :D

Inkvizitor
27-02-2017, 23:05
Turčine, editiraj mi postove pa da stoji da sam pisao što se tebi sviđa. Kako već radite ovdje. I onda nastavi takijat da si protiv komunizma. :D

Srbine pa ako igdje vlada cenzura vlada kod tebe na posoku. Ti cijele posotve ljudima brišeš ako se na njima ne pljuju Hrvati.

iJozo
27-02-2017, 23:10
Nemam veze s Poskokom, Turčine. Ima stvari koje mi sviđa što objavljuju, ima što mi se ne sviđa. A luđe cenzure valjda nema nigdje nego ovdje kod tebe. Ja nešto napišem, lik mi to prepravi pa ispadne da sam napisao nešto drugo. Ajd što pobriše teme koje se tiču Herceg-Bosne da ih ne bi bilo previše, da ne bi RH bila "zanemarena", ali ovo prepravljanje je baš ludilo.

Šta raspravljaš sa mnom i gubiš vrijeme, trk po postovima i prepravljaj. :D

Inkvizitor
27-02-2017, 23:11
Stvarno zašto gubim vrijeme s tobom..

Grunf
27-02-2017, 23:14
Islam je najveći povijesni neprijatelj Hrvata, bez ikakve sumnje. Pogotovo Hrvata Herceg-Bosne. Oni koji su velikani Turcima, nisu velikani Hrvatima. Ni Srba kod nas ne bi bilo bez islama kojega ti obožavaš.

Haha, ne valja ti logika. Ako ti mrzis islam ne znaci da ga drugi obozavaju. Ok, islam povijesni neprijatelj broj 1., a Srbi broj 2. Zasto mrzis jednog povijesnog neprijatelja, a obozavas drugog?

crni bombarder
28-02-2017, 11:38
Idiot je na poskoku dao prostor notornom Kecmanovicu da laprda o tome kako je Zagreb izdao Hrvate u BiH i kako je trebalo sa Srbima dogovoriti... hej, cekaj, pa zar ne laprdate godinama kako su se Tudjman i Milosevic dogovorili oko podjele, kako sad "trebalo je"?

Koji su oni kancer, koja je to gamad, filosrpska.

Inkvizitor
28-02-2017, 12:34
Kecmanović, Vasić. Dežulović, Rudan..ono da sidneš na guzicu i onda ti takvi dođu solit pamet o hrvatskim interesima..

nevjerovatne stvari..van ljudske pameti..

st.anger
28-02-2017, 12:43
Smetaju vam vehabije po sumama, ali ne i cetnici u Visegradu. Glasni ste kada Muslimani napadaju nase povratnike, ali kada se nasima pale kuce po RS-u onda sutiti, ipak se treba dogovoriti sa Srbima. Zbog Treceg, zaboravljate na Hrvate van Treceg. Zato sretno braco Hercegovci, ali niste vi jedini Hrvati u Bosni i Hercegovini.

Inkvizitor
28-02-2017, 12:57
Ne miješaj taj filosrpski ološ sa Hrvatima u Hercegovini.

Grunf
28-02-2017, 13:06
Kecmanović, Vasić. Dežulović, Rudan..ono da sidneš na guzicu i onda ti takvi dođu solit pamet o hrvatskim interesima..

nevjerovatne stvari..van ljudske pameti..

Rudan i Dežulović pišu na Poskoku? :rofl

Grunf
28-02-2017, 13:07
Ne miješaj taj filosrpski ološ sa Hrvatima u Hercegovini.

Slažem se. Kao što ima među bosanskim hrvatima daidža tako i među hercegovačkim ima četidža. Ili kak već. :D

Inkvizitor
28-02-2017, 13:12
Rudan i Dežulović pišu na Poskoku? :rofl

pa ne pišu baš direktno..nego im prenose kolumne..kaže Šušnjar..demokracije je..svakoga se treba čut.

pogotovo ako je četnikofil ko njih dvoje..na poskoku su onda vrata širom otvorena..

Inkvizitor
28-02-2017, 13:15
Slažem se. Kao što ima među bosanskim hrvatima daidža tako i među hercegovačkim ima četidža. Ili kak već. :D

Ima filomuslimana i u Hercegovini..Slavo Kukić npr, pa Mile Stojić..ima ih ohoho..ko i četnikofila kao što srbofila ima i među Bosanskim Hrvatima, taj Tvrtko Milović .( iako su za njega pisali i da je etnički Serbin, ali to ne znam, samo čuo)

Ma nema tu pravila..ali sve je to minorna manjina iako se trude trudi se Šušnjar mladim pogotov oprat mozak..mladi su povodljivi i ne razmišljaju puno onom većom glavom i on cilja na njih..

Grunf
28-02-2017, 13:16
pa ne pišu baš direktno..nego im prenose kolumne..kaže Šušnjar..demokracije je..svakoga se treba čut.

pogotovo ako je četnikofil ko njih dvoje..na poskoku su onda vrata širom otvorena..

Koje spike za naivne prodaje. :D

Grunf
28-02-2017, 13:17
Ima filomuslimana i u Hercegovini..Slavo Kukić npr, pa Mile Stojić..ima ih ohoho..ko i četnikofila kao što srbofila ima i među Bosanskim Hrvatima, taj Tvrtko Milović .( iako su za njega pisali i da je etnički Serbin, ali to ne znam, samo čuo)

Ma nema tu pravila..ali sve je to minorna manjin iako se trude trudi se Šušnjar mladim pogotov oprat mozak..mladi su povodljivi i ne razmišljaju puno onom većom glavom i on cilja na njih..

Pa dobro, ima i u RH puno srbofila, četnikofila itd. Nemamo se tu kaj čuditi. Svaki narod nosi svoj križ.

kiša
28-02-2017, 14:01
Samo da pitam što vi smatrate srpskim unitarizmom, jer je izraz potpuno pogrešan, odnosno Srbi u BiH podupiru separatizam te odvajanje RS iz BiH.

Jedino kada su Srbi težili unitarizmu sličnom onom kakvog Bošnjaci danas propagiraju na razini BiH (dakle želja za društveno-političkom dominacijom jednog naroda na temelju brojčane većine) je bilo početkom '90-ih na nivou cjelokupne Jugoslavije, što je poprilično simptomatično za današnju BiH (kao u biti Jugoslaviju u malom), te putanju gdje i kuda velikobošnjačka, ekspanzionistička politika vodi.


I onda možemo povući paralelu sa hrvatskim interesima, odnosno interesima BiH Hrvata, te razmisliti što je manje štetno po konstitutivnost, opstojnost, te društveno-političku slobodu hrvatskog naroda u BiH, srpska težnja prema separatizmu entiteta RS gdje Hrvata praktično nema, ili bošnjačka težnja za dominacijom i potlačivanjem drugih konstitutivnih naroda na cjelokupnom teritoriju BiH (a ako nemože na cijelom, onda svakako u FBiH entitetu, i to poglavito na štetu hrvatskog naroda).

Moj komentar se odnosi na srpski unitarizam u ERS, budimo realni da su u prigodi isto bi oni promovirali i na razini BiH. Ali više nisu.
Zanimljiva je ova teorija kako se nitko od protjeranih Hrvata iz ERS ne želi vratiti, e recimo protjerani iz FBiH svi žele ? je li netko pitao sve te ljude osobno i evidentirao njihov odabir ?

kiša
28-02-2017, 14:02
Ima filomuslimana i u Hercegovini..Slavo Kukić npr, pa Mile Stojić..ima ih ohoho..ko i četnikofila kao što srbofila ima i među Bosanskim Hrvatima, taj Tvrtko Milović .( iako su za njega pisali i da je etnički Serbin, ali to ne znam, samo čuo)

Ma nema tu pravila..ali sve je to minorna manjina iako se trude trudi se Šušnjar mladim pogotov oprat mozak..mladi su povodljivi i ne razmišljaju puno onom većom glavom i on cilja na njih..

Kukić je isključivo karijerist e sad uz koju opciju bolje pliva toj je i naklonjen, kako god za nas velika štetočina, ali on je uvik takav bio.

kiša
28-02-2017, 14:06
pa ne pišu baš direktno..nego im prenose kolumne..kaže Šušnjar..demokracije je..svakoga se treba čut.

pogotovo ako je četnikofil ko njih dvoje..na poskoku su onda vrata širom otvorena..

je u pravu si, nevjerojatna je ta naklonost četničkoj ideologiji. Evo da su se povezali s opozicijom kod Srba , al yok oni s mainstreamom koji je otvoreno pročetnički.

kiša
28-02-2017, 14:35
e u ovu temu ( mislim na začetnika teme ) se uklapa i ovaj tekst, malo Vipere, eto ništa novo nema za pročitati ali nije loše podsjetiti se s vrimena na vrime
http://poskok.info/wp/lisabonska-konferencija-i-livanjsko-pitanje-kako-je-alija-izetbegovic-prevario-hrvate/

Puntar2.0
28-02-2017, 15:39
Idiot je na poskoku dao prostor notornom Kecmanovicu da laprda o tome kako je Zagreb izdao Hrvate u BiH i kako je trebalo sa Srbima dogovoriti... hej, cekaj, pa zar ne laprdate godinama kako su se Tudjman i Milosevic dogovorili oko podjele, kako sad "trebalo je"?

Koji su oni kancer, koja je to gamad, filosrpska.

Meni je fascinantna ta dosljednost, ta bistrost i taj revolucionarni karakter luconosa ''saradnje''.

Neumorno se zauzimaju za sto vecu udaljenost od RH, stovise, najvise obozavaju homo cetnikus dodikus, koji im baci kost i uputi par kurtuoaznih rici potpore, poput ovoga Kecmanovica, to je saveznik broj jedan.

Da homo cetnikus dodikus ima samo koristi na svakoj osnovi od udaljivanja Hrvata HB od RH, da sam radi na sto vecoj ''saradnji'' rs i srbije, da homo cetnikus dodikus guta svakakve knedle od homo cetnikus vucicus, to homo poskokus posrbus naravno ne vidi.

Doci ce se homo cetnikus dodikus tuci za njega protiv muslimana, glavno da se razbija integralno hrvatstvo.

Jer, zapamtite, to je najveci neprijatelj homo poskokus posrbus, daleko prije muslimana, srba, bilo koga.

crni bombarder
28-02-2017, 16:08
Kako rekoh, Zriki na svom twitter profilu napise kako su RS, FBiH i RH tri drzave hrvatskog naroda a on se u RS osjeca najslobodnije.

Covjek je notorni srbofil, uostalom nije li se hvalisao slikama sa procetnickog derneka na Guci, gdje on uziva u drustvu plastificiranih srbijanskih sponzorusa, starleta, ukratko olosa.

Uspio je pod svoje skute privuci veliki broj mladjih Hrvata, koji vecinom i ne pamte Domovinski rat jer su ili rodjeni tijekom njega ili nakon njega, ili su tada piskili u pelene. Iskoristio je frustracije BiH Hrvata prema stanju u drzavi, odsustvu osnovnih prava hrvatskog naroda, da bi im usadio u glavu kako ih je RH izdala, a Dodik i RS Hrvatima nude spas i suradnju. A ono, ljubav i emocije.

Na zalost, mnogi Hrvati padaju na te gluposti, mi smo takav narod, mi imamo jednog Jeleca koji je veci turkofil nego vecina mujaga, pa sto ne bi imali i ponekog Zrikija. Nije Matos bezveze napisao onaj poznati stih, i ne postoji slucajno teza o servilnim konjusarima. Hrvati imaju previse takvih spodoba, zato i nismo imali drzavu 1000 godina a i ova danas je vise cudo nego bilo sta drugo. Cudo nad cudima, pita od govana spravljena, skoro pa bukvalno.

crni bombarder
28-02-2017, 16:16
e u ovu temu ( mislim na začetnika teme ) se uklapa i ovaj tekst, malo Vipere, eto ništa novo nema za pročitati ali nije loše podsjetiti se s vrimena na vrime
http://poskok.info/wp/lisabonska-konferencija-i-livanjsko-pitanje-kako-je-alija-izetbegovic-prevario-hrvate/

Ovaj nepotpisani tekst (ili bar ja ne vidim tko je autor) je klasicni primjer srbofilstva poskoka i njegovog vlasnika.

Identicnu pricu o referendumu Srbi imaju i za muslimansku publiku, samo malo promijene aktere... "prevario vas je Tudjman, mogli ste sa Adilom i Tunjom postici istorijski sporazum sa Srbima, nebi bilo rata, ali ne vi ste sa Hrvatima vezali zastave, i sta sad hocete".

Identicno.

Sa tim sto je ova "hrvatska verzija" dodatno stupidna jer prosjecno inteligentna osoba zna da je tog proljeca velikosrpska agresija vec uveliko trajala, da je trecina Hrvatske unistena, okupirana, i da je velikosrpska politika prebacila efektive jugoarmije u BiH odnosno da je pocetak rata u BiH bio samo pitanje dana, datuma.

Naravno, tom pricom "e moji Hrvati/Muslimani, kako ste pogrijesili referendumom" se ujedno i abolira velikosrpska agresija, odnosno krivica za rat se prebacuje na stranu muslimana/Hrvata, kako koja verzija vec ide.

Srbi imaju dvije verzije, ili je kriv Alija "jer je povukao potpis sa Lisabonskog sporazuma", ili je kriv Franjo "jer je nagovorio Hrvate na referendum", a okvirno je krivac Amerika koja je antisrpskom politikom gurnula BiH u "bratoubilacki rat".

Inkvizitor
28-02-2017, 16:20
Kako rekoh, Zriki na svom twitter profilu napise kako su RS, FBiH i RH tri drzave hrvatskog naroda a on se u RS osjeca najslobodnije.

Covjek je notorni srbofil, uostalom nije li se hvalisao slikama sa procetnickog derneka na Guci, gdje on uziva u drustvu plastificiranih srbijanskih sponzorusa, starleta, ukratko olosa.

Uspio je pod svoje skute privuci veliki broj mladjih Hrvata, koji vecinom i ne pamte Domovinski rat jer su ili rodjeni tijekom njega ili nakon njega, ili su tada piskili u pelene. Iskoristio je frustracije BiH Hrvata prema stanju u drzavi, odsustvu osnovnih prava hrvatskog naroda, da bi im usadio u glavu kako ih je RH izdala, a Dodik i RS Hrvatima nude spas i suradnju. A ono, ljubav i emocije.

Na zalost, mnogi Hrvati padaju na te gluposti, mi smo takav narod, mi imamo jednog Jeleca koji je veci turkofil nego vecina mujaga, pa sto ne bi imali i ponekog Zrikija. Nije Matos bezveze napisao onaj poznati stih, i ne postoji slucajno teza o servilnim konjusarima. Hrvati imaju previse takvih spodoba, zato i nismo imali drzavu 1000 godina a i ova danas je vise cudo nego bilo sta drugo. Cudo nad cudima, pita od govana spravljena, skoro pa bukvalno.

Ja ne vidim problem da se zriki kao srbofil osjeća najslobodnije u tzv RS. ni prvi ni zadnji Hrvat koji se dobro osjeća u četnikistanu. kad bi nih sad sve nabrajao..od Igor Mandića do Miljenka jergovića, preko njegove spisateljice Rudan,,pa prešlo bi ograničenje po postu.

crni bombarder
28-02-2017, 16:23
Oni se tamo osjecaju rastereceni, slobodni, treba samo pogledati Mandicevo ili Rudankino orgijanje po beogradskim tv studijima, rigaju mrznju prema Hrvatskoj i Hrvatima, valjda dodju na svoje i otvore dusu.

Mandiceva demagogija je crnja od Seseljeve, bukvalno receno. Rudan nije daleko.

Izgubljene jugoslavneske duse u bespucima aktualne zbilje.

Crni Božo
28-02-2017, 19:44
1. BiH nikada neće biti cjelokupno hrvatska, kao što niti muslimani koji obitavaju na području BiH nikada neće stvoriti hrvatsku nacionalnu svijest (nego samo i jedino osjećaju pripadnost tursko-islamskom društvenom krugu), dakle nekakvom "dodrinašenju" nema mjesta u ozbiljnim političkim razgovorima o budućnosti hrvatskog naroda.

2. BiH u nekakvom unitarnom, federaliziranom i izmješanom obliku nikako ne ide u korist najmanjem konstitutivnom narodu kao što je hrvatski.

3. Hrvati u BiH danas, nakon svih ratnih i političkih zbivanja nakon raspada Jugoslavije, mogu polagati pravo samo na onaj teritorij koje je zadržala i zauzela HVO (plave nijanse na ovoj karti http://oi67.tinypic.com/spxliv.jpg).

4. Na ostalim područjima Hrvati do raspada BiH moraju imati konstitutivna prava kao i svih ostali BiH građani, ali nikada neće moći biti odvojeni u nekakav hrvatski entitet, niti u konačnici pripojeni RH.

5. To što određeni broj populacije nemože biti pripojen hrvatskom entitetu nebi trebalo spriječiti BiH Hrvate i hrvatsku politiku da se bori za samoodređenje hrvatskih područja u BiH, niti bi zbog toga trebali ići niz dlaku velikobošnjačkoj, unitarističkoj politici koja želi dominirati na cjelokupnom BiH teritoriju kao nekada, u davna vremena aga i begova u otomanskom sandžaku Bosna.

Inkvizitor
28-02-2017, 21:10
Ja uopće ne mogu dokučit što ti to nama pišeš i što imputiraš.

Mislim kad mi dođe netko ovdje solit pamet s brloga gdje se katolička crkva naziva pedofilsko-sotonističkom sektom i gdje orgija onaj najprimitivniji četnički klatež..e to je već bezobrazluk.

Crni Božo
28-02-2017, 21:57
Gore je jedan forumaš počeo pričati nešta o Višegradu, pa me to potaknulo na onaj gore post, koji bi vrag i zbog koga bi Hrvatsku i Hrvate (bilo u BiH ili RH) trebalo brinuti podrinje i četnici u Višegradu.

No uglavnom, rekao bih da smo mi četnički ološ na našim teritorijima porazili, te da nam onih 150-ak tisuća rapidno opadajućeg broja nebi trebalo činiti preveliku ugrozu, naravno, njihovi zaostatci na društveno-kulturnom miljeu su druga priča, za koju treba vremena.

Sa druge strane, milijun i pol Bošnjaka/Muslimana zaista predstavlja realnu ugrozu za opstojnost hrvatskog naroda na onim područjima BiH gdje su se uspjeli održati prilikom raspada Jugoslavije, jednostavno nemogu shvatiti kako vam to nije jasno, i kako se na Srbe gleda kao da su crni vrag, a na Muslimane skoro kao na prijatelje koji našem narodu samo želi dobro, evo jedna mala informacija, ne žele nam nešto posebno dobro niti jedni, a bogami niti drugi.

Puntar2.0
28-02-2017, 22:00
1. BiH nikada neće biti cjelokupno hrvatska, kao što niti muslimani koji obitavaju na području BiH nikada neće stvoriti hrvatsku nacionalnu svijest (nego samo i jedino osjećaju pripadnost tursko-islamskom društvenom krugu), dakle nekakvom "dodrinašenju" nema mjesta u ozbiljnim političkim razgovorima o budućnosti hrvatskog naroda.

2. BiH u nekakvom unitarnom, federaliziranom i izmješanom obliku nikako ne ide u korist najmanjem konstitutivnom narodu kao što je hrvatski.

3. Hrvati u BiH danas, nakon svih ratnih i političkih zbivanja nakon raspada Jugoslavije, mogu polagati pravo samo na onaj teritorij koje je zadržala i zauzela HVO (plave nijanse na ovoj karti http://oi67.tinypic.com/spxliv.jpg).

4. Na ostalim područjima Hrvati do raspada BiH moraju imati konstitutivna prava kao i svih ostali BiH građani, ali nikada neće moći biti odvojeni u nekakav hrvatski entitet, niti u konačnici pripojeni RH.

5. To što određeni broj populacije nemože biti pripojen hrvatskom entitetu nebi trebalo spriječiti BiH Hrvate i hrvatsku politiku da se bori za samoodređenje hrvatskih područja u BiH, niti bi zbog toga trebali ići niz dlaku velikobošnjačkoj, unitarističkoj politici koja želi dominirati na cjelokupnom BiH teritoriju kao nekada, u davna vremena aga i begova u otomanskom sandžaku Bosna.

Bozo, aj' pobroji koliko muslimana ima tu.:kez

Inkvizitor
28-02-2017, 22:02
Tko ovdje gleda na bosanske Muslimane kao prijatelje našem narodu. Na kojoj si to temi našao. Navedi jednu temu kao referencu. Navedi jedan post kao referencu.

ovo što si zadnje napisao, mi govorimo cijelo vrijeme i ne virimo iz ničije guzice , ni srpske, ni muslimanske.

Za što treba vremena. Da se srbofilstvo iskorijeni u hrvatskom narodu kao politička opcija. Oni vladaju hrvatskom medijskom a i drugim scenama u Hrvatskoj. Nisu problem samo Srbi nego srbofili u Hrvatskoj. I u BiH. Koji misle da su se Srbi iz vukova najedanput pretvorili u janjce.

Ne znam što ti od nas ovdje očekuješ..srbofiliju, propagiranje četništva na ovom forumu?

Inkvizitor
28-02-2017, 22:05
Bozo, aj' pobroji koliko muslimana ima tu.:kez

Nitijedan. baš čudno za forum gdje nas nazivaju promuslimanima. Dok tamo odakle dolaze musliman ih ladno naziva kockoglavim primitivcima a katoličku crkvu, onako kako sam naveo, ne želim više ponavljat te bljuvotine.

Srbi propagirjau četništvo. psuju ustaške majke. Ako je išta sramota hrvatskog naroda onda su to oni. Bez mrve časti, ponosa i dostojanstva.

Puntar2.0
28-02-2017, 22:12
Gore je jedan forumaš počeo pričati nešta o Višegradu, pa me to potaknulo na onaj gore post, koji bi vrag i zbog koga bi Hrvatsku i Hrvate (bilo u BiH ili RH) trebalo brinuti podrinje i četnici u Višegradu.

No uglavnom, rekao bih da smo mi četnički ološ na našim teritorijima porazili, te da nam onih 150-ak tisuća rapidno opadajućeg broja nebi trebalo činiti preveliku ugrozu, naravno, njihovi zaostatci na društveno-kulturnom miljeu su druga priča, za koju treba vremena.

Sa druge strane, milijun i pol Bošnjaka/Muslimana zaista predstavlja realnu ugrozu za opstojnost hrvatskog naroda na onim područjima BiH gdje su se uspjeli održati prilikom raspada Jugoslavije, jednostavno nemogu shvatiti kako vam to nije jasno, i kako se na Srbe gleda kao da su crni vrag, a na Muslimane skoro kao na prijatelje koji našem narodu samo želi dobro, evo jedna mala informacija, ne žele nam nešto posebno dobro niti jedni, a bogami niti drugi.

Bozo, najozbiljnije. Ima redoslijed stvari, stvar od nekud krece, a kad riba smrdi od glave ne moze biti dobro. Prosjecan poskoklija voli se rugati desnicarima kako su blesavi sto spominju levoliberale, filojugoslavene, antifa trutlavce, pupovceve narikace itd. itd.

Sto poskoklije ne shvacaju je da nema drzavotvorne politike bez suzbijanja svih tih struja, koje rade protiv interesa jake, hrvatske i zastitnicke politike, kako za HB Hrvate, tako i za sve ostale.

Nece nikad jedan Plenkovic, Milanovic, Pusicka itd. itd. stati Muslimanima na vrat. Nikad, pa ni tad.

A prosjecan poskoklija to misli, i trazi, neka u RH dolazi sve sto hoce na vlast, makar sam Vucic, glavno da daje imaginarnu podrsku.

Stavri ne funkcioniraju tako, valja orbanizacija hrvatskog drustva, mozda se dragi Bogo smiluje pa i nama jednog takvog dadne.

Poskoklije i daidze su dvi strane iste kovanice ,a tu nema daidza, Bozo.

st.anger
28-02-2017, 22:54
Gore je jedan forumaš počeo pričati nešta o Višegradu, pa me to potaknulo na onaj gore post, koji bi vrag i zbog koga bi Hrvatsku i Hrvate (bilo u BiH ili RH) trebalo brinuti podrinje i četnici u Višegradu.

No uglavnom, rekao bih da smo mi četnički ološ na našim teritorijima porazili, te da nam onih 150-ak tisuća rapidno opadajućeg broja nebi trebalo činiti preveliku ugrozu, naravno, njihovi zaostatci na društveno-kulturnom miljeu su druga priča, za koju treba vremena.

Sa druge strane, milijun i pol Bošnjaka/Muslimana zaista predstavlja realnu ugrozu za opstojnost hrvatskog naroda na onim područjima BiH gdje su se uspjeli održati prilikom raspada Jugoslavije, jednostavno nemogu shvatiti kako vam to nije jasno, i kako se na Srbe gleda kao da su crni vrag, a na Muslimane skoro kao na prijatelje koji našem narodu samo želi dobro, evo jedna mala informacija, ne žele nam nešto posebno dobro niti jedni, a bogami niti drugi.

Visegrad sam spomenuo radi onoga skupa sto je bio nedavno. Mislim da to dobro oslikava stanje na podrucju RSa.

Republikanac
06-03-2017, 17:06
Koje je rješenje za BiH?

Rješenje sam spomenuo na zasjedanju HNS-a, a to je sporazumni razvod braka. Očigledno je da ovo ne ide. To ne znači da netko želi dijeliti BiH ili priklanjati se Hrvatskoj ili Srbiji, nego jednostavno prihvatiti činjenicu da svi polažemo jednako povijesno, ali različito emotivno i kulturološko pravo na BiH i da se teritorijalno i administrativno podijelimo unutar četiri bh zida. Razvod nikada nije bezbolan, ali može biti pošten i ako želimo funkcionalnu BiH moramo sebi priznati da je to jedino rješenje. Ovaj cirkus traje predugo, a cijena koju svakim danom plaćamo postaje sve veća i veća. Demografija nam to potvrđuje.

Dnevnik.ba (https://goo.gl/eAHZaY)

west
06-03-2017, 19:49
celo je najjaci :)

kiša
07-03-2017, 14:28
Dnevnik.ba (https://goo.gl/eAHZaY)

ima rješenja, problem je što nema političara koji bi nudili prava rješenja

kiša
07-03-2017, 14:29
celo je najjaci :)

dobar, do sada se pokazao kao konstruktivna oporba ( ili barem naznaka iste ) , radi svojih stavova kritike HDZ-a izložen je žestokim kritikama a govori se kako njegova supruga ne uspijeva pronaći stalan posao ( profesorica Njemačkoga jezika ) dok se njene puno mlađe kolegice zapošljavaju

goran2hr
27-03-2017, 17:24
Ne bi se složio s tobom oko Loše. Ono o zubalu je bilo glupo i nepromišljeno ali to mu je i jedini gaf za koji ja znam. Sve ostalo što je ikad rekao je bilo "spot on". Meni je žao što likovi poput Dražen Travaša će na lokalnim izborima glasat za predstavnika HDZ-a dok Plenkoviću opravdano jebu mater na sav glas di god stignu.

Ovo sa zubalom mi je komično, ali nije mi jasan njegov čudnovat stav protiv 3. (hrvatskog) entiteta. No u cjelini - daleko više pozitivan, nego negativan lik.

Picaferaj
27-03-2017, 18:02
Ovo sa zubalom mi je komično, ali nije mi jasan njegov čudnovat stav protiv 3. (hrvatskog) entiteta. No u cjelini - daleko više pozitivan, nego negativan lik.

Meni je iako se ne slažem s tim stavom. On misli da će treći entitet zacementirat granicu Srbije skoro do Zagreba. I nije sasvim u krivu.

crni bombarder
27-03-2017, 20:07
I da cementira granice Srbije kod Dvora na Uni i Kostajnice, kakve to veze ima? hrvatska granica kod Iloka je jednako blizu Beogradu, i sta sad.

To je jeftina prica primjerenija bosnjackim "dusebriznicima" koji na svaku inicijativu za poboljsanjem statusa Hrvata u BiH odgovaraju "zabrinutoscu" za Hrvate u RS-u i "priblizavanjem Srbije Zagrebu".

Ta mu prica nikako ne stoji. Hrvatima je trenutno Srbija problem broj tri ili cetiri, postoje puno veci problemi unutar Hrvatske.

Inkvizitor
27-03-2017, 20:36
Zašto je Lošo protiv trećeg entiteta. jer time misli da bi Srbi zacementirasli svoj status u BiH i da bi tzv RS bila desntirana preko Drine i služila kao odskočna daska daljnjim srpskim pretenzijama što nije daleko od istine. Oni i ne kriju ni s jedne strane Drine da im je to cilj. Paradoksalno ali to isto misli i Mesić.

Treći entitet za Hrvate. Fino. Lijepa ideja ali u njemu može biti samo Hercegovina i to zapadna. Završje i to je to. Realno Bosna ostaje bez Hrvata, polako cure..čak i da budu u diskontinuitetu u trećem entitetu..opet bi iscuirli..

Tuđman navodno nije htio samo Hercegovinu u Hrvatskoj a kamoli da bude samo entitet.

Tko je vraćao Mrkonjić i Šipovo Srbima..s njima bi bila posve druga priča..direktna veza sa Jajcem i dalje prema Srednjoj Bosni..Hrvatska politika je poražena u Daytonu..pobjeda je pretvorena u poraz..a srpski poraz na kraju rata u epohalnu pobjedu..

Ja se ne slažem da Srbi nisu problem..jesu..čak i ovako malobrojni..a kad se još udruže sa republikosrpsklijama..to je opasan problem..a još kad se udruže s domaćim srbofilima..nema većeg problema..

Puntar2.0
27-03-2017, 20:55
U biti je to borba Srba i Muslimana, i prioritet hrvatske politike mora biti izigravati jedne protiv drugih dok je moguce, jer ako Srbi odu Muslimani ce jurisati na Hrvate u toj drzavi. 100%

Hrvati moraju biti pripremljeni na odcjepljenje srba, ali pomagati indirektno il direktno, ni pod razno.

Uz to konacno povecavati pritisak na Muslimane sa strane RH.

crni bombarder
27-03-2017, 23:00
Republika S. je vec cementiran projekt, to vise nitko ne moze srusiti, ne vidim sta tu Hrvati mogu uraditi ili sprijeciti po tom pitanju.

Pristati na unitarnu BiH?

Uostalom, sve i da se pita BiH Hrvate, zasto bi oni po tko zna koji put poturali svoja ledja za Hrvatsku. Dosta je i toga bilo, ako cemo realno. Ali ne pita ih se, kad sa stola uklonimo sve kretenske teze o Karadjordjevu, podjeli Bih, salvetama i slicno, ostaje puka cinjenica da je medjunarodna zajednica podijelila Bih i amenovala RS. Sve drugo je naprdivanje, uz pivu ili kavicu, nista vise od toga.

Off topic.

Sto se tice Esih, ako uzme 10%, da se lupa u dupe od srece, i svi mi (koji se nadamo da hrvatski narod nije bas totalno zaglupio)

Picaferaj
27-03-2017, 23:19
Republika S. je vec cementiran projekt, to vise nitko ne moze srusiti, ne vidim sta tu Hrvati mogu uraditi ili sprijeciti po tom pitanju.

Pristati na unitarnu BiH?

Uostalom, sve i da se pita BiH Hrvate, zasto bi oni po tko zna koji put poturali svoja ledja za Hrvatsku. Dosta je i toga bilo, ako cemo realno. Ali ne pita ih se, kad sa stola uklonimo sve kretenske teze o Karadjordjevu, podjeli Bih, salvetama i slicno, ostaje puka cinjenica da je medjunarodna zajednica podijelila Bih i amenovala RS. Sve drugo je naprdivanje, uz pivu ili kavicu, nista vise od toga.

Off topic.

Sto se tice Esih, ako uzme 10%, da se lupa u dupe od srece, i svi mi (koji se nadamo da hrvatski narod nije bas totalno zaglupio)

U BiH ništa nije zacementirano. Jer će planut rat prije ili poslije. I to između Muslimana koji neće pustit Srbe da se odcijepe. A odcjepljenje je Srbima glavni i jedini cilj. A kad plane....svašta se more dogodit osim preživljavanja zapadnog dijela srpske

Inkvizitor
27-03-2017, 23:24
Republika S. je vec cementiran projekt, to vise nitko ne moze srusiti, ne vidim sta tu Hrvati mogu uraditi ili sprijeciti po tom pitanju.

Pristati na unitarnu BiH?

Uostalom, sve i da se pita BiH Hrvate, zasto bi oni po tko zna koji put poturali svoja ledja za Hrvatsku. Dosta je i toga bilo, ako cemo realno. Ali ne pita ih se, kad sa stola uklonimo sve kretenske teze o Karadjordjevu, podjeli Bih, salvetama i slicno, ostaje puka cinjenica da je medjunarodna zajednica podijelila Bih i amenovala RS. Sve drugo je naprdivanje, uz pivu ili kavicu, nista vise od toga.

Off topic.

Sto se tice Esih, ako uzme 10%, da se lupa u dupe od srece, i svi mi (koji se nadamo da hrvatski narod nije bas totalno zaglupio)

Entitet u kojem se rađa oko 8 000 Srba godišnje a drži pola BiH zacementiran.

Kako da ne.


Hrvatska nikad ne smije dopustit da zapadni dio RS bude dio ikakve srpske države. istočni dio eto njima i Muslimanima. Do tu je negdje i dopirao hrvatski etnički prostor do dolaska osmanlija..iako ima teorija da je išao sve do Drine..( provincija Bosna Srebrna).

I to nije nikakvo podilaženje Sarajevu nego briga za svoje nacionalne interese. Hrvati u BiH ne mogu sami.

Inače 10% bi bio poraz..ništa ispod 20% nije dobitak..čak ni to nije ikakav dobitak nego samo nesramoćenje.

crni bombarder
28-03-2017, 12:26
Koliko god Srba izumire, nestaje, odlazi, Hrvata jos i vise.

Pa i bosnjaka.

Ta prica o izumiranju, takodje je tipicna bosnjacka mantra. Oni se loze na natalitet.

Hrvati u BiH ne mogu sami, ali Zagreb se bas slomi da im/nam pomogne. Nemojte nam vise pomagati tako vam svega, sto bi se reklo.

Nije ovo Zriki prica, samo cinjenice, BH Hrvati su za Zagreb, sdpova ili hdzova vlada nebitno, zadnja rupa na svirali. Sto je sramota. I zasto bi onda BH Hrvate bilo briga gdje zavrsava zapadna Srbija. Zavrsava nam srpska Hercegovina par kilometara iznad Dubrovnika, pa sta da radimo. Zasto je samo Zagreb bitan.
Da ne govorim o zapadnoj Bosni kao strateskom zaledju Dalmacije, taj isti Zagreb je dopustio da se Srbija vrati u Drvar, Grahovo, dok su Tudjman i Susak bili zivi nije to tako moglo ali danas... ne daju nam katolicku crkvu u Drvaru, Zagreb suti niti ih interesiraju takve skandalozne pojave.. kao ni ove njihove isprdke u Livnu.. i sad da brinem o Zagrebu, boli me k.

Esihici sve najbolje, svakako, da pobijedi nitko sretniji od mene.

Inkvizitor
28-03-2017, 12:34
Koliko god Srba izumire, nestaje, odlazi, Hrvata jos i vise.

Pa i bosnjaka.

Ta prica o izumiranju, takodje je tipicna bosnjacka mantra. Oni se loze na natalitet.

Hrvati u BiH ne mogu sami, ali Zagreb se bas slomi da im/nam pomogne. Nemojte nam vise pomagati tako vam svega, sto bi se reklo.

Nije ovo Zriki prica, samo cinjenice, BH Hrvati su za Zagreb, sdpova ili hdzova vlada nebitno, zadnja rupa na svirali. Sto je sramota. I zasto bi onda BH Hrvate bilo briga gdje zavrsava zapadna Srbija. Zavrsava nam srpska Hercegovina par kilometara iznad Dubrovnika, pa sta da radimo. Zasto je samo Zagreb bitan.
Da ne govorim o zapadnoj Bosni kao strateskom zaledju Dalmacije, taj isti Zagreb je dopustio da se Srbija vrati u Drvar, Grahovo, dok su Tudjman i Susak bili zivi nije to tako moglo ali danas... ne daju nam katolicku crkvu u Drvaru, Zagreb suti niti ih interesiraju takve skandalozne pojave.. kao ni ove njihove isprdke u Livnu.. i sad da brinem o Zagrebu, boli me k.

Esihici sve najbolje, svakako, da pobijedi nitko sretniji od mene.

I što sad da radimo, ne kužim da aplaudiramo Srpskoj i to kad se Dodik postroji s Vučićem i priča o milijun ubijenih Srba u Jasenovcu. ne kužim..Srbija riga na vatru na Hrvatsku ali eto ovi iz tzv Republike Srpske oni su kao drugačiji, oni su ono s nama.

Je, svi se iseljavaju ali ti koji imaju 8 000 rođenih imaju pola Bih a ovi koji imaju 20 000 rođenih imaju drugu polovinu Bih. To je neodrživo.

Iseljavaju Muslimani ali oni još imaju kakav takav plus. Mi i Srbi ga nemamo. Samo moratlitet veći od nataliteta i još plus iseljavanje. Oni imaju bar natalitet još uvijek veći od mortaliteta bar nešto pozitivno, nije kao rnaije ali još uvijek je plus..


Vlast u Hrvatskoj se nije brinula za Hrvate u Hrvatskoj a kamoli će se brinuti sa Hrvate u BiH. A nije se brinulo ni domaće ..ono iz BiH..što radi tamo hrvatska vlast u hrvatskim kantonima, i hrvatski načelnici..samo uhljebizam..samo sitni vlastiti interesi..sve ko u Hrvatskoj samo na mikro razini..

kiša
28-03-2017, 13:24
Republika S. je vec cementiran projekt, to vise nitko ne moze srusiti, ne vidim sta tu Hrvati mogu uraditi ili sprijeciti po tom pitanju.

Pristati na unitarnu BiH?

Uostalom, sve i da se pita BiH Hrvate, zasto bi oni po tko zna koji put poturali svoja ledja za Hrvatsku. Dosta je i toga bilo, ako cemo realno. Ali ne pita ih se, kad sa stola uklonimo sve kretenske teze o Karadjordjevu, podjeli Bih, salvetama i slicno, ostaje puka cinjenica da je medjunarodna zajednica podijelila Bih i amenovala RS. Sve drugo je naprdivanje, uz pivu ili kavicu, nista vise od toga.

Off topic.

Sto se tice Esih, ako uzme 10%, da se lupa u dupe od srece, i svi mi (koji se nadamo da hrvatski narod nije bas totalno zaglupio)

ništa nije cementirano, pa i ova posljednja rezolucija EU daje naglasak na federalno uređenje čitave BiH. Prosrpske struje su si dale truda promovirati svoje viđenje i skratile prostor samo na jedan entitet -FBiH

Crni Božo
28-03-2017, 14:02
Vi niste normalni, muslimani i kojekakve "daidže" 25 godina u BiH sustavno rade na uništavanju i obespravljivanju Hrvata, a vama su puna usta Srba, i još kao najveći dodrinaši sanjate o nekakvim Banja Lukama i bosni srebrenoj u situaciji gdje je Hrvata u BiH 400 tisuća, Muslimana barem 1.6 milijuna (i jedina veza koju osjećaju je ona sa turskom i arapskom braćom po vjeri), a Srba zapadno od Brčkog oko 800 tisuća.

Puntar2.0
28-03-2017, 15:10
Najbolje bi bilo da ides lobiirati kod Srba da skupe muda i potegnu kartu neovisnosti, jer nahuskavati Hrvate na odcjepljenje je samoubojstvo dok se Srbeki smijuci povlace iz te nakaze od drzave, a Muje i njihov vrh se bacaju na ono Hrvata sto je ostalo.

Sto tu nije jasno? Prozivaj Srbe da su picketurine, sto de facto i jesu, ako hoce drzavu pustat ce krv protiv Muja, ako nece, Hrvati ce se morati pobrinuti da se zakrve sto temeljnije.

Sto nije jasno da Hrvati ispadaju budale ako se upuste u igricu Dodika, koji trazi budale da pokrenu raspad, a on moze izaci dzaba.

E pa nece, kao prvo ju ne trazi ozbiljno, kao drugo nece Hrvati platiti ceh za srpski interes.

Inkvizitor
28-03-2017, 15:32
Virusitits hercegsrpksitis poskokitis..to je dijagnoza.

A ostalo..Srba u cijeloj Bih jedva da ima preko 800 000 a kamoli zapadno od Brčkog..dakle virus hercegsrpkititititis Šušnjaritis opasno eskalira te poprima ozbiljne oblike

osnovni sindrom tj indikacija oboljenja od srpskitisa je bjesomučno izmišljanje, preuveličavanje i podmetanje teza.

Crni Božo
28-03-2017, 15:47
Naravno da treba pravilno posložiti strategiju i prioritete.

U trenutnom "statusu quo" jedini cilj kojem hrvatska politika u BiH može i treba težiti su hrvatska izborna jedinica, te načela federalizma koja bi spriječila daljnju majorizaciju Hrvata od strane velikobošnjačke politike (pa makar koristili i nekakve dogovore sa srpskom stranom prilikom toga).

A što se eventualnog budućeg raspada BiH tiče, to mogu pokrenuti samo i jedino Srbi uz potporu rusko-kineskog dijela međunarodne zajednice.
I tada se hrvatska politka treba pravilno postaviti (prema načelima real-politike), te ići u konačno razdvajanje od Muslimana.
Znači u takvoj situaciji nipošto ne smijemo pasti u zamku nekakvog rusko-američkog proxy rata, i boriti se za nekakvo očuvanje objektivno propale BiH (kao pokušaja "Juge u malom"), što bi išlo u korist samo i jedino muslimanske ideje dominacije većinskog naroda putem unitarizma.


Btw. ako možete prebacite ovaj moj i puntarov post na temu o samoodređenju Herceg Bosne.

sagitarius
28-03-2017, 16:01
Vi niste normalni, muslimani i kojekakve "daidže" 25 godina u BiH sustavno rade na uništavanju i obespravljivanju Hrvata, a vama su puna usta Srba, i još kao najveći dodrinaši sanjate o nekakvim Banja Lukama i bosni srebrenoj u situaciji gdje je Hrvata u BiH 400 tisuća, Muslimana barem 1.6 milijuna (i jedina veza koju osjećaju je ona sa turskom i arapskom braćom po vjeri), a Srba zapadno od Brčkog oko 800 tisuća.

Čekaj malo kome su usta puna Srba, de to malo pojasni i budi ljubazan pa pojasni i to o "nekakvim bosnama srebrenim", "Banja Luci" o kojim navodno ovdje netko sanja.
Za daidže je poznata stvar da su šuperine, ali nisu svi franjevci u BiH "daidže"i odjebi sa generaliziranjem koje brutalno liči na seljačko iživljavanje usljed nepoznavanje stanja u BiH, posebice u središnjoj Bosni.

Puntar2.0
28-03-2017, 19:38
Naravno da treba pravilno posložiti strategiju i prioritete.

U trenutnom "statusu quo" jedini cilj kojem hrvatska politika u BiH može i treba težiti su hrvatska izborna jedinica, te načela federalizma koja bi spriječila daljnju majorizaciju Hrvata od strane velikobošnjačke politike (pa makar koristili i nekakve dogovore sa srpskom stranom prilikom toga).

A što se eventualnog budućeg raspada BiH tiče, to mogu pokrenuti samo i jedino Srbi uz potporu rusko-kineskog dijela međunarodne zajednice.
I tada se hrvatska politka treba pravilno postaviti (prema načelima real-politike), te ići u konačno razdvajanje od Muslimana.
Znači u takvoj situaciji nipošto ne smijemo pasti u zamku nekakvog rusko-američkog proxy rata, i boriti se za nekakvo očuvanje objektivno propale BiH (kao pokušaja "Juge u malom"), što bi išlo u korist samo i jedino muslimanske ideje dominacije većinskog naroda putem unitarizma.


Btw. ako možete prebacite ovaj moj i puntarov post na temu o samoodređenju Herceg Bosne.

Rusko- americkog proxy rata nece biti, jer su stvari malo slozenije, citan da Dodik daje potporu Vucicu, koji je sve, samo ne ruski igrac.

Ta potpora se dala izcitati vec ranije, dok je trajala rafaljna paljba tih likova, a za cilj su izabrali Hrvatsku.

Tu su najslozniji, dok Srbijanci paljbu na Muslimane svode na minimum.

Slazemo se da Hrvatska mora maximirati podrsku HB Hrvatima. Itekako se slazemo.

Slazemo se i da je Hrvatima potribna izborna jedinica.

Di se ne slazemo je dogovaranje sa Srbima, jer oni pod dogovaranje podrazumijevaju zajeb Hrvata.

Meni nije jasno kako ce oni pomoci uspostaviti treci. Stavljajuci politicki pritisak na Zagreb, kako to rade poskoklije i dodikovci.

Sto si dobija od toga? Da Srbi odterete sebe jos dalje, stavljajuci fokus na hrvatsko-muslimanski sukob. Ko ti kaze da oni nece pcoeti spiku mi branimo Muslimane od ustasa, kao Mladic onomad.

Kako ce oni odrediti u federaciji stvari?
I ko kaze da oni to hoce? Ko njima garantira da ce ta rs onda ostati netaknuta.

Ima tu jako, jako puno upitnika sto se tice te suradnje sa srbima.

Crni Božo
28-03-2017, 21:15
Nekakvi dogovori između srpskih i hrvatskih političara na razini BiH mogu biti korisni samo i jedino kao određena pomoć u održavanju trenutnog statusa quo, odnosno zadržavanja političkih prava i konstitutivnosti određenih Daytonskim sporazumom (kao obrana od velikobošnjačkog unitarizma), apsolutno ništa više.

Provedba strukturnih promjena koje bi išle na korist hrvatskog naroda, to sa Srbima nema nikakve veze, nego je tu potreban značajan pritisak raznoraznih međunarodnih faktora (EU, SAD), kako bi primjerice ostvarili tu željenu izbornu jedinicu, te se obranili od bošnjačkih podvala i preglasavanja.

A što se nekakve budućnosti tiče, ako Srbi u određenom (njima povoljnom trenutku) vide priliku za otcjepljenje, Hrvati u BiH (i RH) će imati dvije opcije:
- boriti se zajedno sa Bošnjacima u nekakvom američko-ruskom proxy ratu kontra Srba kako bi to otcjepljenje RS spriječili
- ići na odvajanje hrvatskih dijelova teritorija FBiH, te konačni raspad mini-jugoslavije (BiH), što bi vjerojatno značilo sukob sa Bošnjacima

E sad, prema načelima brige za dobrobit hrvatskog naroda, najrazumnija opcija bi bila ići na odvajanje hrvatskih krajeva BiH, da konačno svaki narod može krenuti svojim putem, no bojim se da bi pogotovo u RH bio ogroman broj kompleksaša (dodrinaša) kojima je srpska Banja Luka jednostavno neprihvatljivo blizu hrvatskom Zagrebu, i koji bi radije pravili nova savezništva i ponovno spajali zastave sa velikobošnjacima.

Općenito mi je fascinantno da danas pitate bilo kojeg RH domoljuba jel Jugoslavija valjala, odmah bi rekli da je to bila tamnica naroda za Hrvate, ali ti isti RH domoljubi nemaju nikakav problem, ni trunke grižnje savjesti reći da im je bolje ostaviti 400 tisuća BiH Hrvata u istoj takvoj tamnici naroda, Bosni i Hercegovini, jer se "boje Srbije u Banja Luci".
Taj način razmišljanja mi je iznimno gadljiv i nikako ga nemogu prihvatiti, niti shvatiti.

Inkvizitor
28-03-2017, 21:45
Ako u hrvatskom narodu postoje kompleksaši ( a postoje) to su oni koji bi pušili srpske kite. I ne samo da bi oni pušili srpske kite nego bi natjerali druge da puše srpske kite.

Toliko o stanovitim kompleksima.

Srbi nemaju snage ni za kakvo odvajanje jer nestaju. Tzv RS genocidna tvorevina i fizički je rascijepljena na dva dijela.

Samo rashrvati mogu sekundirati Srbima u ostvarenju velikosrpskog ideala.

Osim toga onaj hrvatski dio koji bi se mogao odvojit to je samo od Livna do Stoca i možda još Glamoć i Grahovo.

A to je ono što je Alija nudio Tuđmanu a ovaj to odbio. Dakle to bi bilo sebično prema krajevima gdje su Hrvati manjina.

A što ne bi to napravili kad su tako lako zaboravili očišćene Hrvate iz genocidne tzv RS. jer lako je tuđim kurcem gologinje mlatiti. I time bi potvrdili tezu raznihh Hercegmrzitelja kako sebični Hercegovci žele sebe izvući iz BiH a ostatak prepustiti Srbima i Muslimanima.

Ništa ni nit ne razumiješ..prosuo si tu desetak teza i sa svake pobjegao čim te se nešto priupitalo, te ne znam kako ti se može nešto gadit što ne razumiješ.-

Inkvizitor
28-03-2017, 23:11
Gledao sam dio emisije Klopka na SBTV koja se odnosila na položaj Hrvata. Gostovali su ovaj mali Knezović, Prkačin, onaj Francisković ( ne znam što će on u toj emisiji) i neki stari Posavljak, politički totalno nepismena osoba.

Nisam gledao cijelu emisiju al ono što sam vidio..taj mali Knezović ne govori loše stvari, kao što ni Šušnjar ne govori loše neke stvari..ali kad on kaže ( a to je i Šušnjarova teza) mi nemamo sad problem sa Srbima nego sa Muslimanima. pa normalno da imaš problem s Muslimanima kad si s njima u federaciji. U RS te nema, odnosno nas nema, nemamo nikavih prava pa prema tome nema ni problema. Ako je to putokaz, da nas nema pa onda nema ni problema onda se to zove suicid ili samoubojstvo.

Jer onda mogu Muslimani komotno u Bosni ovako rezonirat..pa vidiš ti kako su se Hrvati lako pomirili što ih nema u tzv RS. Pa ajmo mi ko i Srbi napravit i Hrvati će reć..nema problema..nema nas pa nema ni problema.

Prkačin u svom stilu galamdžijski nikako da do kraja prizna da je usro motku sa svojim muslimanskofilstvom..kaže on dobre stvari ali ne može on do kraja, a zna on što je bilo i kako.

Fransicković lupeta u Židovima..potpuno van teme.

Najsmješnija je pojava nekog sjedog Posavca koji izgovara..ma kakvi mudžahedini nemaju oni šanse u Bosni..dakle čovjek je poptpuni analfabet..nije svjestan svoje nesvjesti..nakon odreda El Mujahid i tolikog njihovog djelovanja u BiH on tako nešto izgovara.

E to je tragika našeg naroda..onaj iz Posavine ne vidi mudžahedina onaj iz Srednje ne Bosne vidi četnika..to je raspolućeni narod..kao i u Hrvatskoj...nevjerovatno nešto..

Grunf
29-03-2017, 00:06
Tragicno je nase nerazumijevanje politicke stvarnosti i politickih ciljeva i akcija nasih susjeda. Srbi imaju jednu jedinstvenu strategiju stvaranja velike Srbije i politicke, kulturne i medijske elite Srba u regiji zajedno rade na tome. Potkopavaju druge narode i drzave i jacaju svoj narod i Srbiju. Na taktickoj razini koriste Hrvate i Bosnjake da bi ostvarili stratesku pobjedu.

Bosnjaci su isto tako jedinstveni u regiji u postizanju svoga cilja unitarne BiH. Koriste Hrvate i Srbe da postignu svoj strateski cilj.

Hrvati jedini izgleda imaju 5 razlicitih strategija ili je nemaju uopce pa politicke elite BH Hrvata vuku na jednu stranu, policke elite Hrvatske u drugu i tako sami sebi skodimo nasom nejedinstvenoscu.

Inkvizitor
29-03-2017, 00:12
Tragicno je nase nerazumijevanje politicke stvarnosti i politickih ciljeva i akcija nasih susjeda. Srbi imaju jednu jedinstvenu strategiju stvaranja velike Srbije i politicke, kulturne i medijske elite Srba u regiji zajedno rade na tome. Potkopavaju druge narode i drzave i jacaju svoj narod i Srbiju. Na taktickoj razini koriste Hrvate i Bosnjake da bi ostvarili stratesku pobjedu.

Bosnjaci su isto tako jedinstveni u regiji u postizanju svoga cilja unitarne BiH. Koriste Hrvate i Srbe da postignu svoj strateski cilj.

Hrvati jedini izgleda imaju 5 razlicitih strategija ili je nemaju uopce pa politicke elite BH Hrvata vuku na jednu stranu, policke elite Hrvatske u drugu i tako sami sebi skodimo nasom nejedinstvenoscu.

Tri Hrvata-četri stranke..nije to od jučer.

Inače tzv Bošnjaci ne koriste Srbe. Oni koriste pojedine Hrvate isto kao što i Srbi koriste pojedine Hrvate za svoje interese.

Doduše imaju i tzv Bošnjaci par svojih Srba ali oni imaju utjecaj kod Srba ko Nives Celzijus na Dorina Manzina.

Al da nesložnijeg naroda nema, to je fakt...ne samo na ovim područjima..

Crni Božo
29-03-2017, 00:19
OK, treba se vratiti na rat u BiH.
Do 90-ih godina BiH je bila kao "tigrova koža", gradovi su bili izmješani, selo jedno hrvatsko, drugo muslimansko, treće srpsko na par kilometara udaljenosti.
Onda se Jugoslavija raspala, i ti se narodi više nisu željeli držati za ručice, niti su više željeli "bratstvo i jedinstvo", Srbi su željeli pripajanje Srbiji, Hrvati Hrvatskoj, a Muslimani su željeli unitarnu BiH sa njihovom većinskom dominacijom.

U takvoj situaciji je sasvim normalno da se ide na nekakvo čišćenje zacrtanog teritorija, ma koliko god to ružno zvučalo, a Hrvati su što se BiH tiče ispali "naivni" i loše prošli jer je glavni cilj bila unitarna RH (dakle bez nekakve autonomne srpske krajine), pa se baš nije smjelo grlom u jagode, odnosno žešće potegnuti u BiH.

I u konačnici, Srbi su svoje u BiH očistili, imaju svoj entitet, te su na putu do onog primarnog cilja 90-ih.
Muslimani, odnosno današnji Bošnjaci, i dalje imaju svoj cilj unitarne BiH, ali su se u međuvremenu potrudili zapišati što je više moguće teritorija u svoju korist, i rezervni im je cilj dominacija nad cjelokupnom Federacijom (ako već nemože cijela BiH).
Mi Hrvati, kao što sam već rekao, smo iz razumljivih razloga ispali pomalo naivni, te držimo ono što danas držimo.

Nažalost, RS je danas etnički čista, a FBiH, entitet Hrvata i Bošnjaka je jednim dobrim dijelom još uvijek ostao kao ta famozna "tigrova koža", dakle izmješanog stanovništva, te nekakvo razdvajanje gotovo sigurno nebi prošlo bez sukoba manjeg ili većeg intenziteta.

Negativna stvar trenutne situacije, recimo za one kojima su srpski dio Brčkog, te zapadna RS "trn u oku", kao što sam već rekao, na tom području živi oko 800 tisuća Srba dobrog nataliteta (za područje Balkana), koji ne vide BiH kao svoju zemlju, nego prepreku do ujedinjenja sa Srbijom.
Zatim, na teritoriju FBiH živi 1,6 milijuna Bošnjaka, koji sanjaju o unitarnoj BiH, usto se ponukani Erdoganovim neo-osmanizmom sve više radikaliziraju, te bratime sa Turcima i Arapima.

A Hrvati, Hrvata je 400 tisuća, najmanji su narod, te usto jedini imaju slobodnu autocestu prema EU i zapadnoj Europi (EU putovnica).
U takvoj situaciji nekakva "samo sabura" taktika, odnosno zadržavanje statusa quo i tih Hrvata na duži period u BiH, ili utapanje u nekakvu unitarnu BiH zbog velikog straha od Srba doslovno znači žrtvovati i baciti u vjetar desetinu ukupnog broja hrvatskog naroda.

Ili recimo, zapadna RS je kao ogroman trn u oku, u očima desničara ti Srbi, odnosno četnici, valjda samo čekaju da stave čakiju u zube, te krenu preko Save sa ciljem da pobiju "ustaše".
A da se neznam, krene u čišćenje i osvajanje tog područja, zar zaista mislite da bi MZ samo stajala i gledala protjerivanje 800 tisuća ljudi, i kog bi tu naselili da i uspijemo u tom cilju, bliskoistočne arape?
Ljudi, uozbiljite se, mi nekakvih teritorijalno-etničkih sporova sa Srbima gotovo da i nemamo, šta je ko 90-ih očistio, očistio je i to je manje više zacementirano za naredno tisućljeće (a naravno da nezadovoljnih i onih protjeranih ima, da naglasim, i Hrvata, i Srba).

Sa druge strane, izmješanost između Hrvata i Muslimana u entitetu FBiH je poprilična, i to predstavlja ogroman politički problem, pogotovo u situaciji gdje Muslimani kao 4 puta brojniji tu vide priliku za asimiliaciju ili protjerivanje Hrvata, te zapišavanje cjelokupnog teritorija, i zapravo je cijela njihova post-ratna politička agenda posvećena tom i takvom cilju majorizacije BiH Hrvata kako bi im tamo zagorčali život i naveli ih na odlazak.

I u takvoj situaciji se hrvatski desničari znoje od straha pred Srbima, nekakvim četnicima kojih je 800 tisuća u polu ili gotovo potpunom okruženju 4,5 milijuna Hrvata, a u isto vrijeme bi dobar dio njih (ne svi, to treba naglasiti) bez problema prodao 400 tisuća Hrvata u nekakvu unitarnu velikobošnjačku BiH, sve zbog iracionalnog straha od one gore navedene srpske šake jada.
Rekao bih da iz te perspektive hrvatski domoljubi izgledaju kao poprilični strašljivci i kukavice.

Zaključak, mi se trebamo svim političkim sredstvima boriti za opstojnost hrvatskog naroda u BiH, te ako se pruži prilika što prije ići na izdvajanje hrvatskih teritorija BiH dok brojka od 400 tisuća nije postala 200, pa 100, a ne se bojati nekakvih četnika iz zapadne RS, niti razmišljati o nekakvim savezništvima sa velikobošnjačkim islamofašistima.

Ako to nemožete shvatiti, onda jbg. ali nemam više snage za dalju raspravu.

Puntar2.0
29-03-2017, 00:40
Bozo, sto je po tebi razlika izmedju Dodikovaca i SDSa sto se tice politike spram Hrvatima?

Inkvizitor
29-03-2017, 00:47
Ne možeš ti na lažima nikoga uvjerit. Ili na konstrukcijama.

Prvo slažeš da Srba ima 800 000 zapadno od Brčkog što bi značilo da ih istočno ima samo 200 000. Dakle osnovni preuvjet za ikakvu raspravu je to da prestaneš lagat i izmišljat.

Drugo. Nikakvi se hrvatski desničari ne plaše Srba..jer su hrvatski desničari pobjedili Srbe..nisu ih pobjedili cuclači srpskih kita..kužiš..nego je to samo slijed borbe protiv velikosrpstva. A to nije strah, nego dosljednost.

Treće..nikakva situacija u Hrvatskoj nije utjecala na situaciju Hrvata u Bih u toj mjeri da Hrvati stradaju. To što smo bili najmalobrojniji to već da.

Imali smo situaciju da je drugi po redu narod bio najnaoružaniji a najbrojniji je ionako u startu u prednosti.

Al sve to ne bi bilo tako loše da mudroseri nisu mudroserili nego da su uzeli puške u ruke pa nam se ne bi dogodilo sve što nam se dogodilo..

Ovdje nitko ne bi prodao 400 000 Hrvata u unitarnu Bih..nađi jedan takav post pa ga ovdje predoči..tu tezu je zastupao jedan budalaš s poskoka pa sam ga morao odstraniti s foruma jer nema mi ništa gadljivije kad netko laže i izmišlja...možemo se ne slagat možemo raspravljat ali lagat i podmetat nećeš..a ako nešto tvrdiš daj dokaz za to..

Dakle ovdje nema nikakvog podilaženja Muslimanima..nijedan post, nijedna tema..ako ima ti je nađi..dapače..ovdje se ukazuje i na srpski odnos prema Hrvatima a još više na muslimanski i razotkriva se..

To što vi na hercegsrpskoj ili na posokoku di vam četnici psuju majku ustašku, nemate trun dostojanstva..pa svoj jad projicirate na druge to je vaš problem..

nadam se da smo se razumjeli..

Crni Božo
29-03-2017, 00:49
@Puntar

I jedni, i drugi ne vole Hrvate i Bošnjake, no jedni (Dodikovci) su spremniji na dogovore sa Hrvatima kako bi zajebali Bošnjake, dok su drugi (SDS-ovci) spremniji na eventualne dogovore sa Bošnjacima kako bi zajebali Hrvate, mislim dakako na ovu trenutnu, status quo političku situaciju na razini BiH.

Crni Božo
29-03-2017, 00:55
Prvo slažeš da Srba ima 800 000 zapadno od Brčkog što bi značilo da ih istočno ima samo 200 000. Dakle osnovni preuvjet za ikakvu raspravu je to da prestaneš lagat i izmišljat.

https://www.citypopulation.de/php/bosnia-republikasrpska.php

Evo rezultata popisa 2013. RS dio (naravno da su brojke pomalo napuhane, no napuhavala su ih sva 3 naroda).
Pa možeš slobodno zbrojiti, ja sam došao do brojke od oko 800 tisuća ubrajajući 40-ak tisuća iz distrikta Brčko (dok je na istoku preostalih 500-tinjak tisuća).

Grunf
29-03-2017, 00:56
Bozo, mi se ne bojimo ni Srba ni Bosnjaka. Ne bi prodali Hrvate nikome od tih naroda i kaj je najbitnije, ne smatramo da ce nam guranje interesa Srba ili Bosnjaka donijeti ravnopravnost ili slobodu nego samo daljnju propast.

Dakle, samo i iskljucivo HR i HB i dijaspora, jedinstvena strategija kako u ratu tako i u miru. To nam je jedino donijelo slobodu. Povijest nas je naucila da guranjem interesa tudih naroda smo samo osakatili svoj.

Crni Božo
29-03-2017, 01:01
Činjenica koju treba shvatiti jest da mi danas iz BiH možemo izvući 10-12 tisuća kilometara kvadratnih (20-25%) teritorija naseljenog Hrvatima, za nekih 50-ak godina kada broj Hrvata padne na 250-300 tisuća, pitanje je koliko ćemo teritorija moći izvući, a za stotinjak godina bi mogli biti svedeni na manjinu sličnu onoj u Vojvodini (samo što bi nas ovdje u FBiH kinjili Bošnjaci).

Dakle to je okvir iz kojeg treba djelovati.

Grunf
29-03-2017, 01:10
Činjenica koju treba shvatiti jest da mi danas iz BiH možemo izvući 10-12 tisuća kilometara kvadratnih teritorija naseljenog Hrvatima, za nekih 50-ak godina kada broj Hrvata padne na 250-300 tisuća, pitanje je koliko ćemo teritorija moći izvući, a za stotinjak godina bi mogli biti svedeni na manjinu sličnu onoj u Vojvodini (samo što bi nas ovdje na teritoriju FBiH kinjili Bošnjaci).

Dakle to je okvir iz kojeg treba djelovati.

Bozo, oprosti, ali ovo kaj ti pricas su nebuloze. BiH je suverena drzava koja se moze raspasti na samo 2 nacina, dogovorom sva 3 naroda, a s obzirom na to da su Bosnjaci protiv, jedini nacin je nasilan rat. Jedino na taj nacin Hrvatsku moze eventualno dopasti toliko BiH. Tebi je okvir djelovanja rat? Kako si ti to zamislio, sutra Hrvatska objavi rat BiH i bude iskljucena iz medunarodne zajednice zbog agresije i vjerojatno zbombana od medunarodne zajednice?

Ne znas kaj pricas.

crni bombarder
29-03-2017, 01:26
Onog iJozu i na herceg srpskoj sprdaju, odnosno njegove teme. Izgleda to nije Susnjar, nego neka jos ludja zvjerka.

Sto se tice BiH, hrvatski interes je (paradoksalno) cjelovita BiH ali sa unutarnjim preuredjenjem. Srbi imaju svoj entitet, fizicki odredjen, pa mogu mantrati o otcjepljenju mada od toga nece biti nista jer nemaju oni podrasku izvana. Te njihove molitve upucene Moskvi, to je smijesno, Putin to ne jebe 1% niti ga oni interesiraju.
Rusiju interesira buducnost CG i Makedonije, tamo se lome koplja sa Amerikancima, i spremaju sukobi... BiH je poklopljena, protektorat, ali njima ostaje njihova RS pa makar kao entitet.

Mi se nesto kao borimo za neka prava, ali iskreno, sumnjam ja u sve to. Strance u sustini boli patka, njima je bitno da se ne talasa, ovi nasi proguraju nesto u EU parlamentu i to ostane mrtvo slovo na papiru.. zasto, zato sto US veleposlanstvo i dalje opsluzuje muslimanska lobi politika, Trump se nije pocesao u svezi veleposlanstva u Sarajevu, tu nikakvih smjena nije bilo. Ako to nije pokazatelj, ne znam sto jeste.
Mi njih trenutno ne interesiramo.

Hrvati bi, po meni, ostvarili veliki dio svojih prava, da imamo bolje od HDZ licemjera. Ali nemamo, BiH HDZ se ne razlikuje puno od HR HDZ-a, lopovi, karijeristi, demagozi, godinama pricaju o hrvatskim pravima ali sve ostaje na prici. Jedino gdje Covic i ekipa nesto djeluju, kada treba druati ljestve Dodiku... pokenjam im se ja na tu politiku.
Hrvati nemaju osnovno pravo, tv kanal na svom jeziku. BH Hrvati nemaju nikakva prava osim u nekim lokalnim okvirima, ali na entitetskom i drzavnom nivou duplo golo.

Nama u sustini nisu problem ni Srbi ni muslimani, koliko smo sami sebi.

Inkvizitor
29-03-2017, 01:41
Čuj on se poziva na popis iz 2013-te što je valjda najveća lakrdija od svih popisa objavljenih na svijetu ikad...po kojem Bih ispada da ima koliko skoro 4 milje stanovnika..a nema ni 3 milijuna Ja to tvrdim ima ohoho..

Da je dokaz da nema 3 000 000 stanovnika dokazuje niti 30 000 djece rođene po godini u oba entiteta..pa po tom broju ispada da Bih ima slabiji natalitet od Hrvatske što od kad se staistike rade niikad nije bilo.

I kako da ti onda raspravljaš s takvim lakrdijaškim argumentima.

Inkvizitor
29-03-2017, 01:51
Onog iJozu i na herceg srpskoj sprdaju, odnosno njegove teme. Izgleda to nije Susnjar, nego neka jos ludja zvjerka.

Sto se tice BiH, hrvatski interes je (paradoksalno) cjelovita BiH ali sa unutarnjim preuredjenjem. Srbi imaju svoj entitet, fizicki odredjen, pa mogu mantrati o otcjepljenju mada od toga nece biti nista jer nemaju oni podrasku izvana. Te njihove molitve upucene Moskvi, to je smijesno, Putin to ne jebe 1% niti ga oni interesiraju.
Rusiju interesira buducnost CG i Makedonije, tamo se lome koplja sa Amerikancima, i spremaju sukobi... BiH je poklopljena, protektorat, ali njima ostaje njihova RS pa makar kao entitet.

Mi se nesto kao borimo za neka prava, ali iskreno, sumnjam ja u sve to. Strance u sustini boli patka, njima je bitno da se ne talasa, ovi nasi proguraju nesto u EU parlamentu i to ostane mrtvo slovo na papiru.. zasto, zato sto US veleposlanstvo i dalje opsluzuje muslimanska lobi politika, Trump se nije pocesao u svezi veleposlanstva u Sarajevu, tu nikakvih smjena nije bilo. Ako to nije pokazatelj, ne znam sto jeste.
Mi njih trenutno ne interesiramo.

Hrvati bi, po meni, ostvarili veliki dio svojih prava, da imamo bolje od HDZ licemjera. Ali nemamo, BiH HDZ se ne razlikuje puno od HR HDZ-a, lopovi, karijeristi, demagozi, godinama pricaju o hrvatskim pravima ali sve ostaje na prici. Jedino gdje Covic i ekipa nesto djeluju, kada treba druati ljestve Dodiku... pokenjam im se ja na tu politiku.
Hrvati nemaju osnovno pravo, tv kanal na svom jeziku. BH Hrvati nemaju nikakva prava osim u nekim lokalnim okvirima, ali na entitetskom i drzavnom nivou duplo golo.

Nama u sustini nisu problem ni Srbi ni muslimani, koliko smo sami sebi.

Jasno. pa mi trebamo razvijati ekonomiju što je majka svih politika. Oni koji se kuže u kantonalne ovlasti govore da su to maltene države. I umjesto da to razvijamo..da privlačimo naše ljude izvana..kad to već ne želi udbaška Hrvatska..naše dvije najveće iseljeničke općine i u cijeloj bivšoj Jugi Livno i Duvno odumiru..pa kad vidim onog načelnika Vukadina..što će taj pokrenut izorganizirat...na kraju vidiš da je to isto kao u Hrvatskoj..mali lokalni moćnici vjerovatno stasali u prošlom sistemu i njihove gospoje...gdje je taj poduzetnički duh..gdje ta žilavost...bar od Livna do Stoca gdje si apsolutna većina..ima nešto ali sve je to premalo..jer nemas osjećaja za opće dobro..nego samo jami..

nemamo mi osjećaj za opću stvar osim na rječima..da urediš svoju ulicu..da ne bacaš smeće u potok..da radnika platiš da ne mora selit...da urediš trg...


A mi iz rata jesmo izišli ranjeni ali i drugi su..jesmo izgubili Posavinu, najveći dio ..i neke općine u Srednjoj Bosni ali koja je budala vraćala Šipovo i Mrkonjić Srbima-.- tu se moglo naselit dobar dio Hrvata a u Mrkonjiću je bilo i nešto domicilnih Hrvata..i s te dvije općine ti si car tamo..a ni puno muslimana tamo nije bilo da bi rekao preplavit će ih..nego se dobilo samo Odžak za njih sićušnu općinu iz koje sad Hrvati odlaze i dobili su Muslimani kote oko Sarajeva i predgrađa i koridor do Goražda...i opet te mrzi..velika većina..

crni bombarder
29-03-2017, 02:08
Vitez ili Kiseljak su najbolji primjeri koliko znaci ekonomija, te dvije opcine su u zadnjih 20 godina postale poduzetnicki raj bar na tom lokalnom nivou. Da ne govorim koliko su se oba grada povecali, iako imaju brojnu dijasporu i od prije rata, cak se i povecao broj Hrvata bar u Vitezu.

Dovoljno je proci lasvanskom ili lepenickom dolino, mala Svicarska. Veliki plus ce im biti i vec osigurana izgradnja brze ceste kroz Lasvansku dolinu.

Takodje i Zepce, u dobroj mjeri. Mada i danas mnogi Hrvati i ostali stanovnici tih opcina idu napolje, navika, ima rodbinu tamo i tako dalje.

Da ne govorim kako te koliko toliko napredne hrvatske sredine, smetaju bosnjackoj politici. Ne uklapa im se u pricu "iscurice Hrvati".

Bosnjaci iseljavaju u ogromnom broju, citava sela tamo u opcinama oko Tuzle, to je sve otislo van. Zatim ovi iz RS, iz Podrinja, njih je frapirao podatak da u Saint Louisu zivi sada vec debelo preko 50.000 bosnjaka doseljenih nakon Dejtona.
Malo te brojke amortiziraju natalitetom ruralnog stanovnistva, ali opada im to jer uvjeti za zivot su sve losiji. Nece nitko sirotinju radjati, naseljavaju se u velike gradove (Sarajevo, Tuzla, Zenica) svi koji misle da mogu uspjeti ali veliki broj njih nakon par godina studija i potrage za poslom odlazi van.
Tjese sami sebe, ali jako lose stoje kao i ostala dva naroda. Oni se tjese da ce Hrvati iscuriti prije jer je Hrvata manje, ali vidjecemo.

Crni Božo
29-03-2017, 03:10
BiH je suverena drzava koja se moze raspasti na samo 2 nacina, dogovorom sva 3 naroda, a s obzirom na to da su Bosnjaci protiv, jedini nacin je nasilan rat.

Jbg. u nekakvoj projiciranoj situaciji gdje bi RS iskoristila priliku za otcjepljenje, mi Hrvati zasigurno nećemo skinuti Bošnjake s grbače "branjem ljubičica", nego nekim drugim sredstvima.

Grunf
29-03-2017, 09:23
Onog iJozu i na herceg srpskoj sprdaju, odnosno njegove teme. Izgleda to nije Susnjar, nego neka jos ludja zvjerka.

Sto se tice BiH, hrvatski interes je (paradoksalno) cjelovita BiH ali sa unutarnjim preuredjenjem. Srbi imaju svoj entitet, fizicki odredjen, pa mogu mantrati o otcjepljenju mada od toga nece biti nista jer nemaju oni podrasku izvana. Te njihove molitve upucene Moskvi, to je smijesno, Putin to ne jebe 1% niti ga oni interesiraju.
Rusiju interesira buducnost CG i Makedonije, tamo se lome koplja sa Amerikancima, i spremaju sukobi... BiH je poklopljena, protektorat, ali njima ostaje njihova RS pa makar kao entitet.

Mi se nesto kao borimo za neka prava, ali iskreno, sumnjam ja u sve to. Strance u sustini boli patka, njima je bitno da se ne talasa, ovi nasi proguraju nesto u EU parlamentu i to ostane mrtvo slovo na papiru.. zasto, zato sto US veleposlanstvo i dalje opsluzuje muslimanska lobi politika, Trump se nije pocesao u svezi veleposlanstva u Sarajevu, tu nikakvih smjena nije bilo. Ako to nije pokazatelj, ne znam sto jeste.
Mi njih trenutno ne interesiramo.

Hrvati bi, po meni, ostvarili veliki dio svojih prava, da imamo bolje od HDZ licemjera. Ali nemamo, BiH HDZ se ne razlikuje puno od HR HDZ-a, lopovi, karijeristi, demagozi, godinama pricaju o hrvatskim pravima ali sve ostaje na prici. Jedino gdje Covic i ekipa nesto djeluju, kada treba druati ljestve Dodiku... pokenjam im se ja na tu politiku.
Hrvati nemaju osnovno pravo, tv kanal na svom jeziku. BH Hrvati nemaju nikakva prava osim u nekim lokalnim okvirima, ali na entitetskom i drzavnom nivou duplo golo.

Nama u sustini nisu problem ni Srbi ni muslimani, koliko smo sami sebi.

Hrvatski interes nije cjelovita BiH, ona će biti cjelovita i bez našeg mišljenja. Hrvatski interes je jačanje položaja Hrvata u BiH kao i za vrijeme rata, a ako se BiH raspadne u nekom vihoru onda hrvatski dio ide matici.

Inkvizitor
29-03-2017, 09:24
Ovime sa hercegsrpske je najbitnije da je RS otcjepi. Konjušarki gen se nastanio u njima pa čak i onaj "stokholmski sindrom" gdje su se očito zaljubili u zlostavljača, pa svu priču započinju " e kad se jednom srpska odcjepi al će se pucat iz kubura"..pa ondak mi Hrvati..

Grunf
29-03-2017, 09:26
Jbg. u nekakvoj projiciranoj situaciji gdje bi RS iskoristila priliku za otcjepljenje, mi Hrvati zasigurno nećemo skinuti Bošnjake s grbače "branjem ljubičica", nego nekim drugim sredstvima.

To je jasno, ako se BiH raspadne HB ide matici Hrvatskoj.

Grunf
29-03-2017, 09:36
Ovime sa hercegsrpske je najbitnije da je RS otcjepi. Konjušarki gen se nastanio u njima pa čak i onaj "stokholmski sindrom" gdje su se očito zaljubili u zlostavljača, pa svu priču započinju " e kad se jednom srpska odcjepi al će se pucat iz kubura"..pa ondak mi Hrvati..

RS se može odcjepiti samo u slučaju ratnog vihora, a ak netko misli da će u tom slučaju pucati samo na ove granice onda je naivac prve klase. Ako počne rat onda su svačije granice upitne, srpske, bošnjačke i hrvatske. Srbi bi u tom slučaju sigurno pokušali dobaciti u Sarajevo, Dubrovnik i Mostar jer bi im bili uz granicu.

Inkvizitor
29-03-2017, 09:45
RS se može odcjepiti samo u slučaju ratnog vihora, a ak netko misli da će u tom slučaju pucati samo na ove granice onda je naivac prve klase. Ako počne rat onda su svačije granice upitne, srpske, bošnjačke i hrvatske. Srbi bi u tom slučaju sigurno pokušali dobaciti u Sarajevo, Dubrovnik i Mostar jer bi im bili uz granicu.

Normalno. A to su šuplje priče. što se ne otcjepe. čekaju Armagedon da se otcjepe. S čim će se otcjepit..nema više JNA i silnih tenkova, haubica..pa da se viče.." da im razvučem pamet ja njihovu, da ne mogu da spavaju"..svake godine ih je samo na odnosu natalitet-mortalitet manje 4-5 000 plus iseljavanje. S čim će se oni odcjepit, kakav su to oni rat spremni vodit.

Nemaju para, nemaju oružja, nemaju ljudstva, nemaju ništa..

Ovaj mantra o 800 000 Srba zapadno od Brčkog a za koju godinu toliko će ih bit u cijeloj tzv RS a nisu ni sad daleko od te brojke.

Bez rata se ne mogu odcjepit a ako krene makljaža onda je kako kažeš sve opet na stolu..onda im ode zapadni dio RS kojeg su zadnji put samo Ameri spasili. Još tjedan dva i zapadni dio RS bi bio povijest kao što je to danas povijest ona bivše tzv RSK. I to Srbi znaju, samo se usput kurče i lože ove svoje kmetove sa poskoka i hercesrpske..ono u stilu e kad mi Srbi krenemo a vi krvavi ustaški satrapi i ubice za nama.

ZGabriel
29-03-2017, 09:54
ne znam zašto se uopće potencira to strašno odcjepljenje tzv. RS. pa što se ne odcijepe već jednom? godinama mlate praznu slamu.
oni su dobili što su htjeli - etnički skoro potpuno čist teritorij. samo što se pomalo "čisti" i od njih jer nemaju od čega živjeti.

Inkvizitor
29-03-2017, 09:55
No da se odmaknem od bulažnjenja sa hercegsrpske i poskoka..da se vratim na našu ekonomiju. prolazio sam prije jedno 15-ak godina lašvanskim krajem, ono čisto da ga obiđem, nikad tamo nisam bio..pa reko da vidim taj naš narod Srednje Bosne koji se onako junački držao.

i vidio sam tada taj FIS Vitez i tada mi se to sve, cijeli taj kompleks činio moćno..stvarno moćno..odjednom iz one bijede niknu silni objekti....cijeli jednan mali poslovni grad. Al kad sam bio prije tri godine..učinilo mi se već oronulo..nekako ofucano iako i dalje izgleda moćno u jednu ruku.

Ali ostatak tih krajeva izgleda depresivno, nekako tmurno..čim pređeš kupreška vrata i uđeš u Koprivnicu nestane sunca..magla padne a iz magle čađ..a kad se spustiš s Koprivnice u Bugojno..nekad ponos BiH..kad su od tamo drmali Branko Mikulić i ekipa..upadneš u sivu kasabu..prljavština do pola ulice uzela..jedva se vidi trak kroz cestu..kuće i zgrade sive, crne..odrpane..a dalje putem kuće nedovršenih fasada iz kojih još željezo tu i tamo viri..a takvo je i Visoko gdje sam išao i koje je bilo konačni cilj..sve mrklo, mračno maglovito..

jedino je onaj prijevoj na Rostovu lijep i svi oni objekti tamo..jel Rostovo..mislim da se tako zove.

Sunce me granulo figurativno i doslovno kad smo se iz drugog smjera vratili na kupreška vrata izišli iz Koprivnice...odjednom puknulo sunce, vedrina...ono ko da nije ista zemlja..koja je to prijelomnica..ta kupreška vrata..gore magla i tmina,ne vidiš dalje od par stotina metara negdje ni toliko dole čistina vedrina i čisto sunce, vidik puca na stotine kilometara u daljinu a i kuće su uređene, ožbukane zbigecane tip top..samo što malo tko u njima živi..( pogotovo to važi za Duvno-Livno kraj..kuće ko iz kataloga al prazne)

HVO-110
29-03-2017, 10:28
Ma iz BiH odlaze svi.
Iako sam protivnik širenja depresije, situacija nije blistava, ali za nas Hrvate daleko da je od katastrofe.
Ulazak HR u EU, je povukao za sobom i iseljavanje Hrvata iz BiH, ali sve više ljudi uviđa da nije ni na zapadu kao prije 20 godina.
Pošto živim u kraju koji je između Muslimana i Srba, pa sam često i u kontaktu s njima, na sve moguće načine pokušavaju da odu iz BiH, a dobar dio ih i uspije u tome.
Čak iz Tešnja koji je sigurno ako izuzmemo Sarajevo najrazvijenija muslimanska općina ljudi odlaze, a o Srbima iz Doboja i načinima kako preko Slovenije idu za Njemačku ostao sam pravo iznenađen.
Pričao mi prijatelj koji ide na tečaj Njemačkog jezika u Tešnju, da je on jedini Hrvat u grupi, da svi ostali uče iz razloga da napuste BiH, u međuvremenu oni koji nemaju medicinske škole masovno ih završavaju izvanrednim školovanjem i pravac Njemačka.
Kad je ovakva situacija u Tešnju mogu da zamislim kako je u zaostalim kasabama tipa Zavidovića, D. Vakufa...

Crni Božo
29-03-2017, 10:46
Ovime sa hercegsrpske je najbitnije da je RS otcjepi. Konjušarki gen se nastanio u njima pa čak i onaj "stokholmski sindrom" gdje su se očito zaljubili u zlostavljača, pa svu priču započinju " e kad se jednom srpska odcjepi al će se pucat iz kubura"..pa ondak mi Hrvati..
A zapitaj se zašto "navijaju" za takav scenarij, jednostavan razlog, jer je to praktički jedini način na koji bi mogli odvojiti hrvatske teritorije BiH i pripojiti ih RH, a da ne ispadnemo glavni negativci u cijeloj priči (ako ti vidiš neki drugi način kojim bi to mogli ostvariti, slobodno ga navedi).

Znači to je jedina opcija kojom se može pokrenuti ova trenutna pat pozicija, status quo i samo saburanje od sve tri nacije (truljenje u mini Jugoslaviji, gdje Hrvati kao najmanji i najugroženiji konstitutivan narod, koji usto jedini ima EU putovnicu, nažalost ima najveću šansu izgubiti u takvoj igri).Bez rata se ne mogu odcjepit a ako krene makljaža onda je kako kažeš sve opet na stolu..onda im ode zapadni dio RS kojeg su zadnji put samo Ameri spasili. Još tjedan dva i zapadni dio RS bi bio povijest kao što je to danas povijest ona bivše tzv RSK.
Vjerojatno ne postoji hrvatski rodoljub koji nije razmišljao o tome "što bi bilo da nam je dan još tjedan, dva, pa da smo navalili na Banja Luku", no nažalost mi već tada nismo imali, a pogotovo danas nemamo demografski potencijal za naseliti tako neko područje slične veličine, nego bi takav poduhvat značio da samo i jedino osvajamo područje za unitarnu BiH ili "veliku muslimaniju" (jer su oni 90-ih jedini još imali taj famozni demografski potencijal, a danas su im opcija raznorazni arapski doseljenici iz Bliskog istoka), što nebi imalo nikakva smisla.

Nažalost, ona mala šansa za demografski razvoj hrvatskog naroda koji je uništen u otomanskom haračenju naših prostora (kao što je Šterc rekao, da se to nije dogodilo Hrvati bi bili narod od 20 milijuna stanovnika), je u biti dotučena gubitcima tokom, a pogotovo nakon 2.svjetskog rata (250-300 tisuća ljudi u Bleiburškom pogromu, te potom iseljenje preko milijun politički nepodobnih i siromašnih Hrvata u inozemstvo, od zapadne Europe, pa sve do obje Amerike, te Australije), a usto nam se po stotinjak tisuća Hrvata utopilo u druge nacije, što u Vojvodini, što u Gradišću.

Dakle, svakog normalnog Hrvata (domoljuba/rodoljuba) je golicala ova ideja, no kada se stavi račun na stol, mi nažalost nemamo kog naseliti na taj prostor, čak da ga nekim čudom i uspijemo očistiti.


I slažem se, treba početi pisati o nečem konstruktivnijem, tako da ću začepiti gubicu i prestati srati :x

Inkvizitor
29-03-2017, 11:07
A zapitaj se zašto "navijaju" za takav scenarij, jednostavan razlog, jer je to praktički jedini način na koji bi mogli odvojiti hrvatske teritorije BiH i pripojiti ih RH, a da ne ispadnemo glavni negativci u cijeloj priči (ako ti vidiš neki drugi način kojim bi to mogli ostvariti, slobodno ga navedi).

Znači to je jedina opcija kojom se može pokrenuti ova trenutna pat pozicija, status quo i samo saburanje od sve tri nacije (truljenje u mini Jugoslaviji, gdje Hrvati kao najmanji i najugroženiji konstitutivan narod, koji usto jedini ima EU putovnicu, nažalost ima najveću šansu izgubiti u takvoj igri).

Hrvati oni pravi ..a ne srpske podguzne muhe..kad i ako dođe do momenta..znat će što i kako..to neće raditi nikakvi kmetovi, nikakvi robovi, nikakvi "stokholmsindromaši" to će raditi Hrvati..a ovi koje sam naveo..nikad taj posao u povijesti nisu radili pa neće ni sad..

crni bombarder
29-03-2017, 13:39
Kako nije interes cjelovita BiH, a di ce se i kako otcijepiti Sredisnja Bosna, preskakace se preko Konjica i Bugojna do Hrvatske ili sta.

Ili ovi sa poskoka planiraju preseliti sve Hrvate... di? u Lapac, kod cetnika ili sta.

Ne mozete ljudi boziji slusati laprdarije jednog srbofila i njegove kamarile, njega Herceg Bosna niti ne interesira, on otvoreno pise po svom tviteru kako se najbolje osjeca u Srpskoj. Ako se predstavlja za nekakvog Hrvata, valjda bi se najbolje trebao osjecati u svom Posusju, ali ne, logicno da ne jer u Posusju svi disu hrvatski a on dise srpski.

I sama cinjenica da je taj debil uspio oko sebe okupiti iole znacajan broj istomisljenika, porazan je za nas narod. Pustio im buvu u uho kao izdala nas Perecija, mi nismo Hrvati, mi smo Hercegbosanci, a onda ode drkat kurac na cetnikuse sa kokardama na celu. Udara na emocije, pa protura neke svoje bolesne ideje. I uvijek iza takvih dodje jedan broj slijepih pratilaca.

Da je Hrvatska htjela svoj dio BiH, uzeo bi Tudjman Alijinu ponudu prije 25 godina, Zapadna Hercegovina i to ti je to. Samo sto je Tudjman bio pametniji od ovih danasnjih babuna, ZH je ionako hrvatska, ni u kojem scenariju ne moze biti tudja. Cak je i Seselj, dok je crtao srpske granice oko Beca, ZH ostavljao po strani. To je valjda etnicki najcisci hrvatski prostor uopce.

kiša
29-03-2017, 15:06
Vi niste normalni, muslimani i kojekakve "daidže" 25 godina u BiH sustavno rade na uništavanju i obespravljivanju Hrvata, a vama su puna usta Srba, i još kao najveći dodrinaši sanjate o nekakvim Banja Lukama i bosni srebrenoj u situaciji gdje je Hrvata u BiH 400 tisuća, Muslimana barem 1.6 milijuna (i jedina veza koju osjećaju je ona sa turskom i arapskom braćom po vjeri), a Srba zapadno od Brčkog oko 800 tisuća.

tebi problem dodrinašenje, a normala Srbija do Une jel ?

kiša
29-03-2017, 15:14
No da se odmaknem od bulažnjenja sa hercegsrpske i poskoka..da se vratim na našu ekonomiju. prolazio sam prije jedno 15-ak godina lašvanskim krajem, ono čisto da ga obiđem, nikad tamo nisam bio..pa reko da vidim taj naš narod Srednje Bosne koji se onako junački držao.

i vidio sam tada taj FIS Vitez i tada mi se to sve, cijeli taj kompleks činio moćno..stvarno moćno..odjednom iz one bijede niknu silni objekti....cijeli jednan mali poslovni grad. Al kad sam bio prije tri godine..učinilo mi se već oronulo..nekako ofucano iako i dalje izgleda moćno u jednu ruku.

Ali ostatak tih krajeva izgleda depresivno, nekako tmurno..čim pređeš kupreška vrata i uđeš u Koprivnicu nestane sunca..magla padne a iz magle čađ..a kad se spustiš s Koprivnice u Bugojno..nekad ponos BiH..kad su od tamo drmali Branko Mikulić i ekipa..upadneš u sivu kasabu..prljavština do pola ulice uzela..jedva se vidi trak kroz cestu..kuće i zgrade sive, crne..odrpane..a dalje putem kuće nedovršenih fasada iz kojih još željezo tu i tamo viri..a takvo je i Visoko gdje sam išao i koje je bilo konačni cilj..sve mrklo, mračno maglovito..

jedino je onaj prijevoj na Rostovu lijep i svi oni objekti tamo..jel Rostovo..mislim da se tako zove.

Sunce me granulo figurativno i doslovno kad smo se iz drugog smjera vratili na kupreška vrata izišli iz Koprivnice...odjednom puknulo sunce, vedrina...ono ko da nije ista zemlja..koja je to prijelomnica..ta kupreška vrata..gore magla i tmina,ne vidiš dalje od par stotina metara negdje ni toliko dole čistina vedrina i čisto sunce, vidik puca na stotine kilometara u daljinu a i kuće su uređene, ožbukane zbigecane tip top..samo što malo tko u njima živi..( pogotovo to važi za Duvno-Livno kraj..kuće ko iz kataloga al prazne)

jesi prolazio Istočnom Hercegovinom? nema gore pustoši i zabiti od toga kraja, osim Trebinja koji je lip gradić mediteranskoga stila di dubrovčani sve više kupuju jeftine nekretnine kako bi ljeto proveli . A na Ivanici niknuo pravi mali grad, sve naši Stolac, Ravno , prekrasan pogled na Dubrovnik a mimo gradske gužve :)

Crni Božo
29-03-2017, 15:18
tebi problem dodrinašenje, a normala Srbija do Une jel ?
Mi smo Drinu izgubili za vijeke vjekova prodorom Osmanlija u 15.stoljeću, što je za posljedicu dovelo do seobe (odnosno bolje rečeno bijega) katolika prema sjeverozapadu, te prodor pravoslavnog i islamskog življa na dotad naše krajeve (plus dodatnu islamizaciju).

A s obzirom da Hrvata ni u 19., ni u 20.stoljeću na Drini nije bilo, osim ako prema Pavelićevoj ideologiji ne smatrate Muslimane nekakvim odnarođenim Hrvatima, što je blagorečeno debilno jer su ako ništa barem oni na istoku BiH većinom na islam prelazili sa pravoslavlja, te zbog činjenice da su njima braća po islamu, poput Turaka i raznoraznih Arapa bliži od slavenskih naroda.

Sa druge strane, pravoslavnih Vlaha koji su poprimili srpsku nacionalnu svijest je bilo i debelo preko Une, i u 19. i u 20.stoljeću.

U takvoj situaciji, nekakvo hrvatsko dodrinašenje izgleda kao iznimno nerealna, čak bih rekao i idiotska ideologija, koja se mogla zasnivati samo na etničkom čišćenju gotovo 2 milijuna pravoslavaca preko Drine, te na nekakvom još bolesnijem bratimljenju sa zaostalom islamskom kulturom koju njeguju potomci Osmanlija, današnji Bošnjaci.

Kada se sve to uzme u obzir, nekakav okvir Banovine Hrvatske iz 1939. je vjerojatno maksimum kojeg je hrvatski narod mogao izvući iz BiH.

crni bombarder
29-03-2017, 15:35
jesi prolazio Istočnom Hercegovinom? nema gore pustoši i zabiti od toga kraja, osim Trebinja koji je lip gradić mediteranskoga stila di dubrovčani sve više kupuju jeftine nekretnine kako bi ljeto proveli . A na Ivanici niknuo pravi mali grad, sve naši Stolac, Ravno , prekrasan pogled na Dubrovnik a mimo gradske gužve :)

Ivanica je cudo, pred rat gore su naseljavali Srbe, mitingovali, Karadzic i Novak Kilibarda (danas liberal, ako je jos ziv) prijetili i obecavali srpski Dubrovnik...

Prekrasna lokacija, pogled na Zupu predivan, hoteli i pansioni bas onako, ekskluziva.

Istocna Hercegovina je uvijek bila vukojebina, tamo oko Ljubinja, Berkovica, Nevesinja, ne smijes iz auta izaci da te kakav vuk ne pojede.

Inkvizitor
29-03-2017, 15:40
Novak je danas najžešći Crnogorac i negator srpske mitomanije. Koji je on saltomortale napravio...nekad huškao na Dubrovnik a danas onako elokventan realno i s aznanjem...rastura srpsku mitomaniju..

Ima di se tu zakačio sa Vučićem i ekipom...al ne mogu mu ništa...ne šljivi ih 1%


http://www.youtube.com/watch?v=2PvN-dBN6XU

Trebinjsko-mrkanjska biskupija je najstarija u Hrvata..to su sve popravoslavljeni Hrvati kao i onaj redikul Šešelj..to čak ni srpski istoričari ne negiraju..

a ta Ivanjica danas spada pod općinu Ravno ili???

crni bombarder
29-03-2017, 15:45
Da, opcina Ravno, granicni prijelaz je parstometara niz cestu kojom se za 15ak minuta lagane voznje dodje u Dubrovnik ili na more.

Dok Dubrovnik ne zna sto ce sa Srdjem, gore se gradi Dubrovnikheights turisticki kompleks.

Inkvizitor
29-03-2017, 16:30
Vidim ima u tom Ravnu i Srba dosta..

smeta im uzorano U na nekoj njivi..

crni bombarder
29-03-2017, 17:54
Ima ih, recimo Zavala je njihovo selo, a i Ivanicu mastaju uzeti pod svoje. Zapravo trebinjski Srbi imaju zelju poklopiti opcinu Ravno (Hrvati iseljavaju, Srbi ce se vratiti) pa da urade kao u Drvaru.

A i muslimani bacili oko na Ivanicu, ona njihova klasicna "treba ba kupiti to sve, bracu Arape dovesti, dzamiju napraviti ba".

sagitarius
30-03-2017, 15:07
Pitanje svih pitanja, ako razmatramo jednu ovakvu temu je s kim Hrvati iz BiH mogu pregovarati o bilo kakvoj svojoj autonomiji, ako se ima u vidu stav MZ koji je još uvijek čvrsto oslonjen na vizuru dejtonske BiH, dakle ne djeljive, ne raspadljive, temeljene na ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i konačno u tom smislu i ustavno uspostavljene.Teoretiziranje u smijeru šta sa ovim ili onim dijelom BiH u kojem žive Hrvati iz BiH u mirnodopskim uvjetima gubi smisao, jer tada dolazi u razmatranje princip federalizacije, jer kako znamo iz teorije države i prava, federalizam može biti sproveden na više načina, ali dominirajući su federalizacija naroda i federalizacija teritorija.
Kako rekoh u mirnodopskim uvjetima može se računati na štovanje principa federalizma naroda u F BiH, što izravno upućuje na dorade Izbornog zakona neovisnost dviju izbornih jedinica (govorimo, dakle, o Federaciji) ili već drugog oblika koji će učvrstiti nemogučnost miješanja jednog naroda u izbornu volju drugog naroda.
Teritorijalni princip federalizma Hrvate iz BiH bi doveo u situaciju da imaju federalnu teritorijalnu jedinicu u diskontinuitetu, jer bi se između zaokruženih hrvatskih teritorija (Hercegovina, središnja Bosna i Posavina) nalazile teritorijalne jedinice da li muslimana , da li Srba.
Ratni uvjeti za zeleni sto bi postavili neke posve nove mape, ali ratni uvjeti su neprihvatljiva opcija, ne samo radi imanja ili nemanja kritične mase, koja je ili nije za ratnu opciju, nego što bi i međunarodni čimbenik u bitnoj mjeri preduprijedio takvu mogućnost i zasigurno bi bila izrečena gomila sankcija svim onim koji su zemlju pokušali uvesti u rat.
Dakle, uopće je besmisleno razmatrati što bi bilo kad bi se npr RS odvojila od BiH, to prije svega za one koji iole prate politiku prema Balkanu, a zatim besmisao jedne takve situacije i svega onoga razmatranja što bi bilo, kad bi bilo, u svojim rukama ne drže lideri BiH političkih partija, koji su an pasan izmjestili državu u centre vladajućih opcija, nego van svake sumnje međunarodni ćimbenici, USA, EU i Rusija.

crni bombarder
31-03-2017, 11:39
I onda pogledas na YT snimku Prlicevog svjedocenja pred haskim uznicima, i vratis se u hrvatsku stvarnost.

Cuda, strika, juda.

sagitarius
31-03-2017, 14:21
Ma prejasno, jer ovdje , na ovoj temi se toliko gluposti ubacilo u opticaj, kao da je uistinu nekomu cilj da od Hrvata iz BiH načini separatiste, koji demoliraju BiH i izazivaju krize u zemlji...
Te epitecije u biti nosi netko drugi, koji svoje osobine nastoji pripisati Hrvatima iz BiH.
Na sreću EU je prepoznala separatiste i unitariste...

sagitarius
21-05-2017, 14:43
I ne treba da se čudimo Inckovim beljezgarijama u Vijeću Sigurnosti UN-a na temi o BiH, prije dva dana, gdje je opleo po Hrvatima da pas s maslom ne bi progutao takvu gomilu stupidarija posebice o Hercegbosni.
Ponekad se pitam koliko sami sebi uistinu podmećemo nogu...