PDA

Pogledaj Full Version : 17 TOČAKA Načela Hrvatskog Ustaškog Pokreta!Stric Ivan
03-07-2016, 22:37
§ 1.

Hrvatski narod je samosvojna narodna (etnička) jedinica; on je narod sam po sebi, te u narodnostnom pogledu nije istovjetan s ni jednim drugim narodom, niti je dio pleme bilo kojega drugoga naroda.

§ 2.

Hrvatski narod ima svoje izvorno poviestno ime HRVAT, pod kojim se je pojavio u davno poviestno doba, pod kojim je prije 1.400 godina došao u današnju svoju postobinu, te pod kojim živi sve do danas. To ime ne može i ne smije zamieniti ni jedno drugo ime.

§ 3.

Svoju današnju postojbinu učinio je hrvatski narod već u pradavna vremena svojom DOMOVINOM, u njoj se trajno nastanio, s njome srastao i dao joj izvorno i naravno ime HRVATSKA. To se ime ne može i ne smije zamieniti ni jednim drugim imenom.

§ 4.

ZEMLJA, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su imale svoja posebna pokrajinska imena dielom još prije dolazka Hrvata, dok su druga pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sačinjavaju jednu JEDINSTVENU DOMOVINU HRVATSKU, te nitko nema prava, da ikoju od tih pokrajina svojata za sebe.

§ 5.

Hrvatski je narod došao u svoju domovinu Hrvatsku kao podpuno SLOBODAN NAROD i to u vrieme seobe naroda VLASTITOM POBUDOM, te je tu zemlju osvojio i svojom za uviek učinio.

§ 6.

Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao podpuno IZGRADJEN (organiziran) ne samo obiteljski, nego i vojnički, te je odmah po dolazku osnovao svoju vlastitu DRŽAVU sa svima obilježjima državnosti.

§ 7.

Svoju vlastitu državu Hrvatsku, osnovanu već onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još podpuno nesredjeno (neorganizirano), hrvatski je narod održao kroz sve vjekove pa do konca svjetskog rata, a nije je se, kao ni prava na nju nikada a ni koncem svjetskog rata bilo kojim činom bilo kojom zakonitom odlukom odrekao ni to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tek mu je koncem svjetskog rata tudjinska sila spriečila, da dalje vrši svoja VRHOVNIČKA (suverena) prava u vlastitoj svojoj državi u Hrvatskoj.

§ 8.

Odstranivši putem ustanka tudjinsku silu sa svog narodnog i poviestnog područja, hrvatski je narod oživotvorio svoje pravo vrhovničke (suverene) vlasti podpuno samostalnu i NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU. On imade pravo tu svoju vrhovničku vlast proširiti na cielo svoje neprekinuto narodno i poviestno područje. Hrvatski narod ne vežu nikakve medjunarodne niti državopravne obveze iz prošlosti, koje nisu u podpunoj suglasnosti s ovim načelima pa se na njih u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj niti ne obazire.

§ 9.

Hrvatski narod ima pravo na sreću i blagostanje kao cjelina, a isto takvo pravo ima i svaki pojedini Hrvat kao član te cjeline. Ta sreća i to blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao članove cjeline jedino u posve samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pa stoga ona ne smije i ne može biti sastavnim dielom u ni jednom obliku ni jedne druge države niti ikakve druge državne tvorevine.

§ 10.

Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet), po kome on jedini ima vladati u svojoj državi upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

§ 11.

U hrvatskim državnim i narodnim poslovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda. Isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i hrvatske države odlučivati ni jedan strani narod ni država.

§ 12.

SELJAČTVO JE TEMELJ I IZVOR SVAKOGA ŽIVOTA, PA JE KAO TAKAV PRVI NOSILAC SVAKE DRŽAVNE VLASTI U HRVATSKOJ DRŽAVI. I kraj toga svi staleži hrvatskoga naroda sačinjavaju jednu narodnu cjelinu, budući i ostali staleži u hrvatskom narodu, čiji su članovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i porijeklo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom. Tko u Hrvatskoj ne potječe iz seljačke obitelji, taj u devetdeset slučajeva od stotine nije hrvatskoga porijekla ni krvi, već je doseljeni stranac.

§ 13.

Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u hrvatskoj državi vlasničtvo su naroda, te je on jedini vlastan njima razpolagati i njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske domovine, napose njezine šume i rude ne mogu biti predmetom privatne trgovine. ZEMLJA MOŽE BITI VLASTNIČTVO SAMO ONOGA, KOJI JE OBRADJUJE SAM SA SVOJOM OBITELJI, TO JEST SELJAKA.

§ 14.

Temelj svake vriednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u hrvatskoj državi rad označuje stupanj vriednosti svakoga pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnosti narodnog blagostanja. Nitko ne može imati nikakvih posebnih prava, nego svakom samo dužnosti prema narodu i državi daju pravo na zaštićen život.

§ 15.

Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je za odgovornost. Svatko, tko u ime naroda države vrši javne poslove bilo kakve vrste, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem i svakoj djelatnosti u posebničkom (privatnom) životu svakog pojedinog člana hrvatskoga naroda.

§ 16.

Težište ćudoredne (moralne) snage hrvatskoga naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegova gospodarska snaga u seljačkom gospodarstvu, zadružnom životu i prirodnom bogatstvu hrvatske zemlje, obranbena snaga u sredbotvornim (organizatornim) i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju znanosti, prosvjete i umjetnosti. Industrija, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina imaju biti ruka pomoćnica sveukupnom seljačkom i obćem narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje častnoga rada i vrelo dostojnoga života radnika, a ne sredstvo gomilanja narodne imovine u rukama glavničara (kapitalista).

§ 17.

Skladno gojenje, promicanje i usavršivanje svih narodnih vrlina i grana narodnoga života zadaća je svih pregnuća javnoga rada i državne vlasti kao takve, jer one daju podpuno jarnstvo obstanka, vjekovnog bivstvovanja i blagostanja sadašnjih i budućih pokoljenja i cjelokupnog hrvatskog naroda, te obstojnosti i sigurnosti Nezavisne Države Hrvatske.

Dano u Glavnom Ustaškom Stanu dne 1. 1933. i dne 16. travnja 1941.

Poglavnik: DR. ANTE PAVELIĆ, v. r.

Izvor:https://hrvatskoobrambenostivo.com/2016/07/03/17-tocaka-nacela-hrvatskog-ustaskog-pokreta/

Bobani
03-07-2016, 23:53
Otporaš o ŠTA JE HRVATIMA BILO ZABRANJENO ZNATI!?
kršni o Isplivavaju milijunski marifetluci crvenih kukurikavaca
Otporaš o Danas u Hrvatsku stiže prva grupa migranata premještenih iz Italije
Otporaš o Počele političke igre: SDP-ov Ivan Račan objavio ‘zaboravljenu’ fotografiju Plenkovića i Milanovića
Otporaš o Daran Bašić : Hoće li netko nekada u napaćenoj Hrvatskoj……

Bobani
07-07-2016, 13:49
TRI ISTINE O JURI FRANĆETIĆU


http://kamenjar.com/jure-francetic-najveci-hrvatski-antifasist/

http://kamenjar.com/tri-istine-o-juri-franceticu-o-kojima-se-pise-dvojako/

Neki su mi se javili i tražili izvor gdje se može naći da je Jure Francetić dao Vjekoslavu Luburiću konspirativno ime "Maks" a ovaj Juri "Laslo" ili "Lazlo"
Prilažem ovdje komentar iz kamenjara.

"POBOČNIK LASLO" je konspirativno ime Jure Francetića kojeg je dobio na Janka Pusti. Jure Francetić je osobno na Janka Pusti dao Vjekoslavu Luburiću konspirativno ime "Maks". (prvi (1) dio)

Dom, Sveučilište, Janka Pusta, Drina i Smrt, - to su velike postaje i stepenice u životu velikog hrvatskog ratnika i ustaškog revolucionarca Jure Francetića. Svi ratnički narodi imadu legende, koje kažu, da veliki vojnici i ratnici ne umiru, nego se jednostavno rasplinu...

Život, rad, borba i smrt Jure Francetića je legenda i misterij. Podno starca Velebita, u kršnoj Lici, koja je dala ratničkoj povijesti bezbroj generala i admirala, rodio se je i veliki vojnik i ratnik Jure Francetić, koji je bio odlikovan Željeznim Trolistom I stepena sa hrastovim grančicama.
Izvor: DRINA br. 4-7 1955., strana 75.

Bobani
06-09-2016, 21:23
Striče Ivane proučio sam ovih 17 Točaka Ustaških Načela. Kako skoro svake nedjelje iđek k sv. Misi, slušam sv. Evanđelje, sa sobom ponesem onaj crkveni papir na kojem svake nedjelje stave respored sv. Mise i po kome će biti sv. Evanđelje. Naravno da je predika izvedena po imenima Svetih Evanđelja: Ivanu, Luki, Petru i Mateju. Ja kda dođem kući uzmem tri Biblije, hrvatsku, francusku i englesku te uspoređivam prijevod i značenje tih sv. nedjeljnih Evanđelja. Vjerovao ti meni ili ne, striče Ivane, skoro svako Evanđelje meni izgleda kao da su tih 17 Točaka Ustaških Načela proizašla iz ovih Svetih Evanđelja. Ja sam se čak mislio da neka sv. Evanđelja usporedim s prikladnim Točkama Ustačkih Načela. Šta ti misliš o tome?

http://otporas.com/izvjestaj-o-smrt…buricadrinjanina/

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...

Bobani
16-09-2016, 03:43
Trebali bi biti u novoj HDV sinovi ili unuci bivših "U"staša i hrvatskih partizna. Bez tog nema POMIRENJA o kojem je Maks Luburić pisao i sanjao.

Bez sinova ili unuka buvših Ustaša i hrvatskih partiznana u budućoj HDV neće biti MIRA niti IZMIRENJA o kojem je Maks Luburiuć pisao u Istarskoj DRINI br. 3/4 1964., strana 18/21.

otporas.com/sto-mora-znati-svaki-hrvat-o-ustasama/
ZAŠTO SU I KAKO BAREŠIĆ I BRAJKOVIĆ UBILI YU AMBASADORA ROLOVIĆA?

https://hrvatskoobrambenostivo.com/.../zasto-su-i-kako.../