PDA

Pogledaj Full Version : Posao u KanadiIATS
25-03-2014, 14:21
IATS je kompanija specijalizovana za organizovanje treninga za ljude iz Kanade, kao i iz celog sveta, koji su zainteresovani da dobiju posao u Alberti u Kanadi. Najveći problem ljudi koji žele da se zaposle u Kanadi je to što ne znaju kako da dobiju sertifikat ili koji tipovi sertifikata su im potrebni da bi našli adekvatno zaposlenje. IATS svakom kandidatu omogućava da dobije potrebne sertifikate i odgovarajuće treninge kako bi se u što boljem svetlu predstavili potencijalnim poslodavcima. Svi poslodavci danas očekuju da kandidati preuzmu inicijativu i samostalno steknu potrebne sertifikate. Taj proces je potrebno obaviti pre apliciranja za posao, a mi Vam u tome možemo pomoći.

Više informacija: i-a-t-s.com/
Spisak treninga: internationalemploymentspecialists.com/ies/products/manufacturer/8/IATS