PDA

Pogledaj Full Version : Dosje S.L.JTjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 17:54
Opet se nastavlja sa krivotvorenjem povijesnih podataka i opet aktualna komunistička vlast zazire od toga da pošalje poruku krivotvoriteljima kako lažira i obmanjuje javnost.
Naime,iza nas je obilježavanje stradanja vojske i državljana NDH na Bleiburgu,ali i obilježavanje u Jasenovcu.I na to bih se htio osvrnuti,jer ako sam dobro shvatio,aktualna komunistička vlast hoče se lišiti tereta tužbe protiv Srbije..?!
A u tome se vidi stalno velikosrpsko lažiranje povijesti jer se o broju stradalih u Radnom logoru Jasenovac ide pod nebesa.Brojke od pola milijuna,pa sedamsto tisuća ili čak milijun ubijenih(i sve Srbi naravno!)je pljuska svakom razumnom čovjeku koji bi htio stvarno doznati što se zbilo u Jasenovcu,kako je i koliko ljudi stradalo u Sabirnom logoru kojeg je NDH ustanovila,jer su to uglavnom činile sve zemlje u ondašnje vrijeme.I Srbija u kojoj je vladao kvazinacistički kolaboracionist Nedić i nacionalist Ljotić,imala je dva svoja logora u kojem je stradao prilično isti broj ljudi,kao što se navodi za Jasenovac.
Ta brojka se kreće oko 83.000 ljudi..

Ja sam morao poduzeti nešto u svezi toga jer bih volio da pročitate materijal gospodina Keve koji je objektivno pokušao opisati što se doista događalo i što se dogodilo u S.L.J(Sabirni logor Jasenovac).
Ovdje,kako će se vidjeti,u nastavku teme bit će podastrijeto sve što imam na raspolaganju kako bih uvjerio one koji i danas trabunjaju protiv Hrvatske optužujući je za zločin u razmjerima koji se zapravi nikad nije odigrao nego je bio čisti komunistički spin..

Dakle,i nadalje ću navesti sve pripadanike P.U.O.Z-a(Prvog Ustaškog Obrambenog Zdruga)koje imam na raspolaganju kako bih upotpunio sliku o dosjeu S.L.J.50 godina je trajala hajka koja je bjesomučno ponavljala o naprosto zvjerskim i svirepim nedjelima šačice ljudi,a svi dokazi protiv njih iznuđeni su od strane oficira OZN-e nad poslijeratnim zarobljenicima NDH.
Uglavnom gospodin Kevo je sve prilično dobro objasnio u svojem materijalu,a ja ga prenosim u većem dijelu..

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 17:56
Osnivanje S.L.J.

Pripremni radovi na osnivanju novog logora započeli su krajem mjeseca srpnja 1941 god.Naime,tada Ravnateljstvo melioracionih i regulacionih radova,odnosno Terenski vodograđevni ured iz Siska traži doznake predujmova za novogradnju baraka za smještaj radne snage u Lonjskom polju.
Krajem srpnja 1941 godine se naručuje drvo za gradnju drvenih baraka u Jasenovcu,a potom se krajem srpnja i početkom kolovoza organizira nabava tesane gradje i lijepenke za gradnju baraka u Jasenovcu,te izrađuje troškovnik za
gradnju 13 drvenih baraka u Jasenovcu za smještaj radne službe.
Tehnički vid radova na terenu započeo je 12.kolovoza 1941 god.,a o čemu posredno svjedoči zahtjev Vodograđevnog ureda iz Siska kojim se od Ravnateljstva sisačkog redarstva traži izdavanje propusnice za Milu Čačića, namještenog kod Terenskog ureda u Sisku,za slobodno putovanje u kotaru Novska i to hitro jer isti danas putuje na izgradjivanje logora u Jasenovac.Naime,tih dana je u Jasenovac vjerojatno stigla naručena drvena gradja buduči da je još 7.kolovoza 1941 god.,izdat trošak za Prievoz drva za gradnju drvenih baraka u Jasenovcu.

Iako se spominje Jasenovac,tu nije riječ o središnjem logoru III-Ciglana već se govori o prvom logoru,odnosno Krapju ili Bročicama.Još nije u potpunosti razjašnjeno gdje je osnovan Logor I.Budući da različiti autori navode kako je riječ o selu Krapje dok drugi spominju Bročice.Do zabuna je vrlo vjerojatno došlo zato jer su oba logora osnovana u kratkom vremenskom razmaku.
Ipak,za geografski smještaj Logora I,najvjerojatnije je odabrano selo Krapje koje je bilo smješteno na obali rijeke Save,udaljeno desetak kilometara sjeverozapadno od naselja Jasenovac. Krapje nije predstavljalo logor u pravom smislu riječi,odnosno obuhvaćalo je kompleks dosta niske zemlje okružene bodljikavom žicom i stražarnicama,a logor je imao pet baraka,od kojih je jedna bila rezervirana za Hrvate komuniste.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 17:57
Ubrzo po osnivanju logora Krapje osnovan je i Logor II.,koji je smješten na obali rijeke Veliki Strug gdje se podizao protupoplavni nasip,nedaleko od sela Bročice udaljen oko 6 kilometara sjeveroistoeno od Jasenovca,a iako nema sačuvanih izvornih spisa tijek radova na terenu može se pratiti prema sačuvanim urudžbenim zapisnicima (5 knjiga) Ravnateljstva melioracionih i regulacionih radova koji se nalaze pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu, u Zagrebu;HDA,Fond 1496, Ravnateljstvo melioracionih i regulacionih radova NDH,Uručbeni zapisnik Ravnateljstva
melioracionih i regulacionih radova.
Logor se nalazio na livadi okruženoj šumom,a sastojao se od tri ruševne barake(doduše novosagradjene)koje su bile okružene bodljikavom žicom,dok se izvan žice nalazila zidana zgrada namijenjena stražarima i zapovjedničtvu Sabirnog logora.Bročice su se,isto kao i Krapje, nalazile na močvarnom i vodoplavnom terenu pa su barake bile podignute metar iznad zemlje, a jedna je bila rezervirana za Srbe dok su se u drugima nalazili Hrvati i Židovi.Zatočenici su morali podizati nasip na obali Velikog Struga. Radovi u Krapju i Bročicama odvijali su se sporo,odnosno svakako ne
brzinom kojom su bili planirani.Naime, kao što je vidljivo osim izgradnje baraka za smještaj radilo se i na osiguranju prostora,a u prilog sporosti provodjenja radova govori i ponovljeni zahtjev šefa Terenskog ureda kod sisačkog Vodogradjevnog ureda upućen sredinom rujna 1941 god.Ravnateljstvu sisačkog oružničtva kojim je zatraženo izdavanje nove propusnice za spomenutog Milu Eačića budući da je stara propusnica 11.rujna 1941 god.,postala nevažeća,pa je tražena nova po mogućnosti bez roka,odnosno do opoziva.Kada su barake dovršene teško je točno utvrditi,ali izgleda kako se izgradnja baraka nenamjerno provodila u nekoliko etapa,točnije u četiri gradjevinske faze.

Promičba poglavarstva NDH isti dan kada je došlo do demilitarizacije i napuštanja gospićkog područja,odnosno 23.kolovoza 1941 god.,dnevni list"Hrvatski narod" izvješčuje;"..Tako su upravo ovih dana završene barake na Lonjskom polju,gdje će biti smješteno radničtvo,koje će u najskorijoj budućnosti započeti radom.."

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:02
Prema urudžbenom zapisniku Ravnateljstva melioracionih i regulacionih radova NDH sisački Terenski ured je obavijestio Ministarstvo prometa i javnih radova o useljenju prvih jasenovačkih baraka,odnosno one su navodno dovršene 19.kolovoza 1941 godine.Izgleda da su u njih useljeni prvi zatočenici,koji su s gospićkog područja preko Jastrebarskog i Zagreba pristigli upravo 23.kolovoza 1941 godine.

No,vrlo brzo se spominju i nove barake budući da je prema dopisu upućenom Kotarskoj oblasti Nova Gradiška do useljenja baraka došlo i 10.rujna 1941 godine.Objašnjenje o četiri nenamjerne gradjevinske etape moglo bi biti vrlo jednostavno.Naime,na umu treba imati činjenicu da se stalno spominje logor Jasenovac iako je jasno kako je tu bila riječ o Krapju i Bročicama,a tek kasnije o Logoru III-Ciglana.Nije nemoguće,odnosno vrlo je vjerojatno da se podatak o barakama useljenim 19.kolovoza 1941 godineodnosi na barake smještene nedaleko sela Krapje pa nije nemoguće kako je upravo taj nadnevak i dan osnutka Logora I.U prilog o postojanju krapljanskog logora govori i zamolba židovskih interniraca upućena Zapovjedničtvu logora Krapje u kojoj se traži puštanje na slobodu 250 Židova starijih od 50 godina,a koja je pisana i datirana 3.rujna 1941 godine u Krapju.Nadalje, podatak o useljenju baraka 10.rujna 1941 god.,najvjerojatnije se odnosi na Bročice,odnosno taj bi nadnevak trebao predstavljati dan osnivanja Logora II. Treća i četvrta etapa odnose se na logor III-Ciglana,odnosno na izgradnju baraka početkom mjeseca studenoga,dok se vrlo vjerojatnim čini kako barake koje su za izgradnju bile predvidjene u četvrtoj fazi,a čija je izvedba bila u tijeku sredinom prosinca 1941 godine,nikada nisu dovršene.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:07
http://i39.tinypic.com/e6vnz7.png

Logor I i Logor II,odnosno Krapje i Bročice,predstavljali su isključivo muške logore u koje su internirani zatočenici Srbi i Židovi,a kasnije su dopremani i Hrvati komunisti i antifašisti.U deportacijama sa zagrebačke Zavrtnice
tijekom mjeseca rujna 1941 godine,više od 1500 Židova otpremljeno je u logore,a po nalogu Ministarstva da se ide na rad za izgradnju nasipa i za isušivanje Lonjskog polja.Iako autori opet spominju Jasenovac,Židovi su najvjerojatnije otpremani u Krapje ili Bročice jer Logor III-Ciglana još nije bio u funkciji.Ipak,nepovoljna klimatska i geografska situacija dovela je,uslijed obilnih jesenskih kiša kada je došlo do izlijevanja kanala Veliki Strug,do nasušne potrebe za premještanjem Logora I i II na novo podruČje.Tako su,zbog poplava,Krapje i Bročice sredinom mjeseca,14 i 16.studenoga 1941 godine,rasformirani,a preseljenjem ovih logora te njihovim spajanjem u novi sabirni logor osobno je rukovodio ustaški satnik (kasnije pukovnik) Vjekoslav Maks Luburić.Luburić je nakon pogibije ust.satnika Mije Babića,početkom mjeseca srpnja u Hercegovini,preuzeo njegov položaj,a po osnivanju Ustaške obrane.
Da bismo riješili pitanje postanka i osnutka Logora III-Ciglana i to upravo na ovom području moramo u obzir uzeti činjenice kako su upravo tu postojali izvjesni infrastrukturalni objekti,odnosno objekti bivše Prometne zadruge “Jasenovac”,koja se nalazila u vlasništvu Jovana Bačića &nasljednika,sinova Ozrena i Uroša,a izgleda da je još sredinom rujna 1941 god.,sve Bačićeve objekte kao i sve napuštene zgrade u Jasenovcu za svoje potrebe preuzelo Zapovjedničtvo Ustaške obrane.Dodatni razlog u izboru ovog mjesta pokraj Jasenovca leži u činjenici kako je područje budućeg logora bilo dobro povezano željeznicom te okruženo rijekama Savom,Unom i Velikim Strugom,i da je čitavo područje bilo izrazito močvarno i plavno,te stoga lako obranjivo od eventualnih napada.Potvrdjuje to i činjenica da ga u čitavom tijeku rata komunisti i ustanički pokret otpora nisu pokušali zauzeti,iako su postojali planovi o takvoj akciji koja je,očito zbog malih izgleda na uspjeh,ostala nerealizirana.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:13
Slijedom zakonskih odredbi o preuzimanju nekretnina osoba koje su iseljene ili su napustile podrueje NDH35 Državno ravnateljstvo za ponovu, odnosno Ured za podržavljeni imetak trebali su preuzeti Bačićeve objekte u
Jasenovcu,ali kako je vrlo vjerojatno Zapovjedničtvo Ustaške obrane već bilo u posjedu navedenih nekretnina izgleda da je obavljena samo formalnopravna primopredaja tih nekretnina.Naime,osnovano je povjerenstvo koje je od 13. do 16.listopada 1941 godine.,pregledalo lančaru,pilanu,ciglanu i ostale objekte te izvršilo popis i procjenu robe kao i svih ostalih nekretnina,zgrada i zemljišta ujedno utvrdivši dužničko-vjerovničko stanje bivše Bačićeve zadruge.Tada su nekretnine bivše Prometne zadruge iz Jasenovca i službeno prešle pod nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova NDH.


Dopis Općinskog poglavarstva Jasenovac kojim od Kotarske oblasti u Novskoj traži da se pošalje izaslanik Državnog Ravnateljstva za Ponovu koji bi ovdje na licu mjesta sve potrebno odredio,a naročito u stvari napuštenih zgrada,koje je sebi za svoje potrebe uzelo Zapovjedničtvo Ustaške obrane.
Postoji zapovijed Josipa Broza Tita od 31.ožujka 1942 godine godine,upućena organiziranim komunistima i antifašistima u Bosanskoj Krajini i Slavoniji u kojoj se nalaže ispitivanje mogućnosti napada na
Jasenovac.
Zakonska odredba o imovini osoba izseljenih s područja Nezavisne Države Hrvatske,
Zakonska odredba o imovini osoba koje su napustile Nezavisnu Državu Hrvatsku,
kolovoza 1941 god.;NN/21.listopada 1941.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:15
Povjerenstvo u sastavu:ust.satnik Vjekoslav Luburia,ust.natporučnik Ljubo Miloš,tajnik i likvidator Milan Čukac,privremeni upravitelj Prometne zadruge postavljen od Glavnog ravnateljstva za državnu ponovu Aleksandar Benak,kotarski predstojnik kotara Novska,Milan Miljenović,Dragutin Steinhardt i Albert Gerber ispred knjigovodstva te dipl.ing. Feliks Reich za tehničku struku.

Osnivanje logora je nadgledao i njime osobno rukovodio zapovjednik Ustaške obrane,ust.satnik Vjekoslav Maks Luburić koji je početkom mjeseca rujna 1941 godine proveo desetak dana u logoru Sachsenhausen-Oranienburg,nedaleko Berlina,gdje se upoznao s idejama koje su bile osobito važne u svezi osnivanja logorske radne službe.Stoga je Logor III-Ciglana trebao biti organiziran isključivo kao radni logor,odnosno na bazi radne službe gdje je Luburić,na licu mjesta,namjeravao preslikati iskustva stečena za posjeta logorima Trećeg Reicha.Prostor budućeg logora raspolagao je industrijskim pogonima tvrtke Bačić pa je Luburić,očigledno
prema uzoru na Sachsenhausen,s jasenovaekim pogonima planirao uspostaviti sličan logor kombiniranog tipa,odnosno za potrebe vojske i izolaciju te eliminaciju nepoćudnih osoba.Promičba poglavarstva NDH je,u javnosti,novi logor predstavljala kao radnu i odgojnu ustanovu u koju su slani ljudi na temelju Zakonske odredbe o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilan boravak u sabirne i radne logore NDH.

Nakon što su riješeni problemi formalnopravne prirode vezani uz objekte središnjeg logora prišlo se izvodjenju tehničkih pripremnih radova,koje je vodio ing. Franjo Beretin,djelatnik Ministarstva javnih radova,a kasnije voditelj Tehničkog odsjeka u logoru.Osobito se ubrzano radilo na podizanju nasipa zbog poplavnih prijetnji od strane rijeka Save,Lonje i Velikog Struga,te postavljanju žice,izvidnica kao i prvih baraka za smještaj zatočenika.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:22
Preuzeti industrijski objekti morali su se osposobiti za rad,a prva skupina pilanskih stručnjaka Bročice je napustila 12.listopada 1941 god.,dok su strojarski i mehaničarski stručnjaci u Jasenovac krenuli nekoliko dana kasnije.
Medjutim radovi na prilagodjavanju područja za novi logor tekli su dosta sporo. Do kraja 1941 godine,Bačićeve pogone se nije stiglo prilagoditi za novu namjenu,a niti je cijelo područje novog logora bilo osposobljeno za prihvat većeg broja zatočenika.O tome nam svjedoči i nastavak tehničkih radova jer,osim izgradnje nasipa,tek je započela izgradnja baraka za smještaj zatočenika.Naime,iako posredno,o tome nam zorno svjedoči Redarstveni radio-telegram sarajevske Župske redarstvene oblasti,upućen Židovskom odsjeku zagrebačkog Ravnateljstva Ustaškog redarstva,kojim ista obavještava;"..Savezno radiobrzojavom od 24/XI 1941 g. u 16 sati izvještavate se da je Veliki župan Župe Lašva i Glač odgovorio:U Kruščici barake koje su bile rastavljene su u pojedine dijelove i odnešene u Jasenovac u Kruščici nema nikakovih zgrada i nema mogućnosti za primanje i najmanjeg broja Židovki...".
S druge strane,početkom studenoga u tijeku je gradnja 10 drvenih baraka u Jasenovcu,a to su izravno posvjedočili i izvjesni Ripp i Grünbaum,djelatnici osječke Židovske bogoštovne općine koji su 4.studenoga 1941 godine boravili u Jasenovcu.Ipak,prema dopisu glavara Terenskog vodogradjevnog ureda u Sisku koji je uputio Odjelu za državnu imovinu Državne riznice NDH,a u svezi navjere kredit)za osiguranje objekata Ministarstva prometa i javnih radova,12. prosinca 1941 godine u Logoru III-Ciglana postojalo je osam drvenih baraka.Prema istom dopisu, u tijeku je bila izgradnja još 38 baraka manjih dimenzija za ostale logorske potrebe,
ali izgleda kako one,prema postojećim nacrtima i pokušajima rekonstrukcije logora,nikada nisu bile izgradjene(barem ne u navedenom broju).Neodredjeni broj baraka srušen je početkom mjeseca prosinca 1941 god.,a
najvjerojatnije je riječ o pet baraka iz Logora Krapje,čiji se materijal koristio kod izgradnje Logora III-Ciglana.Ipak,prema svemu sudeći,osnovni uvjeti za funkcioniranje Logora III-Ciglana stvoreni su do kraja 1941 god.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:25
Radna organizacija S.L.J.
Iako je prvi dio rada posvećen tehničkom vidu radova oko osnivanja logora Jasenovac i vremenski obuhvaća razdoblje do kraja 1941 godine,ipak su spomenuti i neke objekte koji su kasnije pridruženi ovom logoru te stavljeni
pod Zapovjedničtvo sabirnih logora u Jasenovcu.U samom naselju Jasenovac formiran je radni logor Kožara,koji je kasnije nazivan i Logor IV.Naime,ustaše su ovdje početkom 1942 god.,žicom ogradile industrijske
zgrade za preradu kože tako da su sva skladišta,radionice i postrojenja za preradu kože,zajedno s dvije zatočenićke nastambe pretvorene u radni prostor stotinu do stotinu i pedesetak zatočenika,uglavnom kvalificiranih majstora i zanatlija.U prostorima bivše kaznionice u Staroj Gradiški osnovan je krajem 1941 godine.Logor V.što je formalnopravno riješeno Zakonskom odredbom od 17. veljače 1942 god.,kojom je Kaznionica reorganizirana u Sabirni i radni logor Ustaške obrane.Unutar Logora III-Ciglana,ali i u široj okolici Jasenovcai Stare Gradiške osnovane su logorske ekonomije,na kojima su zatočenici
radili za potrebe logora,kao i vanjskog svijeta.Ekonomije Mlaka,Jablanac,Grečani,Bistrica,Ferićanci,Dubica neke su od lokacija na kojima su radili i živjeli zatočenici,a žene su radile čak i u Potkozarju.Obavljao se uzgoj osnovnih
prehrambenih kultura,odnosno voća,povrća,žitarica i stoke,a jednu od ekonomija predstavljalo je i prekosavsko selo Uštica,odakle je u proljeće 1942 godine iseljen srpski živalj.Uštica je tada postala ciganski logor,odnosno
selo po nalogu Zapovjedničtva Ustaške obrane gdje su dopremani Cigani zbog rada u obradi poljoprivrednih površina.U početku su naseljavali napuštene kuće iseljenih srpskih obitelji,a kasnije je sredinom 1942 godine na
ledini koja se nalazila u sjeveroistočnom kutu ogradjenog prostora unutar Logora III-Ciglana uspostavljen logor III-C za Rome.Prema nekim autorima Logor je postojao do mjeseca studenoga 1942 godine,iako je već krajem srpnja 1942 god.,broj Cigana u logoru bio neznatan.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:35
Prvi zatočenici,deportacije i molbeni tečaj Logor u Jasenovcu zamišljen je kao radni i sabirni logor,a o čemu govori i natpis koji se nalazio ponad glavnog logorskog ulaza.Budući da je NDH pokrenula opsežne javne radove,koji su izmedju ostaloga obuhvaćali i radove na isušivanju Lonjskog i Mokrog polja,a prema promičbi poglavarstva NDH najveća pažnja je trebala biti posvećena proširenju,pročišćenju i produbljenju korita Velike Struge,Trebeža i Lonje i gradnja kanala koji će služiti kao glavna odvodna žila za odvod svih unutarnjih voda koje se zadržavaju na Lonjskom polju.Za ove se poslove namjeravala koristiti besplatna radna snaga deportiranih zatočenika pa su prvi zatočenici Krapja i Bročica,osim izgradnje logora,morali izgradjivati obrambene nasipe i protupoplavne sustave.U početku je na isušivanju Lonjskog polja radilo najviše Židova što se može iščitati iz promičbe poglavarstva NDH jer se posebno ne navode drugi zatočenici,odnosno dnevne novine"Hrvatski narod" izvješčuje;"..Na isušenju rade Židovi i svi oni, koji su odredjeni na prisilni rad.."Isto tako valja spomenuti da su dužnostnici NDH povremeno obilazili područje Lonjskog i Mokrog polja,što je potom u javnosti predstavljano kao normalan obilazak velikih javnih radova koji se izvode za opću dobrobit.Tako je navedeno područje početkom rujna 1941 godine obišao ing. Bulić državni tajnik za javne radove,a u pratnji pukovnika ing.Dragana Kobera i natporučnika ing.Petra Begovića,voditelja Gradjevinskog otsjeka Ministarstva javnih radova kojoj su i povjereni ovi radovi.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:49
http://i39.tinypic.com/2yl1jep.gif
Tumač organizacije S.L.J.

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:52
“Kroz ustašku Hrvatsku.25.000 jutara najbolje zemlje bit će po zamisli hrvatske ustaške vlade privedeno kulturi“

novine "Hrvatski narod",god.III./1941.,br.198,31. kolovoza 1941 godine

TjelohraniteljOdSchwartza
22-05-2013, 18:59
Prvi jasenovački zatočenici stigli su u većem broju s gospićkog područja,a preko Jastrebarskog i Zagreba,najvjerojatnije u posljednjim danima mjeseca kolovoza 1941 godine.Isto tako postoji mogućnost i da je dio zatočenika
možda stigao nešto ranije,oko 10.kolovoza 1941 god.,kako bi pomogao kod izgradjivanja logora,ali njihov broj vjerojatno nije bio velik budući da ih se nije imalo gdje smjestiti.Žene i djeca su uglavnom deportirani u Djakovo ili u Lobor-Grad,dok su u Jasenovac uglavnom deportirani muškarci.Tako je početkom rujna u Krapju bilo internirano oko 1.000 Židova različitih dobnih skupina. U početku su zatočenici dolazili u transportima s gospićkog područja,a potom su uslijedile i deportacije ljudi posredstvom Ministarstva unutrašnjih poslova NDH,odnosno Ravnateljstva za javni red i sigurnost i Ispostave Ustaškog redarstvenog povjereničtva.Osim navedenih upućivanje ljudi u logore vršili su i zapovjednici ustaških postrojbi,veliki župani i upravitelji redarstvenih oblasti.Podatak o odnosu prema Židovima,koji su stavljeni izvan zakona,potvrdjuju i pojedini slučajevi kada su Židovi slani u logor nakon intervencija Njemačke narodne skupine.Naime,18.na 19.rujna 1941 godine u Novoj Gradiški je po pripadnicima ove skupine uhićen 31 Židov.
http://i43.tinypic.com/33pedcg.jpg
Logor Stara Gradiška

U sklopu Ustaškog redarstva(UR) koje je odredbom od 3.lipnja 1941 godine osnovao Poglavnik dr.Ante Pavelić nalazila se i Ispostava Ustaškog redarstvenog povjereničtva(URP),a u kojoj je osnovan i Židovski otsjek.Prvim ravnateljem Pavelić je imenovao Božidara Cerovskog,a zadatak nove organizacije bio je redarstveni nadzor nad svim postrojbama ustaškog pokreta.Osnivanje Ustaškog redarstva za cjelokupno područje Nezavisne Države Hrvatske, “Hrvatski narod”,5. lipnja 1941 god.Ova ustanova je osnovana kao stranačka organizacija Ustaškog pokreta(UP),a krajem 1941 god.,preimenovana je u Ravnateljstvo
ustaškog redarstva(RUR) i nije bila identična s istoimenim Uredom I.Ustaške nadzorne službe,kako pretpostavljaju neki autori.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:40
Uhićenje je izvršeno bez znanja upravnih vlasti i redarstvenih organa,te je veliki župan Župe Livac-Zapolja smatrao takav postupak protuzakonitim. No,unatoč neznanju vlasti NDH to ih nije spriječilo da uhapšene osobe pošalju u logor.Uspostavom Ustaške nadzorne službe(UNS)sredinom kolovoza 1941 godine čija je djelatnost podijeljena na četiri ureda,odnosno na Ustaško redarstvo(UR),Ustašku obavještajnu službu(UOS),Ustašku obranu(UO)i Ustaški osobni ured(UOU),sve kompetencije u pogledu logora prešle su na Ured III-Ustašku
obranu (Ured za logore),tj.ustaškog povjerenika istog ureda.Kao
produžena ruka Ustaške nadzorne službe krajem listopada 1941 godine ustanovljene su Župske redarstvene oblasti koje su preuzele izravno privodjenje ljudi i njihovo slanje u logor,a sve je to obavljano prema
nalozima Ustaške nadzorne službe i pod njezinim nadzorom.Iako rijetko,vlasti NDH su ljude privodili i po nalogu RSHA,koja je ponekad i sama znala uhićivati ljude zbog komunističke promičbe,zarobljene osobe Ustaškoj obrani predavala je i talijanska vojska,a znalo je biti i pojedinih transporta koje su u Jasenovac sprovodili njemački vojnici.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:42
Zakonskom odredbom o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore NDH,vlasti NDH formalnopravno ozakonile sustav logora te su stvorile pravnu podlogu za
buduće deportiranje zatočenika,a za osnivanje logora ovlaštena je isključivo Ustaška nadzorna služba(UNS).Od tada su internirci u logore slani na temelju ove zakonske odredbe koja je sadržavala i detaljno razradjen upravno-administrativni postupak.Od kraja studenoga 1941 god.,u logor su pristizale dvije vrste zatočenika,zatočenici s odlukom te zatočenici bez odluke.Trajanje prisilnog boravka nije moglo biti kraće od tri mjeseca niti duže od tri godine,a odluku o upućivanju u logor donosilo je Ustaško redarstvo(Ured I.UNS-a) na temelju prijave odaslane od strane Župske redarstvene oblasti.Po obavljenom postupku Župska redarstvena oblast je istom Uredu trebala podnijeti Prijedlog o prisilnom boravku u logoru te priložiti osobni dosje osobeo kojoj je riječ,i tada je Ured I. UNS-a donosio konačnu odluku protiv koje nije bilo pravnog lijeka.Tada je izdavana Uputnica,a po prijemu osobe
logor je morao izdati posebnu Potvrdu.Na dokumentu je rukom nadopisano-izdan nalog za odpremu u logor,a u fasciklu se nalazi i telegram Židovskog odsjeka Ravnateljstva ustaškog redarstva upućen velikom
županu Velike župe Livac-Zapolja u Novu Gradišku s nalogom da se uhapšene Židove otpremi u Jasenovac.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:45
Privodjenje Židova,Srba ili Hrvata komunista,postojala je u formalnim odlukama o prekršaju ili antidržavnoj djelatnosti.Novost je bila i uvodjenje zatočenićke kartoteke.Naime,iako je još ranije postojala evidencija pri Židovskom odsjeku Ravnateljstva ustaškog redarstva,a i Luburić je po osnivanju logorske Radne službe poradio na administrativnoj organizaciji i stvaranju kartoteke zatočenika,jer su uvedeni stalni izvještaji o brojnom
stanju,vjeroispovijesti i nacionalnosti logoraša,70 tek po proglašenju Zakonske odredbe o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba u sabirne i radne logore Ured I.Ustaške nadzorne službe okružnicom je,izmedju ostaloga,
zahtijevao vodjenje takvih popisa i;"...Stoga je zapovjedničtvo logora dužno voditi očevidnik zatočenih osoba,iz kojeg će svako-dobno biti vidljivo:vladanje,rad i zdravstveno stanje zatočene osobe...".Iako u tim knjigama zasigurno nisu upisivani svi logoraši budući da kroz kartoteku često nisu provadjani zatočenici koji su mimo logora odvedeni na likvidaciju,upitna je njihova pouzdanost vezano uz uzrok smrti,jer je dosta čest bio slučaj da su
logoraši umrli uslijed bolesti.

http://i41.tinypic.com/24doq6g.jpg
Sabirni logor Jasenovac-Logoraši u radu 1944 godine

Ljudi su slani na preodgoj u sabirne i radne logore NDH uglavnom zbog pristajanja uz komunizam i antifašizam.Iako je u većini slučajeva bila prisutna ova vrsta optužbe bilo je i drugih razloga,a koji se mogu pratiti prema zapisima u redarstvenim kartonima koje je nova vlast preuzela od Banovine Hrvatske.Unatoe pedantnosti,ažurnosti i poznatom centralističkom sustavu koji su vladali u NDH mnogi od tih policijskih/redarstvenih kartona nisu ažurirani novim podacima pa su u nekima posljednji podaci zabilježeni još dvadesetih godina 20. stoljeaa, a ljudi su bili internirani u Jasenovac ili u neki drugi logor.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:48
Od ostalih razloga npr. D.H. i D.N. su uhićeni 4.studenoga 1941 god.,radi pokušaja bijega u okupirane krajeve s krivotvorenom propusnicom te su 6. prosinca 1941 godine internirani u logor Jasenovac;M.R. je uhićen 19.rujna 1941 god.,radi prekršaja uredbe o Židovima,i radi promičbe komunizma i 3.listopada 1941 godine je interniran u Jasenovac.Izvjesni M.B.je interniran u Jasenovac zbog brata koji u "šumi",zatim T.M.zbog brata koji je otišao u četnike,J.M.zbog sina koji je otišao u četnike,svi su oni uhapšeni 18.prosinca 1941 god.,i internirani u Jasenovac.
Izvjesnog N. M. je uhitila je talijanska vojska prigodom operacija na podrueju Kotarske oblasti Vojnić pod sumnjom da je imao vezu s odmetnicima.Isti se nemože pustiti kući,jer boravi na području koje je u vlasti odmetnika,pa postoji opravdana bojazan da će pribjeći odmetnicima,Župska redarstvena oblast Karlovac predložila je UNS-u da se N.M. pošalje na prisilni boravak u logor u trajanju od 6 mjeseci,odnosno do očišćenja Korduna i Banovine od odmetnika i 22.ožujka 1942 godine je primljen u logoru Jasenovac.
Izvjesni J.Ž.je uhićen i otpremljen u Jasenovac krajem studenoga 1941 godine jer je kći istoga ranjena i uhvaćena prigodom sukoba s oružnicima.
Na upit Ravnateljstva ustaškog redarstva Židovski odsjek istoga je odgovorio kod ovog Ravnateljstva postoji popis Židova zatočenika u logorima zapovjedničtva u Jasenovcu i
popis Židova iz logora u Loboru.Ovo je Ravnateljstvo prenatrpano poslom,i nema dovoljno sila,da bi naČinili popis za naslov,pa neka naslov odredi jednog činovnika,koji će kod ovog Ravnateljstva prepisati popis.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:53
Osim zatočenićke kartoteke administrativni postupak je upotpunjen i nizom obrazaca bez kojih osobe nisu mogle biti poslane na prisilni rad.U nadi u nepravedno zatočenje mnogi ljudi su intervenirali za zatočene osobe,odnosno prijatelje,znance,rodbinu.Iako je zakonskom odredbom od kraja studenoga 1941 godine odredjeno da nema pravnog lijeka odluci o upućivanju u logor odlučeno je i da se molbeni postupak može obavljati jedino putem
Župskih redarstvenih oblasti koje će molbe za otpust iz logora na odlučivanje proslijediti Zapovjedničtvu Ustaške nadzorne službe.No,unatoč takvoj odredbi molbe su se i nadalje podnosile i na Ured poglavnika,gdje je i ranije bilo raznih intervencija i to još na samom početku NDH,a one su se prvenstveno odnosile na priznanje arijevskog prava.Krajem lipnja 1941 godine sva takva nastojanja grubo je osujetio sam Pavelić,odnosno njegov
Ured,odbacivši ikakve intervencije vezane uz Židove.Kasnije su se molbe podnosile Ispostavi Ustaškog redarstvenog povjereničtva(URP),odnosno kasnije Ravnateljstvu Ustaškog redarstva(RUR),zatim Židovskom otsjeku istoga,potom na samu upravu logora u Jasenovcu,a nakon otvaranja rada svog zasjedanja 1942 god.,i Odbor za molbenice Hrvatskog Državnog Sabora bio je naprosto zasipan nizom potresnih molbi u kojima su ljudi tražili bilo kakav podatak o najmilijima te je potom slijedila i zamolba za njihovim otpuštanjem iz logora.U nešto boljoj situaciji nalazili su se kvalificirani radnici,zanatlije i industrijalci jer su za njih znali intervenirati povjerenici poduzeća Ureda za podržavljeni imetak kako bi se nesmetano nastavila proizvodnja u istima.U najboljoj situaciji su svakako bili liječnici budući da su bili prijeko potrebni za normalno funkcioniranje logora,a nakon osnivanja Zavoda za suzbijanje endemskog sifilisa u Banja Luci često puta je u njihovu korist znalo intervenirati Ministarstvo zdravstva NDH,gledajući na opće dobro i na ulogu koju je tim lijećnicima namjeravala namijeniti u suzbijanju opakih bolesti i zaraza u NDH.

http://i43.tinypic.com/35bw30n.jpg
Nepoznata fotografija koja pokazuje ograđeni dio koji upućuje na kompleks S.L.J.

No,o daljnjoj logoraškoj sudbini,odnosno o mogućem udovoljenju podnesenim molbama odlučivalo je Ravnateljstvo ustaškog redarstva,odnosno Ured I.Ustaške nadzorne službe,a na temelju izvještaja dobivenih od 11.kolovoza 1942 godine Stipo Radman,narodni zastupnik iz Banja Luke,intervenirao je preko Odbora za molbe i žalbe HDS-a tražeći podatke za 23 seljaka maglajskog kraja koji su od listopada do prosinca 1941 godine bili odvedeni u Jasenovac.Prema odgovoru MUP-a,GRAVSIGUR-a,koji je stigao tek 19.srpnja 1943 godine,nije se moglo ustanoviti gdje se nalaze tražene osobe,a prema izvještaju Zapovjedničtva Sabirnih logora u Jasenovcu ni jedna od osoba ne nalazi se u logorima spomenutog Zapovjedničtva.Izgleda kako je većina ljudi za kojima se tragalo eliminirana budući da je u povraćenom popisu ljudi uz većinu imena rukom pripisana opaska umro br. 834/41 s nadnevcima od 28.ili 30.prosinca 1941 godine.

Inkvizitor
26-05-2013, 15:55
Zanimali tebe išta drugo osim ovih arhaičnih tema i čemu ovo služi.

TjelohraniteljOdSchwartza
26-05-2013, 15:56
Unatoč brojnim intervencijama u kojima se spominju i poznata imena poput Lovre pl.Matačića i Borisa Papandopula,zatim povoljni prijedlozi povjerenika i samog Ureda za podržavljeni imetak,povoljne preporuke i nalozi
Ravnateljstva za javni red i sigurnost,pa čak i prijedlozi Židovskog odsjeka samog Ravnateljstva Ustaškog redarstva nisu rezultirali povoljnim odgovorom.Često puta nisu oslobadjani niti posjednici Dopustnice o nesmetanom boravku na teritoriju NDH,a na spomenute molbe uglavnom su stizali vrlo jednostavni odgovori;"...ne može se pustiti na slobodu,ne riješava se pošto je zastarjela,ili je na samom dokumentu rukom nadopisano"ne odobrava se..".
U početku su veliku većinu deportiranih zatočenika činili Židovi,potom Srbi,a kasnije dolazi do deportacija Hrvata,komunista i antifašista.Sredinom studenoga 1941 godine u Jasenovac su deportirani i neki ugledni političari
te 37-ero masona.Osim zatočenika koji su po represivnim organima ustaških vlasti izravno slani u Jasenovac bilo je i slučajeva prebacivanja zatočenika iz drugih logora.Već je spomenuto odakle su pristigli prvi jasenovački
zatočenici,a potom su u Jasenovac premješteni i neki zatočenici iz logora Krušćica,koji se nalazio nedaleko Travnika.Krajem 1941 god.,u Jasenovac je premješten dio zatočenika iz koprivničkog logora Danica,a
tijekom 1942 god.,došlo je do premještanja zatočenika iz Lobor-Grada,Gornje Rijeke i Djakova.

Naravno zatočenici su pokušavali i pobjeći,a svakako su veću mogućnost uspješnog bijega imali zatočenici koji su odlazili na rad izvan logora ili na ekonomije.Na taj su se način neki zatočenici uspjeli spasiti bijegom,a bilo je
slučajeva podmićivanja stražara i slično.Dio zatočenika je zamijenjen za zarobljene časnike ustaških postrojbi ili Trećeg Reicha,dok su neki zatočenici, povodom Pavelićeva rodjendana,godišnjice NDH,isteka zatočeničkog roka i sl.,službeno otpušteni iz logora,a bilo je i otpuštanja na intervenciju nekih ustaških dužnosnika.Valja napomenuti da je dio zatočenika transportiran na rad u Treći Reich,Norvešku i Finsku,ali najveći dio logoraša je uslijed likvidacija, gladi,teških i nehumanih radnih i životnih uvjeta smrtno stradao.
Rasformiranjem Krapja i Bročica sredinom studenoga 1941 godine te osnivanjem središnjeg logora u Bačićevim objektima nedaleko Jasenovca uspostavljena je nešto sredjenija logorska organizacija.Ubrzo je utemeljeno
Zapovjednietvo radne službe te se prišlo organizaciji logorskog radnog vodstva.Zatočenici su podijeljeni na profesionalne radne grupe.Na čelu svih grupa bila je uprava koju su sačinjavali logornik i po jedan grupnik
svake grupe,kao i po jedan zamjenik svakog grupnika.Tada su imenovani i logornici,dva Židova i jedan Srbin.Logornik je bio izravno podredjen zapovjedniku Logora te zapovjedniku Radne službe,a bio je glavni predstavnik
zatočenika.Naime,logornik je preko grupnika održavao izravnu vezu izmedju zatočenika i zapovjedništva Radne službe koje je preko njega provodilo svoje namjere,a njegov osnovni zadatak predstavljalo je rasporedjivanje
zatočenika na rad.Prvim logornikom bio je imenovan Bruno Diamantstein.