PDA

Pogledaj Full Version : Spisak sa brojevima prisluškivanih telefona u BiHMrav
12-04-2011, 11:54
Ko pronadje ovu listu i internetu neka je ovdje stavi. Bas me interesuje.

EKSKLUZIVNO: Nezavisne u posjedu spiska brojeva telefona: OBA i SIPA prisluškuju hiljade građana!


SARAJEVO, BANJALUKA - Iako je posljednjih godina u BiH bilo riječi o nelegalnom prisluškivanju od strane Obavještajno bezbjednosne agencije (OBA) i Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), do sada niko nije odgovarao, a pojedini političari više puta su isticali da je to jedna od aktivnosti nad kojom je teško uspostaviti institucionalnu kontrolu.

"Nezavisne novine" došle su u posjed spiska sa svim brojevima mobilnih telefona koje su prisluškivali OBA i SIPA u posljednje tri godine (2008, 2009. i 2010), što legalno, što ilegalno. Sve brojeve do kojih smo došli objavljivaćemo i narednih dana, a na spisku se nalazi više od 5.000 brojeva.

Dušanka Majkić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, kaže da u BiH ima nelegalnog prisluškivanja i da nadležna komisija na tu temu nikada nije dobila odgovor u koji je mogla da povjeruje.

"Sigurni smo da se u ovoj zemlji prisluškuje veliki broj ljudi i to naročito iz političkog života i sigurni smo da se to čini na nelegalan način, međutim, odgovor na to moraju da daju bezbjednosne agencije", kazala je Majkićeva. Ona ističe da je u komisiji više puta bilo riječi na tu temu, ali da nikada niko nije dobio pravi odgovor. Govoreći o motivima, Majkićeva kaže da su motivi za nelegalno prisluškivanje uglavnom politički.

"Evidentno je da za to niko neće odgovarati i afera nelegalnog prisluškivanju se stalno širi, jer nikada niko nije kažnjen povodom toga", kazala je Majkićeva.

Mirko Okolić, predsjedavajući Parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBA, kaže da ne može reći da li OBA vrši nelegalno prisluškivanje, jer nema dokaza za to i da je vrlo teško dokazati nelegalno prisluškivanje.

"Ne mogu reći ni da nema nelegalnog prisluškivanja", kaže Okolić i dodaje da je nekoliko puta vršena kontrola u Centru za prisluškivanje te da su sva prisluškivanja rađena s nalogom iz suda i tužilaštva.

Korisnik jednog od brojeva sa spiska Adnan Šetka iz Mostara, koji je sada nezaposlen, a ranije je radio kao vozač u jednoj pekari, kazao je da je pretpostavljao da ga prethodnih godina prisluškuju, jer su ga posljednjih godina stalno povezivali sa osobama koje se bave svakakvim radnjama i da su tada njegov telefon prespojili u FUP.

"Ne znam ko me prisluškivao, da li je OSA, SIPA ili Federalni MUP, a pretresali su mi i kuću ranije, ali za to nije bilo razloga", rekao je Šetka.

Broj

Na spisku se nalazi više od 5.000 brojeva koje su OBA i SIPA prisluškivali

Gospodin koji nije želio da se predstavi, a čiji broj telefona se takođe nalazi na spisku prisluškivanih, kazao je da nije upoznat s tim da je u posljednje tri godine prisluškivan.

"Moj broj da je prisluškivan... nisam to znao...", rekao je on.

Kako nam je kazao radnik iz Bosanskog Petrovca Vojislav Uzelac, takođe korisnik jednog od brojeva sa spiska prisluškivanih, primijetio je prisluškivanje.

"Ma primijetio sam kuckanje, ali ne znam zbog čega, jer nisam na nekoj funkciji i ne znam čemu to vodi. Ja sam običan građanin", rekao je Uzelac. Enisa Selimović, frizerka iz Kalesije, čiji broj se nalazi na spisku, kazala je da nije primijetila prisluškivanje.

"Ništa nisam primijetila i ne znam zbog čega bi me prisluškivali", rekla je Selimovićeva.

Kako nam je kazao Jure Ivanković iz Širokog Brijega, koji radi kao privatni preduzetnik, nije primijetio da njegov telefon prisluškuju, a njegov broj se nalazi na ovom spisku.

"Imam dva telefona, ali ni na jednom nisam primijetio da me neko prisluškivao, a ne znam ni zbog čega bi", rekao je Ivanković.
Prisluškivanje

U Zakonu o Obavještajno bezbjednosnoj agenciji BiH (OBA), u članu 77, koji regulište tajno prikupljanje podataka za koje je potrebno sudsko ovlaštenje, stoji da se praćenje na mjestima koja nemaju javni karakter, praćenje komunikacija putem telekomunikacijskih i drugih oblika elektronskih uređaja, kao i pretres imovine bez pristanka vlasnika ili osobe koja privremeno zauzima tu imovinu, može vršiti samo u slučajevima za koje je dobijeno prethodno ovlaštenje od predsjednika Suda BiH ili sudije Suda BiH kojeg je odredio predsjednik Suda BiH.

Ukoliko generalni direktor ima osnovane razloge da smatra da su mjere praćenja i pretresa iz ovog dijela potrebne Agenciji kako bi mogla sprovesti istragu o prijetnji po bezbjednost BiH, generalni direktor upućuje pismeni zahtjev sudiji za dobijanje odobrenja za takva praćenja i pretrese.

Svi takvi zahtjevi moraju sadržavati sljedeće:

1) Vrstu komunikacije za koju se predlaže upotreba mjera prisluškivanja, vrstu informacija, evidencija, dokumenata ili stvari koje su predložene za prikupljanje i sredstva koja će u tu svrhu biti upotrijebljena;

2) Ime osobe ili osoba koje su predložene kao predmet praćenja ili pretresa;

3) Opšti opis mjesta ili mjesta koja se predlažu za vršenje praćenja ili pretresa, ukoliko je moguće dati opšti opis takvog mjesta;

4) Informacija kojom se obrazlaže opravdanost primjene mjera praćenja ili pretresa kako bi omogućila Agenciji da sprovede istragu o prijetnji po bezbjednost BiH;

5) Izjava da se tražene informacije ne mogu prikupiti u potrebnom vremenskom periodu ni na jedan drugi način;

6) Rok ne duži od 60 dana na koji se traži važenje naloga;

7) Informacija o svim ranijim zahtjevima koji su podneseni u vezi sa osobom ili mjestom koje je predmet praćenja ili pretresa, datum kada je zahtjev podnesen, ime sudije kome je upućen i odluka sudije o tom zahtjevu.

Sudija donosi odluku u roku od 48 sati nakon podnošenja zahtjeva. Nije moguće uložiti žalbu protiv ove odluke.

Građanin BiH koji je bio predmet praćenja ili prisluškivanja treba, po okončanju praćenja ili prisluškivanja, da bude obaviješten o preduzetim mjerama najduže u roku od 30 dana po okončanju postupka.

Prilikom primjene mjera tajnog praćenja i pretresa u skladu s ovim članom, Agencija koristi što nenametljivije tehnike koje su joj na raspolaganju.

Osim Zakona o OBA, prisluškivanje reguliše i Krivični zakon BiH i Zakon o krivičnom postupku BiH.
Spisak sa brojevima prisluškivanih telefona pročitajte u štampanom izdanju "Nezavisnih novina"

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/EKSKLUZIVNO-Nezavisne-u-posjedu-spiska-brojeva-telefona-OBA-i-SIPA-prisluskuju-hiljade-gradjana-85891.html

caporegime
12-04-2011, 12:41
što ne bi prisluškivali.
nekoć su službe imale na tisuće doušnika koji su po kafanama slušali ko šta govori, možda im ovo dođe ko neka anketa, što ljudi misle.
šalu na stranu, odurno i protupravno ponašanje ali nisam siguran da slična praksa ne postoji i drugim zemljama, da ne kažem i onim uljuđenijima.
šta li se tu svega može čuti......ko koga guzi, mlati, vara, mulja......uh!

Mrav
12-04-2011, 14:03
evo prvi dio liste...
pdf sa funkcijom za trazenje je na stranici vijesti.ba
http://www.vijesti.ba/vijest-dana/37040-FOTO-Pregledajte-brojeve-Koga-sve-prisluskuju-OSA-SIPA.html

061/268-216 062/789-210 061/038-609 061/023-929 062/825-992
062/249-388 062/223-120 061/038-608 061/320-144 061/803-672
061/279-290 062/484-788 061/137-496 062/800-873 062/748-978
061/026-511 062/176-963 062/595-547 061/394-172 061/023-485
061/705-011 062/223-120 062/863-046 062/400-422 061/309-023
062/595-559 062/690-202 062/176-963 062/144-055 062/144 – 055

061/882-662 061/601-470 061/142-605 062/816-932 061/964-215
062/144-587 061/309-023 062/690-202 061/958-890 062/916-533
061/056-126 061/168-064 061/017-520 061/635-525 061/032-669
061/082-233 062/317-729 061/097-666 062/326-066 062/890-257
061/487-835 061/130-870 061/676-326 062/177-136 061/774-369
062/789-210 061/281-056 062/711-867 062/730-336 062/739-422

061/025-706 061/880-880 061/351 - 786 061/862-968 061/845-823
062/893-042 062/484-254 062/700 - 466 062/806-573 062/223-120
062/103-321 061/391-951 062/800-873 062/550-621 062/555-476
062/405-484 061/086-558 061/394-172 061/337-109 062/947-880
062/400-422 061/593-027 062/919-607 061/905-333 062/937-247
062/484-254 061/309-023 061/740 - 744 062/822-774 062/822-660

061/391-951 061/366-534 062/816-932 062/444-999 061/896-073
062/610-831 061/056-126 061/882-662 061/934-897 061/890-072
062/689-087 062/233-226 061/394-172 061/351 - 786 061/169-796
061/996-855 062/800-873 061/531-297 061/984-918 061/251-378
061/705-011 061/394-172 062/777-772 061/976-150 061/792-605
062/595-559 062/405-484 062/296-998 061/802-599 062/484-788

061/633-374 061/309-023 062/789-210 061/168-690 061/082-233
062/472-508 062/816-932 062/177-136 062/326-066 061/531-297
061/600-076 061/337-109 062/764-887 061/147-140 061/976-150
061/623-760 062/484-788 062/550-621 061/178-453 062/918-583
061/361 - 244 061/082-233 061/832-972 062/816-932 061/223-733
061/067 - 757 062/595-547 061/246-645 061/067-757 061/018-992

061/905-333 061/806-640 061/915-444 062/947-880 061/905-333
061/564-514 061/882-662 062/863-046 061/564-514 061/564-514
062/430-414 061/082-233 061/896-059 062/296-998 062/244-379
061/698-474 062/806-573 062/890-257 062/789-210 062/786-882


061/155-208 061/531-297 061/814-449 062/690-202 062/552-101
062/524-870 061/487-835 062/822-774 061/017-520 061/374-652

062/535-168 062/296-998 062/516-204 062/233-226 061/519-874
062/800-873 061/862-968 061/984-918 062/822-660 061/984-918
061/394-172 061/151-533 061/519-874 062/244-379 061/151-533
062/789-210 061/012-670 061/425-375 062/947-880 061/012-670
062/405-484 061/236-912 062/509-670 062/430-414 061/236-912
062/244-379 062/131 - 765 062/155-551 062/890-190 062/131 - 765

062/438-318 061/740-744 062/786-882 061/137-496 061/320-144
062/780-007 062/800-873 061/084-191 062/319-997 062/176-963
062/874-258 061/320-144 062/522-101 061/068-448 062/223-120
062/825-992 062/800-873 061/845-123 061/056-126 062/415-876
061/964-215 061/394-172 061/855-749 062/233-226 062/405-484
061/882-662 061/905-333 061/653-613 061/023 - 929 062/144-055

062/142-605 062/144-055 062/472-508 061/320-144 061/618-189
062/640-229 061/618-189 062/816-932 061/934-897 062/480-714
062/639-810 062/438-318 061/806-640 062/405-484 062/265-928
062/555-476 061/487-835 062/820-893 062/800-873 061/915-444
062/689-087 062/296-998 062/244-379 062/420-451 061/168-690
062/780-007 061/976-150 062/806-855 061/510-009 061/880-880

062/233-226 061/320-144 062/810-181 061/600-076 061/281-056
061/023-929 062/918-583 061/920-752 062/522-101 061/564-514
061/130-870 061/747-506 062/808-240 062/484-788 061/996-855
061/882-662 062/420-451 061/947-777 062/822-660 061/564-514
062/798-102 061/084-191 061/305-309 062/937-247 061/760-571
062/819-053 061/600-076 062/610-831 062/244-379 062/910-996

061/845-823 061/141-797 061/623-760 061/747-506 061/247-657
062/822-774 061/351-786 061/361-244 061/168-064 062/802-156
061/814-449 061/740-744 062/764-887 062/317-729 061/896-072
062/595-547 061/618-189 061/246-645 061/068-448 062/863 - 046
062/405-484 062/438-318 061/017-520 062/430-414 061/510-099
062/144-055 062/319-997 061/130-367 062/857-570 061/386-226

061/552-635 062/934-801 061/500-162 061/546-087 062/808-060


061/089-009 062/278-844 061/064-041 061/837-662 061/370-205
062/656-251 062/436-620 061/336-131 062/604-356 062/750-950
062/000-061 061/731-822 062/449-827 062/808-433 061/375-409
061/731-884 062/118-874 061/241-255 062/304-231 062/434-531
061/242-416 062/700-466 061/838-664 061/251-639 061/090-361

061/036-111 061/552-635 061/418-887 062/889-790 061/897-994
061/837-662 062/935-477 062/800-051 061/897-138 062/203-853
061/362-587 062/666-244 062/833-807 062/125-616 061/802-599
062/786-657 062/451-820 062/420-451 062/114-775 061/185-930
062/755-902 061/035-931 062/500-162 062/920-869 061/897-538
061/050-080 061/030-026 061/086-019 061/897-162 062/690-202

062/448-483 062/604-356 062/754-192 061/683-449 061/897-852
062/449-827 062/923-717 061/837-662 061/016-600 062/874-258
062/196-479 061/056-071 062/335-938 061/897-438 062/736-917
062/827-959 061/237-047 061/470-054 062/278-844 062/340-421
062/661-666 061/062-834 062/656-251 062/101-099 062/685-754
061/380-240 061/828-985 062/801-318 061/926-938 062/801-318

062/870-111 062/811-902 062/453-129 062/783-613 062/357-003
061/626-666 061/367-110 062/700-466 062/827-783 061/235-549
061/336-084 062/828-091 062/806-304 061/191-567 062/271-359
062/298-118 061/030-026 062/783-613 062/144-055 062/808-797
062/827-959 062/357-003 061/196-413 061/571-711 062/340-421
062/827-783 062/828-091 061/057-961 062/101-099 062/346-663

062/851-727 062/218-122 061/822-461 062/227-595 062/841-726
062/750-950 061/241-255 061/056-027 061/336-084 062/870-111
061/897-451 061/470-054 061/620-151 062/806-304 061/226-045
061/392-145 061/186-100 062/820-991 062/704-829 062/732-549
062/827-113 062/349-258 062/757-767 062/115-118 062/821-333
061/380-240 061/188-630 062/844-031 061/240-035 062/342-139

062/283-018 061/894-279 062/523-711 062/944-217 062/198-334
061/270-743 061/130-195 061/410-221 061/651-721 062/870-111
062/827-959 061/296-043 061/549-933 062/408-047 061/554-733
062/467-453 062/239-015 062/806-304 061/035-717 062/801-012
062/348-655 061/894-453 062/823-378 061/367-110 061/636-560


061/624-666 062/340-104 061/337-109 062/340-378 062/853-942

062/340-421 062/260-400 062/340-409 062/736-242 061/240-035
062/625-381 061/311-680 062/825-580 061/237-047 061/620-151
062/227-277 061/894-368 062/101-099 061/457-677 062/606-808
061/037-124 062/801-318 061/735-816 061/268-954 062/298-118
061/513-076 062/424-701 062/935-839 062/820-991 061/103-032
062/750-590 061/320-803 062/424-115 062/811-902 061/871-508

062/555-900 062/732-549 061/358-598 061/914-511 062/689-087
061/600-239 062/783-613 062/180-081 061/871-508 061/057-961
062/805-674 062/579-907 061/620-151 062/874-258 061/367-110
061/160-810 062/625-381 062/639-810 062/144-055 062/812-276
062/347-143 061/235-549 062/811-902 061/895-320 061/336-131
062/640-229 061/358-598 061/725-231 062/736-242 062/115-118

061/637-410 062/323-574 061/783-284 062/844-031 062/783-613
062/740-381 062/517-599 061/571-711 061/240-035 061/789-845
062/315-239 061/523-074 061/103-931 061/905-333 061/380-240
062/870-111 062/647-258 062/348-199 061/620-151 062/853-062
062/349-942 062/349-204 062/748-325 062/845-476 061/199-363
061/130-195 062/410-774 061/057-960 061/131-012 062/749-510

061/760-409 061/600-293 062/690-829 061/237-047 062/713-969
062/380-128 061/432-546 061/695-033 061/580-556 062/271-359
061/755-338 062/203-837 061/713-321 062/764-887 062/198-335
061/336-131 061/454-457 061/588-535 061/915-865 062/110-550
062/283-018 061/624-662 062/599-498 061/545-271 062/340-409
062/580-803 061/130-713 062/218-081 061/386-226 061/522-406

062/555-472 062/401-358 062/606-808 061/784-536 062/910-133
061/580-556 062/551-622 061/131-212 061/385-795 061/140-493
061/300-440 061/425-254 062/315-788 062/801-318 061/256-666
061/457-677 061/735-816 061/840-011 061/130-713 061/637-410
062/517-599 062/811-902 062/400-285 061/026-936 061/493-086
061/457-677 062/725-759 062/424-115 062/744-923 061/133-236

062/610-580 062/342-680 062/925-944 062/783-613 061/719-313
061/296-043 061/752-080 061/678-360 061/250-357 061/026-937


061/783-284 062/465-262 062/115-988 061/513-076 062/240-509
062/725-759 062/177-677 062/590-254 061/915-865 061/914-511
061/871-508 061/011-646 061/789-845 062/690-202 062/334-883
061/170-684 061/871-508 061/457-677 061/179-476 062/550-621
062/725-759 062/610-580 061/735-816 061/240-509 061/278-718
061/103-032 061/620-151 061/735-816 061/752-080 062/935-839

062/347-143 061/931-383 061/179-476 061/373-553 062/736-242
061/783-284 061/380-240 062/749-510 061/725-231 061/752-080
061/250-357 061/871-508 062/348-531 061/646-555 061/891-070
062/704-803 062/348-655 061/195-332 061/300-440 061/243-009
062/116-327 061/195-332 062/284-590 061/299-004 061/491-607
061/636-560 062/662-534 061/333-182 061/891-492 061/638-362

061/198-008 061/421-554 061/296-716 061/948-446 061/719-313
062/241-598 062/115-988 062/939-839 062/610-831 061/863-053
061/746-074 061/868-891 062/476-242 062/170-721 062/346-996
061/315-596 061/195-332 061/875-593 061/023-345 062/170-721
062/910-133 062/177-677 062/447-624 061/265-645 061/265-645
062/713-969 061/850-853 062/234-000 062/553-920 062/690-202

061/669-610 062/633-577 061/493-086 062/610-580 061/576-666

Graničar Jozo
12-04-2011, 14:06
do sada nema nijednog sa 063.

caporegime
12-04-2011, 14:51
doći će i eronet na red.
ha, sad me živo zanima....

caporegime
13-04-2011, 12:34
i? jel se itko pronašao?
ukoliko se od gostiju netko ipak pronađe, obećavamo mu da ćemo diskretno i objektivno iznijeti njegovu priču u javnost.

zaba1111
13-04-2011, 12:54
što ne bi prisluškivali.
nekoć su službe imale na tisuće doušnika koji su po kafanama slušali ko šta govori, možda im ovo dođe ko neka anketa, što ljudi misle.
šalu na stranu, odurno i protupravno ponašanje ali nisam siguran da slična praksa ne postoji i drugim zemljama, da ne kažem i onim uljuđenijima.
šta li se tu svega može čuti......ko koga guzi, mlati, vara, mulja......uh!


Kaže mi jedan koji radi u sipi da su prisluškivanja najčeće ubitačno dosadna jer se uglavnom ne može čuti ništa zanimljivo.
Rijetko se čuje nešto upotrbljivo , svi mi imao odrđenu zadršku preko žice, a to što se čuje, kaže taj, je doaadno za pouditi kad ti je to posao. "Idem po mljeko", Di si šta ima","nema ništa"...

Pokušavaju prepoznati šifre tipa " Donesi mi CD za 10km" i onda posumnjaju npr na travu, naprave akciju koja opet najčeće bude beskorisna zbog krive interpreacije "šifre".

Baader Meinhof
13-04-2011, 13:00
Eto, 14 godina nakon nas. Po mom uvjerenju, prisluškivanje je valjda najdosadniji posao na svijetu. Zamisli da imas jedan broj, nekakvog konja negdje, čije razgovore stalno moras slusati. Pa jel se ne bi ubio?

zlatni_ljiljan
13-04-2011, 14:21
Draga SIPA za cunu mene pipa,cuna mi se klati SIPA mene plati!

Graničar Jozo
13-04-2011, 14:59
još uvijek nema 063 brojeva, a sve fol HDZ kriminalci :D

zlatni_ljiljan
13-04-2011, 15:28
Kaka je razlika izmedju 062 i 061 ili 063? apropo HDZ-a ma fina je to partija,oni nece mrava zgaziti,ne daj Boze sta ukrasti...

caporegime
13-04-2011, 16:03
pa svaki operater, odnosno svaka mreža ima svoj broj.
eto u hrvatskoj ima 091, 092,095,097,098,099 u bih ove sa 06.......

caporegime
13-04-2011, 16:05
bavio sam se mišlju, jednog od ovih prozvanih brojeva nazvat s nepoznatog broja pa mu onako dramatično počet govorit nešto u šiframa sa završetkom umjesto pozdrava da se mora hitno djelovati i da ga očekujemo na dogovorenom mjestu u dogovorenom vrijeme ali, mislim da to ne bi bilo u redu prema čovjeku iako bi možda napravio pravu malu fertutmu među operaticimna sipe

Graničar Jozo
13-04-2011, 17:00
Kaka je razlika izmedju 062 i 061 ili 063? apropo HDZ-a ma fina je to partija,oni nece mrava zgaziti,ne daj Boze sta ukrasti...

:D

063 je eronet, a 061 je koliko znam bh telecom, a 062 telecom RS-a.


nemoj capo nikoga zvat, još će navalit još jednu "zajedničku komisiju za organizovani kriminal".

newklear
13-04-2011, 17:18
do sada nema nijednog sa 063.


Majorizacija na djelu :D

zlatni_ljiljan
13-04-2011, 18:33
:D

063 je eronet, a 061 je koliko znam bh telecom, a 062 telecom RS-a.


nemoj capo nikoga zvat, još će navalit još jednu "zajedničku komisiju za organizovani kriminal".

Znaci moja stara placa telcomu RS,a i ne zna jadna da placa genocidnoj!

Mrav
14-04-2011, 01:16
ma bolan to ti je sve zavjera. zato posten cojek sa brda sidje i hebe mater onim cinovnicima u posti, jer ima 061 pa mu nije jasno sto mu na ekranu stoji eronet. hrvati mu izvrsili agresiju na mobitel, kaze. ne moze bolan to tako. platijo cojek bh a dobio eru. skandal bola.

nesto su stali s tom listom. gestapo najavio hapsenja.

Ilirk@
14-04-2011, 14:47
ka'će ostali brojevi?

Graničar Jozo
14-04-2011, 15:33
Što nam zaključaste temu o kuferima?

Sorry! This thread is closed!

Graničar Jozo
14-04-2011, 16:25
Ne mogu na nju ništa napisati. Piše mi da je zatvorena.

zlatni_ljiljan
14-04-2011, 16:28
Što nam zaključaste temu o kuferima?

Sorry! This thread is closed!


Zato sto je rijec "kurac" tako prosta i vulgarna,takva terminologija bi trebala biti obavezno zamijenjena sinonimima poput belegija,harbija,jarbol,karina,bazuka,pendrek,kopl je itd itd

Graničar Jozo
14-04-2011, 19:01
Zato sto je rijec "kurac" tako prosta i vulgarna,takva terminologija bi trebala biti obavezno zamijenjena sinonimima poput belegija,harbija,jarbol,karina,bazuka,pendrek,kopl je itd itd


tako treba programirati filtere :)

caporegime
14-04-2011, 21:41
vratimo se telefonima.
jel se netko pronašao?
kad će 063?

Mrav
18-04-2011, 11:36
na intenet portalu "nezavisnih novina" stoji nesto o objavljivanju, ali nisam mogao da pronadjem listu u pdf-u:006


Do sada je objavljeno oko 5.000 nelegalno prisluškivanih brojeva telefona iz 061, 062 i 063 mreža.

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Nezavisne-od-utorka-objavljuju-prisluskivane-brojeve-Mtela-86523.html

caporegime
18-04-2011, 12:11
moraš se pretplatit pa da dođeš do tog pdf-a.
šteta.