PDA

Pogledaj Full Version : Članak: Poruka hrvatskih biskupa: Vjeronauk se u našoj javnosti često predstavlja kaoZGabriel
28-06-2012, 15:05
Članak možete pročitati na sljedećoj poveznici

http://www.hrhb.info/content.php?r=2277-Poruka-hrvatskih-biskupa-Vjeronauk-se-u-na%C2%9Aoj-javnosti-%C4%8Desto-predstavlja-kao-nepotreban

sagitarius
01-07-2012, 13:34
Vjeronauku u školama prije svega treba promatrati kao omogućavanje djeci i mladeži prava na religiju, jednako kao pravo na život i sva druga prava djeteta obuhvaćena poveljama UNHCR-a.
S druge strane vjeronauku treba promatrati i sa aspekta opće društvene koristi, jer razvojem kroz religiju razvija se i osjećaja za moral i moralno, što ne samo da oplemenjuje pojedinca, nego preko njega oplemenjuje i cijelo društvo.
Konačno, vjeronauku treba promatrati i sa aspekta pretežite katoličke vjere i religijske tradicije u Hrvata, koji su čuveni u Europi i svijetu po svom Bogoštovlju, što im kao narodu i naciji još snažnije determinira pripadnost europskoj civilizaciji, koja ih kroz to još više cijeni i štuje, a pogotovu zbog sve većih vaneuropskih uticaja i tendencije opadanja religijskih vrednota u toj istoj Europi.
Činjenica je i da minoriziranje tih vrednota kao svoj cilj imaju i pojedini politički i gospodarstveni lobiji, kojima manipulacije čitavim narodima, pa tako i siguran kapital, padaju u vodu ukoliko se religijska čistoća i neovisnost suprotstave njihovim amoralnim ili na amoralu baziranim tezama.
Katoličkom čistoćom odgoja i tako izgrađenom svijesti sigurno se neće moći suprotstaviti svi oni koji žele plasman svojih roba, ideja i novca zasnovanih na neetičkom i kako rekoh amoralnom poimanju svijeta i ljudi.
Upravo stoga se ne treba čuditi što je svim manipulatorima, mafijama, nečasnim političarima i politikantima ovog svijeta vjeronauk trn u oku.
I neka im je.
Upravo stoga ne dozvolimo svojoj djeci da budu sredstvo njihovih manipulacija i da preko naše djece izgrađuju svijet zla, nepoštenja i svijet odan svim poznatim amoralnostima i porocima, kako bi oni lakše prodavali svoja sredstva zla, ideologije i poroke i tako se na njihovoj neukosti bogatili.
Dakle, za svaki slučaj da podcrtam, govorim o katoličkom odgoju i vjeronauci u školama, a ne o agnosticima, ateistima, homoseksualcima, alkoholičarima i raznim razočaranim, paranoidnim i bolesnim tipovima, organizacijama i udruženjima, pa i nekim tvrtkama, tako da se ove kategorije ne treba da nađu u ovom mom postu i nemaju potrebe da na njega trolaju i repliciraju.