PDA

Pogledaj Full Version : Članak: I Hrvatsko vijeće obrane je obranilo Bosnu i Hercegovinucaporegime
23-04-2012, 11:26
Članak možete pročitati na sljedećoj poveznici

http://www.hrhb.info/content.php?r=2146-I-Hrvatsko-vije%C4%87e-obrane-je-obranilo-Bosnu-i-Hercegovinu

mardar
23-04-2012, 11:42
Jučer sam na jednom drugom portalu postavio par postova ba tekst o Seferu Haliliovićz.mislim da se niko neče naljutiti što ću ih ovdje ponoviti.Prokazuju jasno što su u stcvaru bošnjaci htjeli .Jednako kao i ovaj tekst .


Zamislite da je postrojba za posebne namjene izmještena sa Igmana i premještena u Jablanicu.A za ratnog načelnika izabran Ćibo kada i kreću sve nevolje za Hrvate u Konkicu i Jablanici..Osim zločina u Grabovici Uzdolu i Trusini dogodio se i težak zločin u Doljanima .Postojanje logora u Konjicu i Jablanici.Zukini su se posebno istakli u zlostavljanju zatočenih ljudi u "Muzeju".Maltretiranju preostalih Hrvata Jablanice koji nisu bili u zatočeništvu. Imali su i vlastiti logor u Donjoj Jablanici gdje bila Zukina baza.Zuka je bio u stalnoj izravnoj vezi sa Alijom Izetbegovićem i Ganićem članovima tzv ratnog predsjednišva.Ne treba zaboraviti ni da su lokalne vlasti Jablanice u to vrijeme izdavale osobne karte sa novim identitetom.Tako da sandzaklije nisu vise bili sandzaklije vec lokalni zitelji.Namjere su jasne.
Izlazak postrojbi za posebne namjene ,specijalaca iz Sarajeva jasno je pokazalo da bosnjackom vrhu nije bila namjera boriti se protiv onih koji su ih napali vec okrenuti cijevi na Hrvate koji su im spasavali obitelji,naoruzavali ih i lijecili njihove ranjenike sirom Hrvatske .Ne prestajuci to ni za sukoba .


1. Vojničkim napadom na postrojbe HVO na području općine Konjic prethodile su
opsežne pripreme na političkom i promidžbenom planu. Centar ovog djelovanjaje
Sarajevo i RTV Sarajevo na čelu sa Seferom Halilovićem. Informacije o stanju na
teritoriji općine Konjic u Sarajevo je dostavljao Jusuf-Jusa Hadžajlija nadimak "Homeini
", načelnik sigurnosti u brigadi A. BiH "Nertevica" ekstremni muslimanski nacionalista,
Mithad Cerovac k-dant 7. brigade "Suad Alić"-Konjic imao direktne kontakte sa S.
Halilović i Jasmin Guska načelnik MUP-a Konjic.
2. Postoji originalni dokument-naredba izdata k-dantu 4, Korpusa A.
BiH-Mostar Arifu Pašaliću, br. i11-1 od 28. Oi. 1993. god. u kojoj između ostalog stoji:
"Prema našim saznanjima na prostoru Jablanice, Konjica, Pazarića. Tarčina, a
vjerojatno i drugih mjesta u zoni odgovornosti 4. K. jedan manji dio kadrova iz A.R BiH,
MUP-u i vlasti u potpunosti se stavilo u službu ostvarivanja velikohrvatske politike kroz
potpuno sprovođenje zadataka koje dobijaju od rukovodstva HZ H-B. što direktno utiče
na razbijanje našeg fronta borbe za cjelovitu i demokratsku R. BiH ... ovo se naročito
odnosi na dr. Rusmira Hadžihuseinovića-predsjednika SO Konjic, .. "
Dalje se navodi da će se prema navedenim upotrijebiti sva raspoloživa
sredstva i snaga.

3. Drugi dokument je postavljanje dr. Safeta Ćibe za predsjednika Ratnog
predsjedništva općine Konjic i Jablanica. Ovaj dokument je potpisao Alija Izetbegović.
Ćibo se u Konjicu predstavlja kao ekstremni nacionalista. Rusmir Hadžihuseinović, raniji
predsjednik općine Konjie. nam je potvrdio da je Ćibo pred svim članovima Ratnog
predsjedništva izjavio da nema pregovora sa Hrvatima. te da ih sve treba poklati. Ovaj
Rusmirov iskaz je fono-dokumentiran.
4. Treći dokument je zapisnik sa sastanka predstavnika Komande Armije R BiH. i
predstavnika MUP.a za teritoriju Konjic, Jablanicu i Hadžići. Iz njega je vidljivo da
političke namjere muslimana treba vojnopraktično da se
realiziraju, odnosno da se izvrši vojni poraz HVO. te progon Hrvata sa ovog područja.

SNAGE I SREDSTVA ANGAŽIRANA NA POKUŠAJU PROTJERIVANJA
POSTROJBi HVO I HRVATSKOG NARODA SA TERUTORIJA OPĆINE KONJIC

Za
navedeni zadatak muslimani su angažirali slijedeće snage i sredstva: i.
Brigada "Suad Alić"-Konjic
2. Brigada "Nertevica "-Klis-Neretvica
3. Brigada "Neretva" -Jablanica
4. Bataljun Vojne policije 4. Korpusa
5. Postrojba za specijalne namjene "Lasta" -Igman


16. IV. 1993.
Pripadnici Armije BiH napali selo TRUSINA Prema
svjedočenjima preživjelih očevidaca muslimanske snage su u tom selu ubile 15 civila,
uglavnom staraca, među njima i 3 žene. Ubili su i 7 zarobljenih pripadnika HVO, koje
su prethodno malteritirali

Zapovjedniku objekta "Zlatar" na kojem se nalazilo oko 60 vojnika i civila HVO
upućene su slijedeće poruke:
ZAPOVJEDNIČE!
* ŠALJEM TI OVOG KURIRA SA PORUKOM DA ODMAH PREDAŠ OBJEKAT
A NAJKASNIJE ZA 15 MINUTA.
* KOD MENE SU ZAROBLJENI VAŠI LJUDI AKO NE PREDATE IĆIĆE
ISPRED NAS.
* KAO TAOCE VODIM KOMPLETNO STANOVNIŠTVO, ŠTO JE ZUKA
ZAROBIO, ŽENE I DJECA.
* UKOLIKO NE POSTUPITE KAKO TRAŽIM ODGOVARATE ZA
POSLJEDICE.
GOSPODINE ZAPOVJEDNIČE
GOSPODO SVATITE VEĆ JEDNOM, OKANITE SE Ć'ORAVA POSLA.
PREDAJTE SE BEZ IKAKVIH UVJETA VRATITE SE SVOJIM KUĆAMA DA BUDEMO
SKUPA U JEDNOJ ARMIJl TO JEST ARMIJI BiH PA DA SKUPA IDEMO DO DRINE,
ZEMUNA I NOVOG PAZARA OKANITE SE I NE GUBITE DŽABA ŽIVOTE. ŠTO
KAŽEŠ DA SAM PRIJAV I VI IGRATE PRIJAVU IGRU OD POČETKA RATA ZNAJ
OVO TI PIŠE VETERAN VUKOVARA DUBROV. MOSTARA ITD
POŠALJI TAJ BROJ TELEFONA ZNAJ NEMAM PUNO VREMENA.


GOSPODINE ZAPOVJEDNIČE!
POZIV AMO VAS NA PREDAJU DA PREDŽETE pod "ARMIJU BIH" NE
ZABORAVITE DA STE OPKOLJENI i da je OVO NAŠ POSLJEDNJi POZiV NA
PREDAJU UKOLIKO NEĆETE ONDA ĆE SE VIDJETi KAKO ĆE MO POSTUPITI
=>NE ZNAM KAKO VAM NIJE ŽAO OViH ŽENA i DjECE <

Koliko su pismeni zapovjednici bili sem što su počinili zločin možete se i sami uvjeriti.


Sve ovo što sam postavljao je jasan dokaz stvarnih namjera bošnjačkog vrha.A povlačenje elitnih bošnjačkih postrojbi iz Sarajeva i slanje u otvoreni rat sa Hrvatima govori i koliko su doista bošnjaci radili na deblokadi Sarajeva .