PDA

Pogledaj Full Version : Article: Doris Pack brani Hrvatsku od AI-a: "Tu je toliko ljubomore i zavisti da se zapravo sramim da se ovako nešto uopće našlo na dnevnom redu"admin
04-02-2011, 10:04
You can view the page at http://hrhb.info/content.php?r=44-http-www.hrsvijet.net-index.php-option-com_content-view-article-id-11305-doris-pack-brani-hrvatsku-od-ai-a-qtu-je-toliko-ljubomore-i-zavisti-da-se-zapravo-sramim-da-se-ovako-neto-uope-nalo-na-dnevnom-reduq-catid-5-svijet-Itemid-72