PDA

Pogledaj Full Version : Članak: Protive se nezakonitim odlukama, a posebnu sjednicu traže Hrvatimardar
10-12-2011, 19:16
Članak možete pročitati na sljedećoj poveznici

http://www.hrhb.info/content.php?r=1413-Protive-se-nezakonitim-odlukama-a-posebnu-sjednicu-traže-Hrvati

sagitarius
11-12-2011, 20:39
Prije bilo kakve revizije trebalo je skresati budžete svih razina vlasti, otpustiti sve ljudske viškove, nepotrebne funkcionere, savjetnike i kojekakve pomočnike, potom skinuti sa budžeta kojekakve projekte koji apsolutno nikomu nisu potrebni, investirati u mali biznis, poljoprivredu, regulirati stope PDV-a u tri kategorije itd. itd., pa ako te mjere ne budu dovljne, onda vidjeti što se može učiniti u stvaranju uvjeta za ulaz stranih investicija, razraditi metode privlčačenja stranog kapitala, stimulirati domaće gospodarstvo zaštitnim cijenama, pa ako ni to ne bude dovoljno onda smanjiti broj delegata po općinskim vijećima, smanjiti administraciju u općinama , kantonima i na federalnom nivou, pa ako ni to ne bude dovoljno onda na livadu izvesti sve narodne poslanike i zastupnike da siju žitarice dobrovoljnim ljetnim jednomjesečnim radom na zemlji, pa ako ni to ne bude dovoljno ukinuti plaće svim ministrima i općinskim načelnicima da svoj posao obavljaju uz redovni posao volonterski, pa ako ni to ne uspije onda izvršiti reviziju stečene imovine i privatizacije, uraditi zapljenu gdje je to dokazano i tim sredstvima popuniti budžet, pa ako ni to ne bude dovoljno e onda ajmo da vidimo ko su simulanti i ko je s dva svjedoka uzeo mirovinu od 1500 KM kao borac ili invalid...