PDA

Pogledaj Full Version : Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina KosačaMrav
28-11-2011, 17:41
http://www.euroinfo.ba/img/imagecache/zeneadezeja0-w-300.jpg

Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je proistekla i plod je dugogodišnjeg razmišljanja članica HDZ-a BiH. Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača zalaže se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu , političkom odlučivanju i obitelji.
Cilj i djelovanje Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača jeste promicanje ravnopravnosti spolova , kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini.
Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je samostalna ,suvremena , proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.
Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača će se zalagati za:
* Provedbu postojećih i stvaranje novih međunarodnih i državnim normi i standarda kojima će se promicati ,štititi i svim ženama osigurati potpuno i jednako užiivanje ljudskih prava.
* Promicanju ekonomske samostalnosti žena ,što predstavlja ravnopravan pristup žena svim ekonomskim resursima-zemlji,kapitalu,tehnologiji-kao i nadzor nad njima
* Aktivnost i političko djelovanje koje se temelji na odredbama iz konvencije UN o političkim pravima žena ,Povelji o ljudskim pravima i slobodama,Ustavu BIH, Zakonu o jednakopravnosti spolova u Bih,Rezoluciji Europskog parlamenta o ženama u odlučivanju i odredbama Statuta i Programa HDZ BIH.,te drugim međunarodnim konvencijama o pravima žena.
Radit ćemo i na
· Promicanju zaštite samohranih majki, zaposlenih žena ,zdravstvenu zaštitu žena i poboljšanje uvjeta i položaja žena na selu
· Prava sudjelovanja i prava da budu birane u sva javno izabrana tijela ,kao
Muškarci
· Upoznavanje žena sa njihovim temeljnim ljudskim pravima
· Promicanje smanjenja smrtnosti novorođenčadi i male djece
· Promicanje bavljenja žena sportom,kao jednim od oblika za postizanje i očuvanje zdravlja žena
· Izrada strategije za borbu protiv nasilja nad ženama
· Osiguranje odgovarajuće pomoći povratnicama i prognanicama, sudionicama i stradalnicama domovinskog rata
· Promicanje i poticanje ,te provedba programa ,uz potporu medija,usmjerenih na sprječavanje ,rano otkrivanje i liječenje raka dojke, maternice i drugih vrsta zloćudnih bolesti reproduktivnog sustava žena
· Ostvarenje programa o ravnopravnosti spolova u obrazovanju
· Poduzimanje aktivnosti radi otklanjanja pravnih,administrativnih , kulturnih, običajnih ,društvenih i gospodarskih prepreka kako bi se ženama osiguralo da na svim razinama sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš,gospodarenje prirodnim resursima i provedbu politike održivog razvoja.
· Iskazivanje posebne pozornosti za budućnost mladeži i obrazovanje te će na organiziraniji način i sukladno interesima mladeži približiti vlastito djelovanje i poimanje društvenih odnosa i vrednota za koje se zauzima.

http://www.snagahdzbih.com/J/o-nama.html